0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

d8a8d987d8aad8b1db8cd986 d8b2d8a8d8a7d986 d987d8a7db8c d8a8d8b1d986d8a7d985d987 d986d988db8cd8b3db8c d8b3d8a7d984 dbb1dbb4dbb0dbb1 db8c 65551dd7f0f4d

برنامه نویسی همواره یک زمینه شغلی پرتقاضا و پردرآمد بوده است. به همین دلیل، افراد بسیاری به دنبال ورود به حوزه برنامه نویسی هستند و قصد دارند در این حیطه به صورت حرفه‌ای فعالیت کنند. اما معمولاً افراد در خصوص این مسئله تردید دارند که باید حرفه برنامه نویسی را با یادگیری چه زبانی شروع کنند؟ بنابراین در این مقاله با استفاده از آمار و ارقام و تحقیق و جستجو، بهترین زبان های برنامه نویسی سال 1401 یا 2022 در حوزه‌های مختلف معرفی شده‌اند تا به این وسیله، کمی از میزان سردرگمی افراد در خصوص انتخاب زبان برنامه نویسی مناسب برای یادگیری کاسته شود. البته باید توجه داشت که در واقعیت به آن صورت چیزی به نام بهترین زبان برنامه نویسی وجود ندارد و با توجه به کاربرد و زمینه فعالیت، زبان‌های برنامه نویسی مورد استفاده هم متفاوت هستند. بنابراین، در این مقاله کاربردی‌ترین زبان‌های برنامه نویسی در رابطه با امور گوناگون معرفی شده‌اند.

فهرست مطالب این نوشته
کاربرد زبان های برنامه نویسی در انتخاب بهترین زبان های برنامه نویسی چه تاثیری دارد؟

بهترین زبان های برنامه نویسی برای من چه هستند؟

بهترین زبان های برنامه نویسی سال 1401 یا 2022 کدامند؟

۱. پایتون بهترین زبان برنامه نویسی همه منظوره

کاربرد پایتون چیست ؟

ویژگی های زبان برنامه نویسی پایتون

مهم ترین فریم ورک ها و کتابخانه های پایتون کدامند؟

بازار کار پایتون در سال 1401 یا 2022 چگونه است؟

مثال برنامه نویسی پایتون

معرفی منابع آموزش پایتون

مقاله های آموزش پایتون

۲. جاوا اسکریپت بهترین زبان برنامه نویسی وب

کاربرد جاوا اسکریپت چیست؟

ویژگی های زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های جاوا اسکریپت کدامند؟

بازار کار جاوا اسکریپت در سال 1401 یا 2022 چگونه است؟

مثال برنامه نویسی جاوا اسکریپت

معرفی منابع آموزش جاوا اسکریپت

مقاله های آموزش جاوا اسکریپت

۳. HTML و CSS بهترین زبان های فرانت اند

کاربرد HTML و CSS چیست؟

ویژگی های HTML و CSS

مهم ترین فریم ورک ها و کتابخانه های HTML و CSS کدامند؟

بازار کار HTML و CSS در سال ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۲ چگونه است؟

مثال برنامه نویسی HTML و CSS

معرفی منابع آموزش HTML و CSS

مقاله های آموزش HTML و CSS

۴. جاوا یکی دیگر از بهترین زبان های برنامه نویسی همه منظوره

کاربرد جاوا چیست ؟

ویژگی های زبان برنامه نویسی جاوا

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های جاوا کدامند؟

بازار کار جاوا در سال ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۲ چگونه است؟

مثال برنامه نویسی جاوا

معرفی منابع آموزش جاوا

مقاله های آموزش جاوا

۵. زبان های C++‎ ،C و C#‎

زبان برنامه نویسی C‎

زبان برنامه نویسی C++‎

زبان برنامه نویسی C#‎

کاربرد زبان های C++‎ ، C و C#‎ چیست ؟

کاربرد زبان برنامه نویسی C‎

کاربرد زبان برنامه نویسی C++‎

کاربرد زبان برنامه نویسی C#‎

ویژگی های زبان های برنامه نویسی C++‎ ، C و C#‎

ویژگی های زبان برنامه نویسی C‎

ویژگی های زبان برنامه نویسی C++‎

ویژگی های زبان برنامه نویسی C#‎

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های C++‎ ، C و C#‎ کدامند؟

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های C کدامند؟

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های C++‎ کدامند؟

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های #C کدامند؟

بازار کار C++‎ ، C و C#‎ در سال ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۲ چگونه است؟

بازار کار زبان C

بازار کار زبان C++‎

بازار کار زبان C#‎

مثال برنامه نویسی C++‎ ، C و C#‎

مثال برنامه نویسی C

مثال برنامه نویسی C++‎

مثال برنامه نویسی C#‎

معرفی منابع آموزش C++‎ ، C و C#‎

فیلم های آموزش برنامه نویسی C و C++‎

معرفی فیلم های آموزش برنامه نویسی C#‎

مقاله های آموزش C++‎ ، C و C#‎

۶. PHP بهترین زبان برنامه نویسی بک اند

کاربرد PHP چیست ؟

ویژگی های زبان برنامه نویسی PHP

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های PHP کدامند؟

بازار کار PHP در سال ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۲ چگونه است؟

مثال برنامه نویسی PHP

معرفی منابع آموزش PHP

مقاله های آموزش PHP

۷. کاتلین بهترین زبان برنامه نویسی اندروید

کاربرد کاتلین چیست ؟

ویژگی های زبان برنامه نویسی کاتلین

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های کاتلین کدامند؟

بازار کار کاتلین

مثال برنامه نویسی کاتلین

معرفی منابع آموزش کاتلین

مقاله های آموزش کاتلین مجله تم آف

۸. سوئیفت بهترین زبان برنامه نویسی iOS

کاربرد سوئیفت چیست ؟

ویژگی های زبان برنامه نویسی سوئیفت

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های سوئیفت کدامند؟

بازار کار سوئیفت

مثال برنامه نویسی سوئیفت

معرفی منابع آموزش سوئیفت

مقاله های آموزش سوئیفت

۹. R از بهترین زبان های برنامه نویسی در زمینه آمار و علم داده

کاربرد R چیست ؟

ویژگی های زبان برنامه نویسی R

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های R کدامند؟

بازار کار R

مثال برنامه نویسی R

معرفی منابع آموزش R

مقاله های آموزش برنامه نویسی R

۱۰. Go یکی دیگر از بهترین زبان های برنامه نویسی

کاربرد Golang چیست ؟

ویژگی های زبان برنامه نویسی Golang

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های Golang کدامند؟

بازار کار Golang

مثال برنامه نویسی Golang

معرفی منابع آموزش Golang

مقاله های آموزش Golang

سوال های رایج پیرامون بهترین زبان های برنامه نویسی سال 1401 یا 2022

بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک کدامند؟

پایتون بهترین زبان برنامه نویسی برای هک

جاوا اسکریپت یکی دیگر از بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک

PHP یکی از بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک

SQL از جمله بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک

زبان C یکی از بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک

بهترین زبان برنامه نویسی برای مهاجرت چیست؟

بهترین زبان برنامه نویسی در آمریکا کدام ست؟

بهترین زبان برنامه نویسی اندروید چیست؟

بازار کار برنامه نویسی در سال 1401 یا 2022 چه وضعیتی دارد؟

پردرآمدترین زبان برنامه نویسی در سال ۱۴۰۱ کدام است؟

بهترین زبان برنامه نویسی برای شروع چیست؟

جمع‌بندی

faradars mobile

در این مقاله ابتدا ۱۰ تا از بهترین زبان‌های برنامه نویسی سال 1401 یا 2022 معرفی شده‌اند. در انتخاب این زبان‌ها کاربرد آن‌ها هم در نظر گرفته شده است. یعنی میزان محبوبیت و گستردگی هر یک از حوزه‌های برنامه نویسی نیز در انتخاب بهترین زبان‌ها دخالت داده شده‌اند. پس از معرفی دوره‌های آموزشی کاربردی برای شروع، به سوالات رایج پیرامون بهترین زبان های برنامه نویسی، مثل این سوال که بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک کدامند؟، بهترین زبان برنامه نویسی برای مهاجرت چیست؟ یا بهترین زبان برنامه نویسی اندروید چیست؟ پاسخ داده شده است. پیش از آن لازم است به این مسئله پرداخته شود که چه عواملی در انتخاب بهترین زبان برنامه نویسی دخیل هستند.

