0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

map d8afd8b1 d8acd8a7d988d8a7 d8a7d8b3daa9d8b1db8cd9bed8aa da86db8cd8b3d8aad89f d8a2d985d988d8b2d8b4 d8a8d987 d8b2d8a8d8a7d986 64fb7726c786b

Map در جاوا اسکریپت متشکل از مجموعه‌ای از جفت‌های «کلید – مقدار» (Key – Value) است. Map در واقع بسیار شبیه به «شی» (Object) بوده ولی چند تفاوت کلیدی با آن دارد. بحث Map در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت از مباحث مهم و در عین حال جذابی است که در این مطلب آموزشی از مجله تم آف پوشش داده شده است تا کاربران در پایان، با مطالعه این مقاله درک مطلوبی از Map در جاوا اسکریپت بدست آورند.

فهرست مطالب این نوشته
Map در جاوا اسکریپت چیست ؟

سیتنکس Map در جاوا اسکریپت

متدهای کاربردی Map در جاوا اسکریپت کدامند؟

مثال‌ هایی از Map در جاوا اسکریپت

مثال ساخت شی Map جدید

مثال اضافه کردن عناصر به Map

مثال مقدار دهی به Map با شی تکرارپذیر

مثال دریافت عناصر از Map با کلید

مثال بررسی وجود عناصر با کلید

مثال بدست آوردن تعداد عناصر موجود در Map

مثال عملیات تکرار روی کلیدهای Map

مثال پیمایش در مقادیر map

مثال پیمایش عناصر Map

مثال تبدیل کلید یا مقادیر Map به آرایه

حذف عناصر Map با استفاده از کلید

حذف تمامی عناصر Map در Javascript

WeakMap در جاوا اسکریپت چیست ؟

تفاوت بین WeekMap و Map در جاوا اسکریپت چیست ؟

چند سؤال متداول پیرامون Map در جاوا اسکریپت

کاربرد اصلی Map در Javascript چیست؟

Map بهتر است یا ForEach ؟

مزیت Map در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت چیست؟

چرا به جای شی باید از Map استفاده کرد؟

سخن پایانی

faradars mobile

Map در جاوا اسکریپت چیست ؟

قبل از اینکه «جاوا اسکریپت مدرن» (ES6) معرفی شود، برنامه نویسان مجبور بودند برای نگاشت کلیدها به مقادیر، از «شی» (Object) استفاده کنند. شی در جاوا اسکریپت به آن‌ها اجازه می‌داد تا کلیدها را به مقادیر نگاشت کرده و نوع داده‌ها اعم از داده‌های رشته‌ای، بولی، عددی و غیره اهمیت نداشت. با این حال، استفاده از شی برای «نگاشت» (Map) ممکن است بر کدهای جاوا اسکریپت اثرات جانبی بگذارد.

آموزش جاوا اسکریپت JavaScript
فیلم آموزش جاوا اسکریپت JavaScript در تم آف

کلیک کنید

در این رابطه، توجه به دو اصل زیر در جاوا اسکریپت کلاسیک بسیار مهم است. این ۲ اصل در ادامه فهرست شده‌اند.

 • اشیای جاوا اسکریپت حاوی کلیدی پیش‌فرض مانند «Prototype» بودند.
 • کلیدهای اشیا مجاز نبودند از هر نوعی باشند و به عبارت دیگر، تنها مجاز بودند یا از نوع رشته‌ای و یا از نوع «Symbol» باشند.

در جاوا اسکریپت مدرن نوع داده‌ای از جنس «Collection» به نام «Map» فراهم شده که برای رویارویی با این کاستی‌ها در جاوا اسکریپت کلاسیک معرفی شده است.

آموزش Map در جاوا اسکریپت

طبق تعریف، شی Map جفت‌های کلید-مقدار را نگهداری می‌کند. کلیدها در یک مجموعه‌ی Map منحصربه‌فرد هستند یا به بیان دیگر، یک کلید در شی Map تنها یک بار ظاهر می‌شود. کلیدها و مقادیر در Map می‌توانند هر مقداری داشته باشند.