کاربرد زبان های برنامه نویسی در انتخاب بهترین زبان های برنامه نویسی چه تاثیری دارد؟

انتخاب بهترین زبان های برنامه نویسی چندان کار ساده‌ای نیست، چرا که عوامل مختلفی در این انتخاب دخیل هستند. اولین مسئله‌ای که کار انتخاب بهترین زبان های برنامه نویسی را سخت می‌کند،‌ تعداد زیاد آن‌ها است، زیرا بالغ بر ۷۰۰ زبان برنامه نویسی مختلف وجود دارد.

آموزش مبانی برنامه نویسی – الگوریتم و فلوچارت با رویکرد حل مساله
فیلم آموزش مبانی برنامه نویسی – الگوریتم و فلوچارت با رویکرد حل مساله در تم آف

کلیک کنید

چالش دیگر این است که بسیاری از زبان های برنامه نویسی برای هدف خاصی خلق شده‌اند و کارهایی که می‌توان با آن‌ها انجام داد محدود و متفاوت هستند. مثلاً جاوا اسکریپت عمدتاً در توسعه و برنامه نویسی وب (فرانت اند و جدیداً در بک اند) کاربرد دارد. یا زبان سوئیفت تنها برای برنامه نویسی iOS (ساخت اپلیکیشن برای دستگاه‌های شرکت اپل) به کار گرفته می‌شود.

جستجو برای بهترین زبان های برنامه نویسی

از طرف دیگر، برخی از زبان های برنامه نویسی مثل پایتون و جاوا همه‌منظوره هستند. یعنی می‌توان با آن‌ها کارهای مختلفی انجام داد. مثلاً می‌توان از پایتون هم در برنامه نویسی وب، هم در توسعه اپلیکیشن‌های تلفن‌‌های هوشمند، هم در طراحی ربات هوشمند (رباتیک)، هم در علم داده و همچنین در بسیاری از موارد دیگر استفاده کرد.

آموزش رایگان اصول و مبانی برنامه نویسی
فیلم آموزش رایگان اصول و مبانی برنامه نویسی در تم آف

کلیک کنید

این مسئله هم که هر زبان برنامه نویسی دامنه کاربرد متفاوتی دارد و برخی تک‌منظوره و برخی دیگر همه‌منظوره هستند در انتخاب بهترین زبان های برنامه نویسی بسیار تاثیرگذار است. چرا که برخی از زمینه‌ها و حیطه‌هایی که در آن‌ها از برنامه نویسی استفاده می‌شود، نسبت به سایر حوزه‌ها بسیار محبوب‌تر و پر تقاضا‌تر هستند. مثلاً برنامه نویسی وب یا همان توسعه وب یکی از زمینه‌های برنامه نویسی به حساب می‌آید که بسیار رایج است و وسعت زیادی دارد.

فردی در حال یادگیری زبان برنامه نویسی است

بنابراین محبوبیت برنامه نویسی وب می‌تواند یکی از دلایل اصلی برای انتخاب جاوا اسکریپت به عنوان یکی از بهترین زبان های برنامه نویسی به حساب آید. یا مثلاً همه‌منظوره بودن پایتون و امکان استفاده از آن در کاربردهای مختلف به طور قطع تاثیر بسیار زیادی بر انتخاب آن به عنوان بهترین زبان برنامه نویسی دارد. اگرچه سادگی این زبان و به دنبال آن امکان یادگیری سریع پایتون هم یکی دیگر از عوامل بسیار مهم محسوب می‌شود.

بهترین زبان های برنامه نویسی برای من چه هستند؟

همان‌طور که پیش‌تر هم به آن اشاره شد، اکثر زبان های برنامه نویسی برای منظور و هدف خاصی طراحی شده‌اند و کاربرد مشخصی دارند. بنابراین، فهرست بهترین زبان های برنامه نویسی با توجه به زمینه کاربردی و مورد استفاده می‌تواند برای افراد مختلف متفاوت باشد. مثلاً بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک با بهترین زبان های برنامه نویسی اندروید متفاوت هستند.

آموزش رایگان اصول و مبانی برنامه نویسی
فیلم آموزش رایگان اصول و مبانی برنامه نویسی در تم آف

کلیک کنید

بنابراین فردا ابتدا باید زمینه فعالیت خود را بر اساس علاقه و استعداد انتخاب کند و بعد می‌توان شاخص‌ترین زبان های برنامه نویسی در یک زمینه خاص را شناسایی و شروع به یادگیری آن‌ها کرد.

شخصی در حال یادگیری بهترین زبان برنامه نویسی

بهترین زبان های برنامه نویسی سال 1401 یا 2022 کدامند؟

تنها با جستجویی ساده در اینترنت می‌توان به راحتی دریافت که به طور کلی پایتون بهترین زبان برنامه نویسی سال 1401 یا 2022 به حساب می‌آید. جاوا اسکریپت هم به دلیل محبوبیت زیاد برنامه نویسی وب، قدرتمندی این زبان و قابلیت‌های ویژه‌ای که دارد، در جایگاه دوم بهترین زبان های برنامه نویسی قرار می‌گیرد.

آموزش برنامه نویسی پایتون Python – مقدماتی
فیلم آموزش برنامه نویسی پایتون Python – مقدماتی

کلیک کنید

در ادامه هر یک از بهترین زبان های برنامه نویسی سال 1401 یا 2022 به ترتیب فهرست شده‌اند:

 1. پایتون (Python)
 2. جاوا اسکریپت (JavaScript)
 3. HTML و CSS
 4. جاوا (Java)
 5. C، سی‌پلاس‌پلاس و سی‌شارپ (C/C++/C#‎)
 6. PHP
 7. کاتلین (Kotlin)
 8. سوئیفت (Swift)
 9. R
 10. Golang

حالا در ادامه این مقاله سعی شده است تا هر یک از بهترین زبان های برنامه نویسی سال 1401 یا 2022 به طور مختصر و مفید معرفی شوند.

بهترین زبان های برنامه نویسی

۱. پایتون بهترین زبان برنامه نویسی همه منظوره

پایتون را می‌توان به عنوان آینده زبان های برنامه نویسی در نظر گرفت. طبق آخرین آمار، پایتون تقریباً زبان برنامه نویسی اصلی ۸۰ درصد برنامه نویسان و توسعه دهندگان به حساب می‌آید. وجود کتابخانه‌های گسترده در پایتون امکان استفاده از آن را در فرآیندهای هوش مصنوعی، علم داده و یادگیری ماشین بسیار تسهیل کرده است.

آموزش برنامه نویسی پایتون Python – مقدماتی
فیلم آموزش برنامه نویسی پایتون Python – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

در حال حاضر پایتون بسیار محبوب و پرطرفدار است و می‌توان آن را پادشاه زبان های برنامه نویسی دانست. بنابراین می‌توان گفت که یادگیری این زبان برنامه نویسی در سال ۱۴۰۱ موفقیت و رشد چشمگیری را به دنبال خواهد داشت.

زبان برنامه نویسی پایتون

کاربرد پایتون چیست ؟

با وجود اینکه فهرست بلند بالایی از کاربردها وجود دارند که پایتون به عنوان بهترین زبان برنامه نویسی برای آن‌ها به حساب می‌آید، باید گفت که به طور قطع پایتون بهترین زبان برنامه نویسی برای دو کاربرد علم داده و یادگیری ماشین است.

آموزش برنامه نویسی پایتون + مثال های عملی در Python
فیلم آموزش برنامه نویسی پایتون + مثال های عملی در Python در تم آف

کلیک کنید

در واقع هر زمان که قصد کار با داده‌ها مثل استخراج داده‌ها از وب (Web Scraping)، داده کاوی، تحلیل داده‌ها، مصورسازی داده‌ها، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی وجود داشته باشد، پایتون بهترین انتخاب محسوب می‌شود.

کاربردهای متفاوت زبان برنامه نویسی پایتون

در ادامه، اکثر کاربردهای اصلی پایتون فهرست شده‌اند:

 • هوش مصنوعی و علم داده (محاسبات علمی|تحلیل داده|یادگیری ماشین)
 • توسعه و برنامه نویسی نرم افزار (مثل خواندن و ایجاد شاخه‌های فایل، ساخت GUI و API، کاربردهای بلاکچین، اپلیکیشن‌های صوتی و تصویری و سایر موارد)
 • توسعه و برنامه نویسی وب و ایجاد کاربردهای وب یا وب اپلیکیشن (در سمت بک اند)
 • خودکارسازی (Scripting)
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • تست نرم افزار و طراحی پیش نمونه
 • کاربردهای بازارهای مالی

ویژگی های زبان برنامه نویسی پایتون

پایتون یکی از پول‌سازترین زبان های برنامه نویسی به حساب می‌آید که ویژگی‌های بسیار جذابی را ارائه می‌کند. برخی از ویژگی‌های مهم پایتون در ادامه فهرست شده‌اند:

آموزش برنامه نویسی پایتون ویژه نوجوانان – بخش یکم
فیلم آموزش برنامه نویسی پایتون ویژه نوجوانان – بخش یکم در تم آف

کلیک کنید

 • یادگیری پایتون و برنامه نویسی با آن بسیار آسان است.
 • پایتون یک زبان برنامه نویسی شی گرا است.
 • پایتون زبان برنامه نویسی رایگان و متن باز به حساب می‌آید.
 • پایتون دارای کتابخانه‌ها و فریم‌ورک‌های وسیعی است که تعداد زیادی از کاربردهای مختلف به وسیله آن‌ها پشتیبانی می‌شوند.
 • با زبان هایی مثل جاوا و C پیاده‌سازی شده است که گونه‌هایی مثل Jython ،CPython و سایر موارد را شامل می‌شود.
 • پایتون از رابط کاربری گرافیکی پشتیبانی می‌کند.
 • شرکت‌های بزرگی مثل اینتل، فیسبوک، اسپاتیفای، نتفلیکس و سایر موارد بر پایه پایتون فعالیت می‌کنند و روی آن کار می‌کنند.
شخصی در حال نوشتن کد با استفاده از پایتون

مهم ترین فریم ورک ها و کتابخانه های پایتون کدامند؟

از جمله مهم‌ترین و محبوب‌ترین فریم‌ورک‌های پایتون می‌توان به جنگو (Django) و فلسک (Flask) اشاره کرده که در توسعه و طراحی وب به کار می‌روند.

آموزش جنگو – فریمورک تحت وب Django با پایتون Python
فیلم آموزش جنگو – فریمورک تحت وب Django با پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

در ادامه هر یک از ابزارهای مهم و محبوب برای هر کدام از کاربردهای اصلی پایتون در جدول زیر دسته‌بندی شده‌اند:

توسعه وب وب اپلیکیشن توسعه فرانت‌اند علم داده یادگیری ماشین پردازش زبان طبیعی بینایی کامپیوتر
جنگو Pyramid wxpython Pandas tensorflow Textblob OpenCV
فلسک TurboGears Pyglet Numpy Keras Spacy
Tornado CherryPy Pygtk Scipy Theano NLTK
Bottle Quixote matplotlib ScikitLearn
Gork Pytorch

بازار کار پایتون در سال 1401 یا 2022 چگونه است؟

در سال‌های اخیر، توسعه دهندگان پایتون بسیار مورد تقاضا بوده‌اند. تنها در سال ۱۴۰۰ آگهی‌های شغلی بسیار زیادی برای پایتون توسط شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف به ثبت رسیده است. با توجه به همه‌منظوره بودن پایتون و اینکه این زبان برنامه نویسی در حیطه‌ها و زمینه‌های بسیاری کاربرد دارد و همچنین به دلیل اینکه این زبان برنامه نویسی بسیار محبوب و پرطرفدار است، بازار کار پایتون هم در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و آینده روشنی در انتظار افرادی خواهد بود که در حال یادگیری زبان برنامه نویسی پایتون هستند.

بازار کار پایتون

مثال برنامه نویسی پایتون

در این بخش به عنوان نمونه و برای آشنایی با کدهای پایتون، مثالی ارائه شده است. در این مثال دو متغیر تعریف و سپس با هم جمع شده‌اند و در نهایت نتیجه در خروجی چاپ می‌شود:

# To add two numbers
num1 = 1.5
num2 = 6.3
# Add two numbers
sum = float(num1) + float(num2)
# Display the sum
print('The sum of {0} and {1} is {2}'.format(num1, num2, sum))

خروجی کدهای فوق به صورت زیر است:

مثال برنامه نویسی پایتون

معرفی منابع آموزش پایتون

روز به روز منابع آموزشی برای زبان های مختلف برنامه نویسی خصوصاً در اینترنت بیش‌تر و بیش‌تر می‌شوند. به همین دلیل در اکثر مواقع، افراد در خصوص اینکه از چه منابعی برای یادگیری پایتون استفاده کنند دچار سردرگمی می‌شوند. تم آف یکی از سایت‌هایی به حساب می‌آید که در آن دوره‌های آموزشی بسیاری در حوزه برنامه نویسی ارائه شده است.

علاوه بر این در مجله تم آف هم مقاله‌های آموزشی متعددی در زمینه برنامه نویسی و خصوصاً‌ برای زبان پایتون منتشر شده‌اند.

مجموعه آموزش برنامه نویسی پایتون (Python)
فیلم مجموعه آموزش برنامه نویسی پایتون (Python) در تم آف

کلیک کنید

مقاله های آموزش پایتون

برخی از مقاله‌های مهم و کلیدی پیرامون زبان برنامه نویسی پایتون و آموزش آن که تا کنون در مجله تم آف منتشر شده‌ در ادامه فهرست شده است:

 • زبان برنامه نویسی پایتون (Python) چیست ؟ — از صفر تا صد و به زبان ساده
 • کاربرد پایتون چیست و با آن چه می توان کرد؟ | راهنمای کاربردی
 • کاربرد پایتون در مهندسی برق + بهترین منابع یادگیری پایتون
 • بهترین مسیر یادگیری پایتون چیست؟ — راهنمای شروع آموزش
 • یادگیری پایتون چقدر زمان میبرد ؟ | مدت زمان حرفه ای شدن در پایتون
 • زبان برنامه نویسی پایتون Python چیست — راهنمای جامع
 • آموزش پایتون (Python) — مجموعه مقالات جامع وبلاگ تم آف
 • ۲۰ سایت آموزش آنلاین پایتون | راهنمای شروع یادگیری
 • برنامه نویسی پایتون برای مبتدیان — به زبان ساده
 • نصب پایتون — از صفر تا صد
 • نصب پایتون در ویژوال استودیو کد — راهنمای تصویری و ساده
 • نحوه نصب کتابخانه در پایتون — راهنمای کامل و ساده
 • آموزش داده کاوی با پایتون — راهنمای شروع به کار و یادگیری
 • ۳۰ ترفند مهم و مفید پایتون — به زبان ساده
 • بهترین IDE برای پایتون — معرفی و مقایسه محیط های توسعه پایتون
 • آموزش ساخت ماشین حساب با پایتون + کد کامل پروژه

۲. جاوا اسکریپت بهترین زبان برنامه نویسی وب

جاوا اسکریپت (JavaScript) یکی از محبوب‌ترین زبان های برنامه نویسی جهان در حوزه برنامه نویسی وب به حساب می‌آید. در کنار HTML و CSS، جاوا اسکریپت یکی از زبان های کلیدی به شمار می‌رود که نقشی اساسی در خلق اینترنت داشته است. بر اساس نظرسنجی‌ها، بیش از ۹۷ درصد وب سایت‌ها از زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت در سمت کلاینتِ صفحه‌های وب استفاده می‌کنند. اگر چه، با معرفی فریم ورک‌های جدید در سال‌های اخیر، امکان استفاده از جاوا اسکریپت در سمت سرور (بک اند) هم فراهم شده است.

آموزش جاوا اسکریپت JavaScript
فیلم آموزش جاوا اسکریپت JavaScript در تم آف

کلیک کنید

جاوا اسکریپت زبانی اسکریپتی محسوب می‌شود که کاربرد اصلی آن در توسعه وب است. جاوا اسکریپت برای بهبود صفحات HTML مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً به صورت ادغام شده در داخل کدهای HTML، می‌توان کدهای جاوا اسکریپت را یافت. جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی تفسیری به حساب می‌آید و لذا نیازی به کامپایل کردن کدهای آن وجود ندارد.

لوگو زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت در مطلب

کاربرد جاوا اسکریپت چیست؟

کاربرد اصلی جاوا اسکریپت مربوط به برنامه نویسی فرانت اند می‌شود. در صورتی که نیاز به اجرای وب اپلیکیشن خود در دستگاه‌های مختلف (انواع گوشی‌های هوشمند، فضای ابری (Cloud)، کانتینرها، میکروکنترلرها و صدها مرورگر مختلف) وجود داشته باشد، جاوا اسکریپت بهترین انتخاب به حساب می‌آید.