وقتی در طول یک شیِ Map پیمایش انجام می‌شود، در هر تکرار، آرایه‌ای حاوی ۲ عضو به صورت [key, value]

بازگردانده خواهد شد. ترتیب تکرار از ترتیب درج تبعیت می‌کند. ترتیب درج هم با ترتیبی مطابقت دارد که در آن هر جفت کلید-مقدار زودتر در داخل Map به وسیله متُد set()

 درج شده است.

سیتنکس Map در جاوا اسکریپت

سینتکس Map در زبان جاوا اسکریپت به صورت زیر است:

let map = new Map([iterable]);

Map در جاوا اسکریپت در واقع شیئی قابل پیمایش یا «تکرارپذیر» (Iterable) را می‌پذیرد که عناصر آن جفت‌های کلید-مقدار هستند.

متدهای کاربردی Map در جاوا اسکریپت کدامند؟

Map حاوی متدهای بسیاری است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به فهرست موارد زیر اشاره کرد.

آموزش JavaScript ES6 جاوا اسکریپت
فیلم آموزش JavaScript ES6 جاوا اسکریپت در تم آف

کلیک کنید

 • clear()‎

   : این متد تمامی عنصرها را از شی Map حذف خواهد کرد.

 • delete(key)‎

   : کار این متد حذف یک عنصر مشخص شده توسط کلید است. اگر عنصر مربوطه در Map موجود باشد، آن را باز می‌گرداند، در غیر این صورت، مقدار بازگردانده شده false

   خواهد بود.

 •   entries()‎

   : این متد، شی «تکرارشونده» (Iterator) جدیدی را باز می‌گرداند که حاوی آرایه‌ای از [key, value]

   برای هر عنصر در شی Map است. ترتیب اشیا در Map با ترتیب درج یکسان است.

 •   forEach(callback[, thisArg])

   : «بازفراخوانی» (Callback) را برای هر جفت کلید-مقدار در Map به ترتیب درج فراخوانی می‌کند. می‌توان به وسیله پارامتر اختیاری thisArg

   مقدار this

   را برای هر Callback مشخص کرد.

 • get(key)

   : این متد مقداری را بازمی‌گرداند که به کلید مرتبط است. اگر کلید وجود نداشته باشد، مقدار «تعریف نشده» (Undefined) باز گردانده خواهد شد.

 • has(key)

   : این متد در صورتی که مقداری مرتبط با کلید موجود باشد، آن را باز می‌گرداند و در غیر اینصورت مقدار false را باز می‌گرداند.

 • keys()‎

   : این متد «تکرارپذیر» (Iterator) جدیدی را بازمی‌گرداند که حاوی کلیدهای عنصر به ترتیبی است که درج شده‌اند.

 • set(key, value)

   : کار این متد تعیین مقدار کلید در شی Map است. همچنین این متد خودِ شی Map را بازمی‌گرداند، بنابراین می‌توان این این متُد را با سایر متدها به اصطلاح زنجیر کرد.

 • values()‎

   : این متد شی Iterator جدیدی را باز می‌گرداند که این شی حاوی مقادیری برای هر عنصر به ترتیب درج است.

مثال‌ هایی از Map در جاوا اسکریپت

مثال‌ هایی از Map در جاوا اسکریپت

در این بخش چند مثال کاربردی از Map در Javascript ارائه شده است تا بتوان درک بهتری را نسبت به این مفهوم بدست آورد.

آموزش مقدماتی کتابخانه ReactJS در جاوا اسکریپت
فیلم آموزش مقدماتی کتابخانه ReactJS در جاوا اسکریپت در تم آف

کلیک کنید

مثال ساخت شی Map جدید

در مثال زیر، فرض بر این است که فهرستی از اشیای user

به صورت زیر موجود هستند.

let Ali = {name: 'Ali Ahmadi'},
  Reza= {name: 'Reza Karimi'},
  Amir= {name: 'Amir Mohammadi'};

اگر بخواهیم برای کاربران و نقش آن‌ها، Map ایجاد کنیم، باید این کار را به‌ صورت زیر انجام داد.

let userRoles = new Map();

در قطعه کد بالا، userRoles

 «وهله‌ای» (Instance) از Map است و نوع آن‌ همان‌طور که در مثال زیر نشان داده شده است، از نوع «شی» ( object

 ) به حساب می‌آید.