آموزش JavaScript ES6 جاوا اسکریپت
فیلم آموزش JavaScript ES6 جاوا اسکریپت در تم آف

کلیک کنید

برای پردازش‌های سمت سرور هم فریم‌ورک Node.js به کار گرفته می‌شود. Node.js یک ابزار زمان اجرای (Runtime) قدرتمند است که توسط سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، از جاوا اسکریپت به ندرت در توسعه و برنامه نویسی نرم افزارهای دسکتاپ هم استفاده می‌شود. در ادامه سعی شده است هر یک از کاربردهای جاوا اسکریپت به صورت موردی فهرست شوند:

 • جاوا اسکریپت برای اضافه کردن رفتار تعاملی و پویا به صفحات وب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • برای ایجاد اپلیکیشن‌های تحت وب و همچنین ساخت اپلیکیشن‌های موبایل از جاوا اسکریپت استفاده می‌شود.
 • جاوا اسکریپت برای ساخت وب سرورها و توسعه اپلیکیشن‌های تحت سرور هم کاربرد دارد.
 • از جاوا اسکریپت برای توسعه و ساخت بازی‌های کامپیوتری هم استفاده می‌کنند.
کاربردهای مختلف جاوا اسکریپت

ویژگی های زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت

فهرستی از ویژگی های اصلی و مهم زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت در ادامه آمده است:

آموزش جاوا اسکریپت JavaScript
فیلم آموزش جاوا اسکریپت JavaScript در تم آف

کلیک کنید

 • جاوا اسکریپت دارای کدهای مبنا یا همان کدبیسی است که به واسطه آن کارایی و خوانایی پیشرفته‌ای فراهم می‌شود.
 • یادگیری جاوا اسکریپت هم بسیار ساده است و افراد بسیاری به دنبال یادگیری جاوا اسکریپت هستند.
 • استقلال از پلتفرم و کنترل بیش‌تر مرورگر، یکی دیگر از ویژگی‌ها و قابلیت‌های جاوا اسکریپت به حساب می‌آید.
 • جاوا اسکریپت دارای قابلیت‌های اعتبارسنجی ورودی‌های کاربر است.
 • از جمله شرکت‌های برتری که از جاوا اسکریپت استفاده می‌کنند، می‌توان به مایکروسافت، اوبر، پی‌پال، گوگل و والمارت اشاره کرد.

بر اساس آخرین آمار، ۷۲ درصد از شرکت‌های تجاری به دنبال توسعه دهندگان جاوا اسکریپت هستند. بنابراین، یادگیری جاوا اسکریپت می‌تواند بهترین تصمیمی باشد که می‌توان در سال ۱۴۰۱ برای رشد و شکوفایی در زندگی حرفه‌ای خود گرفت.

نماد جاوا اسکریپت

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های جاوا اسکریپت کدامند؟

در این بخش، هر یک از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین فریم‌ورک‌ها و کتابخانه‌های جاوا اسکریپت برای آشنایی بیش‌تر علاقه‌مندان معرفی و فهرست شده‌اند:

 • jQuery
 • D3.js
 • React
 • Redux
 • Bootstrap
 • Angular and AngularJS
 • Ember.js
 • Aurelia
 • Vue.js
 • Node.js
بهترین کتابخانه ها و فریم ورک های جاوا اسکریپت

بازار کار جاوا اسکریپت در سال 1401 یا 2022 چگونه است؟

با توجه به اینکه تقریباً همه کسب و کارها حداقل نیاز به یک وب سایت دارند و بسیاری از سازمان‌ها نیز خدمات خود را به فضای وب انتقال داده‌اند یا در حال انتقال این خدمات به فضای آنلاین هستند، می‌توان گفت که توسعه و برنامه نویسی وب، خصوصاً توسعه فرانت اند، بازار کار گسترده‌ای دارد و همواره تقاضای بسیار بالایی برای استخدام برنامه نویس وب و توسعه دهنده فرانت اند وجود داشته است.

آموزش JavaScript ES6 جاوا اسکریپت
فیلم آموزش JavaScript ES6 جاوا اسکریپت در تم آف

کلیک کنید

از طرف دیگر، جاوا اسکریپت تقریباً کلیدی‌ترین فناوری در توسعه وب به حساب می‌آید و در ساخت و توسعه اکثر وب سایت‌ها و کاربردهای تحت وب از آن استفاده می‌شود. بنابراین تقریباً به طور قطع می‌توان گفت که بازار کار جاوا اسکریپت بسیار گسترده و چشمگیر است و با یادگیری آن می‌توان به سرعت وارد بازار کار شد و فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد.

مثال برنامه نویسی جاوا اسکریپت

در این مثال، کدهای مربوط به یک دیالوگ‌باکس هشدار با استفاده از جاوا اسکریپت آمده است که داخل تگ head در HTML قرار گرفته‌اند.

 
 
 
 
 

Welcome to JavaScript

خروجی کدهای فوق در تصویر زیر آمده است:

JavaScript Code Example Output

معرفی منابع آموزش جاوا اسکریپت

با توجه به اهمیت جاوا اسکریپت و این مسئله که جاوا اسکریپت در بالای فهرست بهترین زبان های برنامه نویسی قرار می‌گیرد و همچنین به دلیل اینکه ابزارهای متعددی بر پایه جاوا اسکریپت وجود دارند، تاکنون دوره‌های آموزشی متعددی با محوریت این زبان برنامه نویسی در سایت تم آف منتشر شده‌اند.

مجموعه آموزش جاوا اسکریپت (JavaScript)
فیلم مجموعه آموزش جاوا اسکریپت (JavaScript) در تم آف

کلیک کنید

مقاله های آموزش جاوا اسکریپت

در این بخش مقاله‌های مرتبط با جاوا اسکریپت و آموزش آن فهرست شده‌اند تا علاقه‌مندان بتوانند برای کسب اطلاعات بیش‌تر و یادگیری جاوا اسکریپت از محتوای متنی ارائه شده در مجله تم آف بهره ببرند:

 • جاوا اسکریپت چیست؟ — به زبان ساده
 • جاوا اسکریپت ES6 چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ — راهنمای مقدماتی
 • آموزش جاوا اسکریپت — مجموعه مقالات جامع وبلاگ تم آف
 • پایتون یا جاوا اسکریپت کدام بهتر است؟ — راهنمای جامع
 • ۱۴ مفهوم بنیادی جاوا اسکریپت — به زبان ساده
 • ۱۰ کتابخانه و فریم‌ورک جاوا اسکریپت که باید آنها را بشناسید — قسمت اول
 • آموزش پروژه محور جاوا اسکریپت | ۱۵ پروژه عملی و کاربردی
 • معرفی جاوا اسکریپت ناهمگام — به زبان ساده
 • جاوا اسکریپت خالص بهتر است یا جی کوئری؟ | راهنمای کاربردی
 • گزاره های شرطی در جاوا اسکریپت – راهنمای جامع
 • مفهوم و کاربرد تابع در جاوا اسکریپت — به زبان ساده
 • شی‌ گرایی در جاوا اسکریپت — به زبان ساده

۳. HTML و CSS بهترین زبان های فرانت اند

اگرچه HTML و CSS زبان برنامه نویسی به حساب نمی‌آیند و HTML یک «زبان نشانه‌گذاری» (Markup Language) و CSS هم «زبان استایل‌دهی» محسوب می‌شود،‌ به هر حال این دو زبان در طراحی، توسعه و برنامه نویسی وب نقش کلیدی دارند و به همین دلیل در فهرست بهترین زبان های برنامه نویسی جای می‌گیرند.‌

آموزش پروژه محور اچ تی ام ال و سی اس اس HTML و CSS
فیلم آموزش پروژه محور اچ تی ام ال و سی اس اس HTML و CSS در تم آف

کلیک کنید

ناگفته نماند استفاده از HTML و CSS و حتی جاوا اسکریپت برای برنامه نویسی وب فرانت‌اند، کاملاً ضروری و الزامی است و تقریباً می‌توان گفت که بدون آن‌ها، برنامه نویسی وب فرانت‌اند معنایی ندارد. این موارد در واقع اصلی‌ترین گزینه‌ها برای فعالیت در این حوزه هستند و تقریباً رقیبی هم برای آن‌ها وجود ندارد؛ بنابراین، اگر کسی بخواهد به حوزه توسعه وب و فرانت‌اند وارد شود، انتخاب دیگری در مقابل خود ندارد. با این توضیحات، HTML و CSS تنها گزینه‌های دنیای توسعه فرانت‌اند هستند و شاید از همین رو، به کار بردن عبارت بهترین هم در مورد آن‌ها چندان درست نباشد.

HTML و CSS

HTML و CSS دو تا از فناوری‌های حیاتی برای ساخت صفحات وب به حساب می‌آیند. ساختار صفحه وب با استفاده از HTML ایجاد می‌شود و CSS هم برای افزودن ویژگی‌های دیداری و بعضاً شنیداری به ساختار صفحات وب برای دستگاه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کنار Scripting و طراحی گرافیک، HTML و CSS پایه و اساس ساخت صفحات وب و کاربردهای وب (وب‌اپلیکیشن) به حساب می‌آیند.

کاربرد HTML و CSS چیست؟

کاربرد اصلی HTML، ایجاد محتوای اصلی یک صفحه وب و ساختاردهی به آن است. در واقع کار با HTML به وسیله افزودن تگ‌ها (برچسب‌ها) یا عناصر (Element) به متن‌هایی آغاز می‌شود که در صفحه وب قرار می‌گیرند. سپس مرورگر وب کدها را می‌خواند و می‌تواند عنوان یک صفحه را بیابد، پاراگراف‌ها را شناسایی و محل شروع صفحه و پایان آن را متوجه شود و به این ترتیب، صفحه وب را با محتوا پر کند.

آموزش طراحی سایت با HTML و CSS ویژه کودکان و نوجوانان
فیلم آموزش طراحی سایت با HTML و CSS ویژه کودکان و نوجوانان در تم آف

کلیک کنید

اگر HTML مثل استخوان‌های بدن باشد، CSS پوست بدن به حساب می‌آید که استخوان‌ها را پوشش می‌دهد. CSS برای رنگ پس زمینه، استایل‌دهی، قالب‌بندی، حاشیه‌گذاری، سایه‌زنی و سایر جزئیات طراحی و ظاهر صفحه وب مورد استفاده قرار می‌گیرد. CSS امکان تمایز قائل شدن بین نمایش و محتوا را به وسیله فراهم کردن امکان تغییر نحوه نمایش عناصر HTML به وجود می آورد. اگرچه CSS معمولاً‌ در کنار HTML استفاده می‌شود، در اصل یک زبان مستقل است و می‌توان از آن به همراه هر نوع زبان نشانه‌گذاری دیگری (به غیر از HTML) هم استفاده کرد.

کاربردهای متفاوت HTML

ویژگی های HTML و CSS

خصوصیت‌ها و ویژگی‌های HTML‌ به شرح زیرند:

آموزش اچ تی ام ال – طراحی وب با HTML – مقدماتی
فیلم آموزش اچ تی ام ال – طراحی وب با HTML – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

 • HTML زبانی به سادگی قابل درک است و می‌توان آن را اصلاح کرد و تغییر داد.
 • با استفاده از HTML و به کمک تگ‌های آن که تمام قالب‌بندی‌ها را پشتیبانی می‌کنند، می‌توان فایل‌های ارائه موثری را ساخت.
 • HTML امکان طراحی صفحات وب قابل انعطاف‌تری را به همراه متن‌های صفحه فراهم می‌کند.
 • در HTML می‌توان پیوندها (لینک‌هایی) را به صفحات وب اضافه کرد. این کار به کاربران اینترنت اجازه می‌دهد تا بتوانند بسیار راحت‌تر به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.
 • سندهای ساخته شده با HTML در هر پلتفرمی مثل مک OS، ویندوز، لینوکس، اندروید، iOS و سایر موارد پشتیبانی می‌شوند.
 • علاوه بر این، می‌توان تصاویر گرافیکی، ویدیو و فایل‌های صوتی را هم با استفاده از HTML و CSS به صفحات وب اضافه کرد که باعث می‌شود صفحه وب نمای جذاب‌تری پیدا کند.

HTML و CSS بهترین زبان های برنامه نویسی

اکنون خصوصیت‌ها و ویژگی‌های CSS در ادامه فهرست شده‌اند:

آموزش سی اس اس – طراحی وب سایت با CSS – مقدماتی
فیلم آموزش سی اس اس – طراحی وب سایت با CSS – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

 • نگهداری از کدهای CSS به سادگی امکان‌پذیر است و در صورتی که نیاز به هر گونه تغییر سراسری وجود داشته باشد، به راحتی می‌توان استایل‌های CSS را تغییر داد و به این طریق استایل تمام عنصرهای دیگر در سایر صفحات وب نیز به صورت خودکار تغییر خواهند کرد.
 • استفاده از CSS باعث جلوگیری از اتلاف وقت می‌شود. اسکریپت‌ها تنها یک بار نوشته می‌شوند و می‌توان از همان شیت‌ها (Sheets) چندین بار استفاده کرد.
 • در مقایسه با HTML، زبان CSS دارای مجموعه خصیصه‌های (Attribute) بسیار گسترده‌تری است.
 • CSS فناوری استایل‌دهی ساده‌ای به حساب می‌آید که خواندن کدهای آن بسیار آسان و راحت است.

مهم ترین فریم ورک ها و کتابخانه های HTML و CSS کدامند؟

در این بخش از مقاله معرفی بهترین زبان های برنامه نویسی ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۲ به ارائه فهرست‌هایی از بهترین ابزارها (فریم‌ورک‌ها و کتابخانه‌های) HTML و CSS پرداخته شده است. بهترین فریم ورک‌های فرانت اند مبتنی بر HTML5 که اکثراً‌ دارای قالب‌های آماده HTML هستند در ادامه فهرست شده‌اند:

 • HTML5 Boilerplate
 • HTML KickStart
 • Montage HTML5 Framework
 • Zebra
 • سایر موارد

بهترین فریم‌ورک‌های CSS

حالا در ادامه به معرفی بهترین فریم‌ورک‌های CSS پرداخته شده است.

 • بوت استرپ (Bootstrap)
 • Tailwind CSS
 • Foundation
 • Bulma
 • Skeleton
 • Materialize CSS
 • سایر موارد

بازار کار HTML و CSS در سال ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۲ چگونه است؟

HTML و CSS نیز درست مثل جاوا اسکریپت دو فناوری حیاتی و کلیدی در برنامه نویسی و توسعه فرانت اند به حساب می‌آیند. پیش‌تر به این مسئله اشاره شد که توسعه و برنامه نویسی وب، خصوصاً‌ فرانت اند، بازار کار بسیار خوبی دارد. هر فردی که قصد ورود به دنیای فرانت اند را داشته باشد، باید حتماً‌ به خوبی بر HTML و CSS مسلط باشد.

آموزش پروژه محور اچ تی ام ال و سی اس اس HTML و CSS
فیلم آموزش پروژه محور اچ تی ام ال و سی اس اس HTML و CSS در تم آف

کلیک کنید

بنابراین هیچ نگرانی بابت بازار کار HTML و CSS وجود ندارد. البته تنها با تسلط پیدا کردن بر این دو زبان نمی‌توان یک برنامه نویس فرانت اند حرفه‌ای شد و یادگیری زبان‌ها و فناوری‌های دیگری هم مورد نیاز خواهد بود.

مثال برنامه نویسی HTML و CSS

در مثال زیر بخشی از کدهای HTML یک صفحه وب ملاحظه می‌شود که با CSS استایل‌دهی شده‌اند:
 My first styled page
 [etc.]

در کدهای فوق رنگ متن و رنگ پس‌زمینه سند HTML با استفاده از CSS تغییر داده شده است و خروجی به صورت زیر در مرورگر نمایش داده می‌شود:

مثال برنامه نویسی HTML و CSS

معرفی منابع آموزش HTML و CSS

در این بخش منابع آموزش HTML و CSS تم آف شامل دوره‌های آموزش HTML و CSS و همچنین مقاله‌های مهم و اصلی آموزش HTML و CSS در مجله تم آف به علاقه‌مندان معرفی شده‌اند.

مجموعه آموزش طراحی سایت با HTML و CSS
فیلم مجموعه آموزش طراحی سایت با HTML و CSS در تم آف

کلیک کنید

مقاله های آموزش HTML و CSS

در این بخش از مقاله بهترین زبان های برنامه نویسی ، فهرستی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مقالاتی ارائه شده است که تا کنون در مجله تم آف درباره HTML و CSS منتشر شده‌اند:

 • زبان برنامه نویسی HTML چیست؟ | راهنمای یادگیری و شروع به کار | به زبان ساده
 • HTML و هر آنچه باید پیش از شروع یادگیری آن بدانید — راهنمای مقدماتی و کاربردی
 • مفاهیم مقدماتی CSS — آموزش CSS (بخش اول)

۴. جاوا یکی دیگر از بهترین زبان های برنامه نویسی همه منظوره

جاوا یک زبان برنامه نویسی شی گرا است که از آن در بسیاری از سایر زبان های برنامه نویسی به عنوان الگو استفاده شده است. جاوا یکی از ایمن‌ترین زبان های برنامه نویسی به شمار می‌رود و به لحاظ قابلیت جابجایی هم بسیار انعطاف‌پذیر است.