1
2
console.log(typeof(userRoles)); // object
console.log(userRoles instanceof Map); // true

مثال اضافه کردن عناصر به Map

برای تخصیص نقش به کاربران باید از متد set()‎

 به صورت زیر استفاده کرد.

userRoles.set(Ali, 'admin');

در قطعه کد بالا، متد set()‎

نقش admin

 را به کاربری به نام Ali

 نگاشت می‌کند. همچنین از آنجا که متد set()‎

قابل زنجیر شدن است، می‌توان همان‌طور که در قطعه کد زیر آمده است، کدهای کمتری نوشت.

userRoles.set(Reza, 'editor')
     .set(Amir, 'subscriber');

مثال مقدار دهی به Map با شی تکرارپذیر

همان‌طور که پیشتر بیان شد، می‌توان شیئی «تکرار‌پذیر» (Iterable) را به سازنده Map()

 ارسال کرد.

let userRoles = new Map([
  [Ali, 'admin'],
  [Reza, 'editor'],
  [Amir, 'subscriber']
]);

مثال دریافت عناصر از Map با کلید

اگر بخواهیم نقش Ali

را بدانیم، باید به صورت زیر از متد get()

  برای این منظور استفاده کنیم.

userRoles.get(Ali); // admin

اگر کاربر کلیدی را ارسال کند که اصلاً این کلید وجود ندارد، در نتیجه متد get()‎

 ، مقدار undefined

  (تعریف نشده) را بازمی‌گرداند:

let foo = {name: 'Amin'};
userRoles.get(Amin); //undefined

مثال بررسی وجود عناصر با کلید

برای بررسی وجود کلید در Map، از متد has()‎

 مانند مثال زیر استفاده می‌شود.

userRoles.has(Amin); // false
userRoles.has(Reza); // true

مثال بدست آوردن تعداد عناصر موجود در Map

برای محاسبه تعداد عناصر Map در Javascript باید از خصیصه size

 به صورت زیر استفاده کرد.

console.log(userRoles.size); // 3

مثال عملیات تکرار روی کلیدهای Map

برای دریافت کلیدهای شی Map، باید از متدی به نام keys‎()

 استفاده کرد. متد keys‎()

«شی تکرارکننده» (Iterator Object) جدیدی را بازمی‌گرداند که این شی حاوی کلیدهای عناصر در Map است.

آموزش پروژه محور ری اکت جی اس ReactJS با فریم ورک Tailwind CSS
فیلم آموزش پروژه محور ری اکت جی اس ReactJS با فریم ورک Tailwind CSS در تم آف

کلیک کنید

در مثال زیر نام کاربری کاربران موجود در شی مپ userRoles

 نمایش داده می‌شود.

let Ali= { name: 'Ali Ahmadi' },
 Reza= { name: 'Reza Karimi' },
 Amir= { name: 'Amir Mohammadi' };

let userRoles = new Map([
 [Ali, 'admin'],
 [Reza, 'editor'],
 [Amir, 'subscriber'],
]);

for (const user of userRoles.keys()) {
 console.log(user.name);
}

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

Ali Ahmadi
Reza karimi
Zahra kazemi

مثال پیمایش در مقادیر map

به طور مشابه می‌توان متد values()

 برای دریافت یک شی Iterator استفاده کرد که حاوی مقادیری برای تمام عناصر در Map است.

let Ali = { name: 'Ali Ahmadi' },
 Reza= { name: 'Reza Karimi' },
 Amir= { name: 'Amir Mohammadi' };

let userRoles = new Map([
 [Ali, 'admin'],
 [Reza, 'editor'],
 [Amir, 'subscriber'],
]);

for (let role of userRoles.values()) {
 console.log(role);
}

خروجی این مثال از Map در جاوا اسکریپت به صورت زیر خواهد بود:

admin
editor
subscriber

مثال پیمایش عناصر Map

برای پیمایش عناصر Map در Javascript از متد entries()

 استفاده می‌شود. این متد شیئی تکرارپذیر را بازمی‌گرداند که حاوی آرایه‌ای از جفت‌های کلید مقدار [key,value]

  از هر عنصر در شی Map است.

آموزش برنامه نویسی تایپ اسکریپت TypeScript در جاوا اسکریپت
فیلم آموزش برنامه نویسی تایپ اسکریپت TypeScript در جاوا اسکریپت در تم آف

کلیک کنید

در ادامه مثالی برای این نوع عملیات ارائه شده است.

let Ali= { name: 'Ali Ahmadi' },
 Reza = { name: 'Reza Karimi' },
 Amir = { name: 'Amir Mohammadi' };

let userRoles = new Map([
 [Ali, 'admin'],
 [reza, 'editor'],
 [Amir, 'subscriber'],
]);

for (const role of userRoles.entries()) {
 console.log(`${role[0].name}: ${role[1]}`);
}

به منظور اینکه روند تکرار یا پیمایش طبیعی‌تر شود، می‌توان به‌ صورت زیر از «تغییر ساختار» (Destructuring) استفاده کرد.

let Ali= { name: 'Ali Ahmadi' },
 Reza= { name: 'Reza Karimi' },
 Amir= { name: 'Amir Mohammadi' };

let userRoles = new Map([
 [Ali, 'admin'],
 [Reza, 'editor'],
 [Amir, 'subscriber'],
]);

for (let [user, role] of userRoles.entries()) {
 console.log(`${user.name}: ${role}`);
}

همچنین علاوه بر حلقه for…of

 ، می‌توان از متد ForEach شی Map نیز به صورت زیر استفاده کرد.

let Ali= { name: 'Ali Ahmadi' },
 Reza= { name: 'Reza Karimi' },
 Amir= { name: 'Amir Mohammadi' };

let userRoles = new Map([
 [Ali, 'admin'],
 [Reza, 'editor'],
 [Amir, 'subscriber'],
]);

userRoles.forEach((role, user) => console.log(`${user.name}: ${role}`));

مثال تبدیل کلید یا مقادیر Map به آرایه

خیلی از مواقع ممکن است بخواهیم به جای اینکه از شی تکرارپذیر استفاده کند، با آرایه کار خود را انجام دهیم. در چنین مواقعی می‌توان از عملگر Spread استفاده کرد.

آموزش کاربردی HTML5، CSS3 و jQuery در طراحی وب – بخش یکم
فیلم آموزش کاربردی HTML5، CSS3 و jQuery در طراحی وب – بخش یکم در تم آف

کلیک کنید

در مثال زیر کلیدهای هر عنصر به آرایه‌ای از کلیدها تبدیل شده‌اند.

var keys = [...userRoles.keys()];
console.log(keys);

خروجی این مثال به صورت زیر خواهد بود:

[ { name: 'Ali Ahmadi' },
 { name: 'Reza Karimi' },
 { name: 'Zahra Kazemi' } ]

همچنین قطعه کد زیر مقادیر مربوط به کلیدها را به آرایه‌ای از عناصر تبدیل می‌کند.

let roles = [...userRoles.values()];
console.log(roles);

خروجی این مثال نیز به صورت زیر خواهد بود:

[ 'admin', 'editor', 'subscriber' ]

حذف عناصر Map با استفاده از کلید

برای حذف عناصر یا ورودی‌های Map در جاوا اسکریپت از متدی به نام delete()‎

 به صورت زیر استفاده می‌شود.

userRoles.delete(Ali);

با حذف Ali

 از Map، اندازه Map به عدد ٢ کاهش خواهد یافت.

آموزش جاوا اسکریپت JavaScript
فیلم آموزش جاوا اسکریپت JavaScript در تم آف

کلیک کنید

حذف تمامی عناصر Map در Javascript

براح حذف تمامی عناصر از متدی به نام clear()‎

  به شیوه زیر استفاده می‌شود.

userRoles.clear();

حال اندازه Map با توجه به دستور clear()‎

صفر خواهد شد.

console.log(userRoles.size); // 0

همان‌طور که مشاهده شد، طول Map با این کار صفر خواهد شد.

WeakMap در جاوا اسکریپت چیست ؟

«WeakMap» در جاوا اسکریپت شبیه Map است، اما تفاوت آن با Map در این است که کلیدهای WeakMap باید از نوع شی باشند. این یعنی زمانی که ارجاع به کلید یا شی خارج از محدوده باشد، در نتیجه مقدار متناظر به صورت خودکار از حافظه آزاد خواهد شد.

آموزش JavaScript ES6 جاوا اسکریپت
فیلم آموزش JavaScript ES6 جاوا اسکریپت در تم آف

کلیک کنید

WeakMap در جاوا اسکریپت فقط حاوی متدهای زیر مجموعه شی Map است که فهرست آن‌ها به صورت موارد زیر خواهد بود:

 • get(key)
 • set(key, value)
 • has(key)
 • delete(key)
weakmap در جاوا اسکریپت

تفاوت بین WeekMap و Map در جاوا اسکریپت چیست ؟

با این اوصاف تفاوت‌های عمده بین WeekMap و Map در Javascript به صورت زیر است.

 • عناصر WeakMap تکرارپذیر نیستند.
 • در WeekMap نمی‌توان همه عناصر را یکجا پاک کرد.
 • همچنین نمی‌توان اندازه WeakMap را بررسی کرد.

چند سؤال متداول پیرامون Map در جاوا اسکریپت

در این بخش چند سؤال متداول و مهم پیرامون Map در جاوا اسکریپت پاسخ داده شده‌اند.

آموزش JavaScript ES6 جاوا اسکریپت
فیلم آموزش JavaScript ES6 جاوا اسکریپت در تم آف

کلیک کنید

کاربرد اصلی Map در Javascript چیست؟

به طور کلی، متد Map در زبان جاوا اسکریپت برای پیمایش آرایه و فراخوانی تابع بر روی هر عنصر آرایه به منظور تغییر یا دستکاری عناصر آن استفاده می‌شود.

Map بهتر است یا ForEach ؟

Map آرایه جدیدی را بازمی‌گرداند، در حالی که ForEach این کار را انجام نمی‌دهد. همچنین ForEach فقط روی مقدار در آرایه عمل می‌کند، اما Map قابلیت کار روی کلیدها را هم دارد.

آموزش پروژه محور جاوا اسکریپت، CSS و HTML – طراحی صفحه فرود واکنشگرا
فیلم آموزش پروژه محور جاوا اسکریپت، CSS و HTML – طراحی صفحه فرود واکنشگرا در تم آف

کلیک کنید

مزیت Map در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت چیست؟

با Map، انعطاف‌پذیری بیشتری در کار با جفت‌های کلید-مقدار وجود دارد، زیرا کلید می‌تواند هر مقداری مانند توابع، اشیا و غیره باشد. در شی، کلید فقط می‌تواند رشته یا نماد باشد. بسته به نحوه ذخیره‌سازی داده‌های خود، انعطاف‌پذیری Map با انواع داده‌های بیشتر، می‌تواند مفید باشد.

آموزش ویو جی اس – فریم ورک Vue.js در جاوا اسکریپت JavaScript
فیلم آموزش ویو جی اس – فریم ورک Vue.js در جاوا اسکریپت JavaScript در تم آف

کلیک کنید

چرا به جای شی باید از Map استفاده کرد؟

Map قابل تکرار است، همچنین Map در مقایسه با شی کاربرد بهتری را برای نگاشت کلید-مقدار ارائه می‌دهد. تکرارپذیر بودن چندین مزیت دارد که اجرای به موقع یکی از آن‌ها است.

سخن پایانی

مپ در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت مجموعه‌ای از جفت‌های «کلید-مقدار» قابل پیمایش است. Map به کاربر امکان می‌دهد مجموعه‌ای از مقادیر را به مجموعه‌ای دیگر از مقادیر نگاشت کند و برای تبدیل داده‌ها به قالب و ساختمان داده‌ای مفیدتر،‌ بسیار روش مناسبی است.

در این مطلب، سعی شد آموزش داده شود که چگونه با شی Map در جاوا اسکریپت کار کنیم و همچنین متدهای کاربردی آن برای کار روی ورودی‌ها در Map معرفی شدند و مثال‌هایی برای هر یک ارائه شد. در آخر نیز WeakMap در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت معرفی و تفاوت آن با Map شرح داده شد.

ارسال پاسخ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.