آموزش برنامه نویسی جاوا Java
فیلم آموزش برنامه نویسی جاوا Java در تم آف

کلیک کنید

ماشین مجازی جاوا (Java Virtual Machine | JVM) قابلیتی در جاوا به حساب می‌آید که باعث شده است جاوا به یک فناوری مستقل از پلتفرم تبدیل شود. بسیاری از زبان های برنامه نویسی قدرتمند پا به عرصه ظهور گذاشته‌اند، اما جاوا که بسیار قدیمی‌تر است، همچنان در صدر جدول بهترین زبان های برنامه نویسی قرار دارد.

نکته جالب توجه در خصوص جاوا این است که سیستم عامل اندروید بر اساس این زبان برنامه نویسی به وجود آمده است. علاوه بر این، اپلیکیشن‌های اندروید هم با استفاده از زبان جاوا توسعه داده می‌شوند؛ اگرچه در سال‌های اخیر کاتلین جای آن را گرفته است. اهمیت زبان جاوا از این حقیقت ناشی می‌شود که ۹۰ درصد شرکت‌های بزرگ به نوعی از این زبان برنامه نویسی استفاده می‌کنند.

نماد زبان برنامه نویسی جاوا

جاوا یکی از قدرتمندترین زبان های برنامه نویسی به حساب می‌آید که در حال حاضر در بیش از ۳ میلیارد دستگاه به کار گرفته شده است. جاوا در سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از پر طرفدارترین فناوری‌های برنامه نویسی شناخته می‌شود. از جاوا برای ساخت برنامه‌های نرم افزاری دسکتاپ، اپلیکیشن‌های موبایل، توسعه و برنامه نویسی وب، هوش مصنوعی، کاربردهای مبتنی بر رایانش ابری و بسیاری از موارد دیگر استفاده می‌شود. بنابراین، یادگیری و کسب مهارت جاوا می‌تواند امکان رسیدن به درآمدهای هنگفتی را به دنبال داشته باشد و با حرفه‌ای شدن در برنامه نویسی جاوا، فرصت‌های رشد خارق‌العاده‌ای مورد انتظار هستند.

کاربرد جاوا چیست ؟

اگرچه در ابتدا جاوا برای ساخت برنامه‌های کاربردی تحت وب مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما اکنون یک زبان برنامه نویسی ساده، کارآمد و همه‌منظوره به حساب می‌آید.

آموزش برنامه نویسی جاوا در اکلیپس – ساخت اپلیکیشن کتاب و کار با داده ها در اندروید
فیلم آموزش برنامه نویسی جاوا در اکلیپس – ساخت اپلیکیشن کتاب و کار با داده ها در اندروید در تم آف

کلیک کنید

البته جاوا در اصل برای ساخت «اپلیکیشن‌های توکار تحت شبکه اجرا شده روی چندین پلتفرم» طراحی شده است. کاربردهای کلیدی زبان برنامه نویسی جاوا در ادامه فهرست شده‌اند:

 • توسعه کاربردها یا اپلیکیشن‌های علمی (کاربردهای تحقیقاتی و علمی)
 • ساخت برنامه‌های کاربردی دسکتاپ دارای رابط کاربری گرافیکی
 • توسعه کاربردهای تحت وب (وب اپلیکیشن‌ها)
 • ساخت اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند
 • توسعه اپلیکیشن‌های سازمانی (Enterprise)
 • ساخت بازی‌های کامپیوتری
 • کاربرد در برنامه‌های کاربردی توزیعی (Distributed Applications)
 • کاربردهای ابری برای ساخت اپلیکیشن از راه دور و اشتراک داده میان شرکت‌ها
 • فناوری‌های کلان داده
کاربردهای مختلف جاوا

ویژگی های زبان برنامه نویسی جاوا

برخی از ویژگی‌های برجسته جاوا در این بخش از مقاله بهترین زبان های برنامه نویسی فهرست شده‌اند:

 • استقلال از پلتفرم (قابلیت اجرای روی ویندوز، مک، لینوکس و سایر موارد) و همچنین برنامه نویسی شی گرا
 • بهره‌وری، کارایی و امنیت بهبود یافته
 • ایمن‌ترین زبان برنامه نویسی حال حاضر
 • استفاده از جاوا توسط شرکت‌های بزرگی مثل آمازون، ادوبی، فلیپ‌کارت، اینستاگرام و سایر موارد

بنابراین، ویژگی‌های فوق نشان می‌دهند که جاوا را می‌توان به عنوان یکی از بهترین زبان های برنامه نویسی سال ۱۴۰۱ در نظر گرفت.

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های جاوا کدامند؟

از جمله فریم‌ورک‌های محبوب و پرکاربرد جاوا می‌توان به Hibernate ،Spring و JSF اشاره کرد.

آموزش برنامه نویسی جاوا Java
فیلم آموزش برنامه نویسی جاوا Java در تم آف

کلیک کنید

در ادامه رایج‌ترین کتابخانه‌هایی معرفی شده‌اند که همه توسعه دهندگان جاوا باید آن‌ها را بشناسند:

 • کتابخانه‌های استاندارد جاوا (Java.util ،Java.lang ، Java.math ،Java.net و Java.io /Java.nio )
 • Mockito (کتابخانه تست یونیت)
 • JUnit (کتابخانه تست یونیت)
 • Apache Commons (کتابخانه همه‌منظوره)
 • Google Guava (کتابخانه همه‌منظوره)
 • Jackson (کتابخانه پارس JSON)
 • HttpClient (کتابخانه HTTP)
 • Log4j 2 (کتابخانه رویدادنگاری یا همان لاگینگ)
 • DBCP (کتابخانه استخر اتصال پایگاه داده)
 • JAXB (کتابخانه پارس XML)
بهترین فریم ورک های جاوا

بازار کار جاوا در سال ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۲ چگونه است؟

با توجه به اینکه زبان برنامه نویسی جاوا هم مثل پایتون همه‌منظوره است و در حوزه‌های مختلفی کاربرد دارد، می‌توان گفت که بازار کار جاوا هم مناسب و مطلوب است. در واقع اگر افراد با توجه به علاقه‌مندی و اشتیاق به یک زمینه خاص که نیاز به برنامه نویسی جاوا دارد، یادگیری و تسلط بر این زبان را برگزینند، نباید نگرانی خاصی بابت بازار کار داشته باشند؛ چرا که بازار کار همواره از برنامه نویسان ماهر و خبره استقبال می‌کند.

آموزش برنامه نویسی جاوا Java
فیلم آموزش برنامه نویسی جاوا Java در تم آف

کلیک کنید

اما به طور کلی می‌توان گفت که بازار کار جاوا در ایران نسبت به پایتون حتی تا حدودی بهتر هم هست. مثلاً با جستجوی جاوا در سایت‌های کاریابی، تعداد آگهی شغلی بیش‌تری نسبت به پایتون نمایش داده می‌شود.

مثال برنامه نویسی جاوا

برای آشنایی با سینتکس جاوا، در این بخش مثالی با استفاده از این زبان ارائه شده است. در این مثال، دو عدد صحیح (Integer) از ورودی دریافت می‌شوند؛ سپس جمع این دو عدد محاسبه و نتیجه در خروجی چاپ می‌شود:

class Main {

 public static void main(String[] args) {
  
  System.out.println("Enter two numbers");
  int first = 10;
  int second = 20;
  
  System.out.println(first + " " + second);

  // add two numbers
  int sum = first + second;
  System.out.println("The sum is: " + sum);
 }
}

خروجی کدهای فوق به صورت زیر است:

مثال جاوا

معرفی منابع آموزش جاوا

در این بخش نیز مانند بخش‌های مربوط به معرفی پایتون، جاوا اسکریپت و HTML/CSS، مجموعه دوره‌های آموزش جاوا در سایت تم آف و مقاله‌های کلیدی مربوط به جاوا در مجله تم آف به علاقه‌مندان معرفی شده‌اند.

مجموعه آموزش جاوا (Java)
فیلم مجموعه آموزش جاوا (Java) در تم آف

کلیک کنید

مقاله های آموزش جاوا

در این بخش نیز برخی از مهم‌ترین مقاله‌های تا کنون منتشر شده با محوریت زبان جاوا در مجله تم آف فهرست شده‌اند:

 • زبان برنامه نویسی جاوا (Java) — از صفر تا صد
 • پایتون یا جاوا کدام بهتر است؟ — راهنمای جامع
 • ۱۰ مفهوم اصلی زبان جاوا که هر فرد مبتدی باید بداند
 • آینده زبان برنامه نویسی جاوا چیست و آیا ارزش یادگیری دارد؟ (+ فیلم رایگان)
 • نمونه کد جاوا — نمونه کدهای کاربردی برای برنامه نویسان جاوا
 • شی گرایی در جاوا چیست ؟‌ — تعریف، مفهوم و تمرین به زبان ساده
 • ساخت یک ماشین حساب ساده در جاوا — از صفر تا صد
 • کدنویسی جاوا در پلتفرم اندروید — بخش اول

۵. زبان های C++‎ ،C و C#‎

زبان های C++‎ ، C و سی شارپ (C#‎) هم از جمله بهترین زبان های برنامه نویسی به حساب می‌آیند.

آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ C#‎
فیلم آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ C#‎ در تم آف

کلیک کنید

اگر چه این سه زبان با هم فرق دارند و کاربردهای آن‌ها متفاوت است، اما C++‎ و C#‎ در واقع گونه‌هایی از زبان C به حساب می‌آیند و به همین سبب هر سه با هم در این مقاله معرفی شده‌اند.

C CPlusPlus Csharp

با توجه به سابقه ۴۰ ساله، C یکی از پر استفاده‌ترین زبان های برنامه نویسی تمام دوران به حساب می‌آید. بین این سه زبان، در سال ۱۴۰۱ زبان سی‌شارپ از همه محبوب‌تر و برتر است و پس از آن C++‎ یکی از بهترین زبان های برنامه نویسی به حساب می‌آید؛ در نهایت زبان C هم با توجه به سطح پایین بودن و کاربرد محدودش در درجه آخر اهمیت قرار دارد.

زبان برنامه نویسی C‎

زبان برنامه نویسی C قدیمی‌ترین و پر استفاده‌ترین زبان در میان خانواده زبان های C به حساب می‌آید. خلق زبان C دنیای برنامه نویسی و سیستم‌های عامل را دچار تحولی اساسی کرده است.

آموزش برنامه نویسی C
فیلم آموزش برنامه نویسی C در تم آف

کلیک کنید

C همچنان یک زبان سطح پایین به حساب می‌آید که تقریباً عملکردی موثر به اندازه زبان اسمبلی دارد. C سطح دسترسی پایه را به حافظه فراهم می‌کند و به پشتیبانی زمان اجرای بسیار اندکی نیازمند است.

زبان برنامه نویسی C

زبان برنامه نویسی C++‎

C++‎ به عنوان نمونه جدیدی از زبان C توسعه داده شده و هدف از ارائه آن، بهبود و تقویت زبان C بوده است. در C++‎ امکان برنامه نویسی شی گرا و قابلیت‌های دیگری بدون قربانی شدن سرعت و بهینگی فراهم شده است.

آموزش برنامه نویسی C++‎ سی پلاس پلاس
فیلم آموزش برنامه نویسی C++‎ سی پلاس پلاس در تم آف

کلیک کنید

C++‎ یک زبان برنامه نویسی سطح میانی به حساب می‌آید. از زمان انتشار آن تا کنون، زبان C++‎ هم به عنوان یکی از زبان های برنامه نویسی توانمند و پر فروغ شناخته می‌شود.

زبان برنامه نویسی C++

زبان برنامه نویسی C#‎

زبان C#‎ که به صورت «سی‌شارپ» تلفظ می‌شود،‌ یک زبان سطح بالا و شی گرا است که مانند C++‎ نسخه بهبود یافته‌ای از زبان C به حساب می‌آید. به جای کدهای ماشین، سی‌شارپ به بایت‌کُد (Bytecode) کامپایل می‌شود. سی‌شارپ در فریم‌ورک دات‌نت قابل اجرا است و در ساخت اپلیکیشن‌های دسکتاپ و بازی‌های کامپیوتری بسیار موثر عمل می‌کند.

آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ C#‎
فیلم آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ C#‎ در تم آف

کلیک کنید

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، حدوداً ۳۵ درصد بازی‌های برتر موبایل با استفاده از زبان C#‎ ساخته‌ شده‌اند. C#‎ یک زبان برنامه نویسی به خوبی طراحی شده به شمار می‌رود و در سطح جهانی بسیار پرطرفدار است.

زبان برنامه نویسی سی شارپ

کاربرد زبان های C++‎ ، C و C#‎ چیست ؟

در این بخش کاربردهای هر یک از سه زبان C++‎ ،C و C#‎ شرح داده شده‌اند.

آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ C#‎
فیلم آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ C#‎ در تم آف

کلیک کنید

کاربرد زبان برنامه نویسی C‎

زبان برنامه نویسی C برای توسعه کاربردهای سیستمی به کار گرفته می‌شود که این کاربردها معمولاً بخش‌های اصلی سیستم‌های عاملی مثل ویندوز، یونیکس و لینوکس را شکل می‌دهند. سیستم‌های عامل، کامپایلر C و تمام برنامه‌های کاربردی یونیکس به زبان C نوشته شده‌اند.

آموزش برنامه نویسی C
فیلم آموزش برنامه نویسی C در تم آف

کلیک کنید

در ادامه برخی از کاربردهای زبان C به اختصار فهرست شده‌اند:

 • ساخت سیستم‌های پایگاه داده
 • توسعه بسته‌های گرافیکی
 • ایجاد پردازنده‌های کلمات
 • ساخت برنامه‌های صفحه‌ گسترده (مثل اکسل)
 • توسعه سیستم‌های عامل
 • کامپایلرها و اسمبلرها
 • درایورهای شبکه
 • مفسرها
کاربردهای زبان برنامه نویسی C

کاربرد زبان برنامه نویسی C++‎

C++‎ یک زبان بسیار محبوب و پر استفاده است که بیش‌تر در توسعه کاربردهای با عملکرد بحرانی (Performance-Critical) کاربرد دارد. این کاربردها به سرعت و مدیریت حافظه بهینه وابسته هستند.

آموزش برنامه نویسی C++‎ سی پلاس پلاس
فیلم آموزش برنامه نویسی C++‎ سی پلاس پلاس در تم آف

کلیک کنید

زبان C++‎ در گستره وسیعی از صنایع مختلف به کار گرفته می‌شود که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سیستم‌های عامل
 • توسعه بازی‌های کامپیوتری
 • دستگاه‌های اینترنت اشیا (IoT)
 • بانک اطلاعاتی
 • مرورگرهای وب
 • ابزارهای یادگیری ماشین
 • کاربردهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
 • تحقیقات علمی
 • ابزارهای مالی
شخصی در حال برنامه نویسی است

 

کاربرد زبان برنامه نویسی C#‎

زبان برنامه نویسی C#‎ یک زبان همه‌منظوره است که برای ساخت انواع برنامه‌ها و اپلیکیشن‌ها از آن استفاده می‌شود.

آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ C#‎
فیلم آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ C#‎ در تم آف

کلیک کنید

با وجود اینکه سی‌شارپ به طور فوق‌العاده‌ای همه کاره است، این زبان برنامه نویسی بیش‌تر در سه حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 • توسعه کاربردهای تحت وب (وب‌اپلیکیشن): از زبان برنامه نویسی C#‎ می‌توان در هر پلتفرمی استفاده کرد. با استفاده از زبان سی‌شارپ تحت فریم‌ورک دات‌نت یا هر پلتفرم متن‌باز دیگری می‌توان وب‌سایت‌ها و وب‌اپلیکیشن‌هایی پویا ایجاد کرد.
 • ایجاد برنامه‌های کاربردی تحت ویندوز: بازیافت حافظه (Garbage Collection) در C#‎ برای ساخت اپلیکیشن‌های ویندوزی عملکرد بسیار مطلوبی دارد.
 • ساخت بازی‌های کامپیوتری: موتور بازی یونیتی (Unity) یکی از محبوب‌ترین موتورهای بازی با استفاده زبان های C++‎ و C#‎ ساخته شده است.
کاربردهای سی شارپ

ویژگی های زبان های برنامه نویسی C++‎ ، C و C#‎

در این بخش نیز هر یک از ویژگی‌های زبان های C++‎ ، C و سی شارپ شرح داده شده‌اند.

آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ C#‎
فیلم آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ C#‎ در تم آف

کلیک کنید

ویژگی های زبان برنامه نویسی C‎

هر یک از ویژگی‌ها و خصوصیت‌های زبان برنامه نویسی C در ادامه به اختصار فهرست شده‌اند:

 • حجم زبان برنامه نویسی C کم است.
 • امکان استفاده گسترده از توابع و فراخوانی آن‌ها در زبان C وجود دارد.
 • در زبان C، برخلاف پاسکال، از نوع‌دهی سُست (Loose Typing) استفاده می‌شود.
 • C یک زبان برنامه نویسی ساخت‌یافته است.
 • امکان برنامه نویسی سطح پایین (عملیات بیتی) در زبان C به راحتی در دسترس است.
 • امکان پیاده‌سازی اشاره‌گر در زبان C وجود دارد. در این زبان، از اشاره‌گرها در سطح وسیعی برای حافظه، آرایه‌ها، ساختارها و تابع‌ها استفاده می‌شود.
 • زبان C دارای ساختارهایی سطح بالا است.
 • در زبان C امکان مدیریت کارهای سطح پایین وجود دارد.
 • به کمک C می‌توان برنامه‌هایی بهینه ایجاد کرد.
 • زبان C را می‌توان در انواع کامپیوترها کامپایل کرد.
شخصی در حال حمل حرف C با خود است - بهترین زبان های برنامه نویسی

ویژگی های زبان برنامه نویسی C++‎

C++‎ بسیار شبیه به زبان برنامه نویسی C است. در واقع، C++‎ تمام ویژگی‌های زبان C را دارد و بسیاری از قابلیت‌های جدید دیگر نظیر برنامه نویسی شی گرا، سربارگذاری عملگر، مدیریت خطا و مدیریت استثنا، قابلیت فضای نام و بسیاری از موارد دیگر به آن اضافه شده است.

آموزش برنامه نویسی C++‎ سی پلاس پلاس
فیلم آموزش برنامه نویسی C++‎ سی پلاس پلاس در تم آف

کلیک کنید

در ادامه ۱۰ ویژگی اصلی C++‎‌ به طور خلاصه فهرست شده‌اند:

 • قابلیت برنامه نویسی شی گرا
 • استقلال از پلتفرم (قابلیت حمل بالا)
 • سادگی یادگیری
 • سطح بالا بودن زبان C++‎
 • حساسیت این زبان به حروف بزرگ و کوچک
 • مبتنی بر کامپایلر بودن زبان C++‎
 • تخصیص حافظه پویا
 • وجود کتابخانه‌های مختلف برای زبان C++‎
 • بالا بودن سرعت C++‎
ویژگی های سی پلاس پلاس

ویژگی های زبان برنامه نویسی C#‎

برخی از ویژگی‌های شاخص زبان C#‎ در ادامه فهرست شده‌اند:

آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ C#‎
فیلم آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ C#‎ در تم آف

کلیک کنید

 • یادگیری و درک مفاهیم C#‎ ساده است.
 • زبان C#‎ به طور کامل با کتابخانه‌های فریم‌ورک دات‌نت همخوانی و مطابقت دارد.
 • بسیاری از شرکت‌های برتر به خصوص مایکروسافت، Alibaba ،Accenture و Stack Overflow از زبان برنامه نویسی C#‎ استفاده می‌کنند.
 • C#‎ یک زبان برنامه نویسی مدرن به حساب می‌آید.
 • شی گرایی یکی دیگر از ویژگی‌های مهم C#‎ محسوب می‌شود.
 • C#‎ از نظر نوع، ایمن (Type Safe) است.
 • کارکردپذیری مشترک (هم کنش‏‌پذیری | Interoperability) یکی دیگر از قابلیت‌های زبان سی‌شارپ به حساب می‌آید.
 • می‌توان به راحتی مقیاس محصول تولید شده با C#‎ را گسترش داد و آن را به‌روزرسانی کرد.
 • C#‎ یک زبان برنامه نویسی مبتنی بر قطعه (Component) است.
 • سی‌شارپ هم زبانی ساخت‌یافته محسوب می‌شود.
 • کتابخانه‌های غنی بسیاری برای C#‎ وجود دارد.
 • سرعت زبان C#‎ بسیار بالاست.
برنامه نویسی روی لپتاپ

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های C++‎ ، C و C#‎ کدامند؟

در این بخش نیز بهترین و بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های هر یک از سه زبان برنامه نویسی C++‎ ، C و C#‎ معرفی شده‌اند.

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های C کدامند؟

علاوه بر کتابخانه استاندارد زبان برنامه نویسی C، کتابخانه‌های رایج و محبوب دیگری هم برای زبان C وجود دارد که هر یک از آن‌ها در ادامه فهرست شده‌اند:

 • glib
 • OpenCV
 • Dlib
 • کتابخانه علمی GNU

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های C++‎ کدامند؟

آموزش پردازش تصویر و بینایی ماشین با اپن سی وی OpenCV
فیلم آموزش پردازش تصویر و بینایی ماشین با اپن سی وی OpenCV

کلیک کنید

 • Boost
 • QT
 • GSL
 • Active Template Library
 • Asio
 • Eigen
 • Dlib
 • OpenCV
 • Poco C++‎
 • JUCE

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های #C کدامند؟

بهترین فریم‌ورک‌های سی‌شارپ به شرح زیرند:

آموزش چارچوب توسعه تحت وب ASP.NET MVC
فیلم آموزش چارچوب توسعه تحت وب ASP.NET MVC در تم آف

کلیک کنید

 • ویندوز:
  • ‍Windows Forms
  • بنیان نمایش ویندوز (Windows Presentation Foundation | WPF)
  • پلتفرم جهانی ویندوز (Universal Windows Platform | UWP)
 • مک
  • Xamarin.MAC یا Xamarin Forms
 • اپلیکیشن‌های ترکیبی (هیبریدی)
  • Blazor Native (اپلیکیشن‌های بومی ترکیبی)
 • وب اپلیکیشن:
  • ASP.NET MVC
  • Blazor Server
  • Blazor WebAssembly
 • وب اپلیکیشن‌های ترکیبی
  • Blazor Hybrid
 • اپلیکیشن‌های موبایل
  • Xamarin Forms یا Xamarin Native
 • یادگیری ماشین و علم داده:
  • ML .NET : برای آموزش مدل‌های یادگیری ماشین
 • محاسبات کوانتومی:
  • Q#‎
 • Azure برای ساخت اپلیکیشن‌ها مبتنی بر ابر
استفاده از سی شارپ برای محاسبات کوانتومی

بازار کار C++‎ ، C و C#‎ در سال ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۲ چگونه است؟

در این بخش نیز پیرامون شرایط بازار کار هر یک از زبان های برنامه نویسی C++‎ ،C و C#‎ به طور مجزا توضیحاتی ارائه شده است.

بازار کار زبان C

تا کنون کدهای حیاتی بسیاری به زبان C نوشته شده‌اند و به همین دلیل همچنان برای سال‌ها فرصت‌های شغلی متعددی برای زبان برنامه نویسی C وجود خواهد داشت. بسیاری از این مشاغل در زمینه تعمیر و نگهداری (Maintenance) هستند. البته برخی کدهای جدید هم به زبان C مورد نیاز خواهند بود. اما در هر صورت می‌توان گفت که با توجه به قدیمی بودن زبان C، بازار کار آن نسبت به C++‎ و C#‎ محدودتر است.

 • مقاله پیشنهادی: آیا زبان برنامه‌نویسی ‌C هنوز ارزش یادگیری دارد؟

بازار کار زبان C++‎

C++‎ همواره‎ زبانی پر تقاضا و پر استفاده بوده است و همچنان در سال 1401 یا 2022 نیز با توجه به مزایا و ویژگی‌هایی که دارد، بازار کار مناسبی خواهد داشت. C++‎ هم مانند C زبانی بنیادی به حساب می‌آید، کاربردهای بسیاری دارد و بنابراین همواره فرصت‌های شغلی مختلفی برای برنامه نویسان C++‎ قابل تصور است.

برنامه نویسی د حال کار در شرکت است

بازار کار زبان C#‎

زبان برنامه نویسی C#‎ بسیار محبوب و پر طرفدار است، به طوری که برخی از افراد آن را با پایتون مقایسه می‌کنند. در فریم‌ورک دات‌نت از زبان سی‌شارپ استفاده می‌شود و با توجه به اهمیت این فریم‌ورک، زبان C#‎ هم اهمیت زیادی پیدا کرده است. C#‎ هم همه‌منظوره است که کاربردهای بسیاری دارد. با استفاده از زامارین می‌توان اپلیکیشن‌های بومی موبایل تولید کرد و همچنین این زبان چندین کاربرد دیگر هم دارد که همگی باعث شده‌اند تا سی شارپ بازار کار مساعدی داشته باشد و کسب و کارهای بسیاری به دنبال برنامه نویس یا توسعه دهنده C#‌‎ باشند.

بازار کار سی شارپ

مثال برنامه نویسی C++‎ ، C و C#‎

در این بخش نیز به مانند هر یک از دیگر بهترین زبان های برنامه نویسی که تا کنون در این مقاله معرفی شده‌اند به ارائه مثالی ساده برای هر یک از زبان های C++‎ ، C و C#‌‎ پرداخته شده است.

مثال برنامه نویسی C

در این مثال دو عدد ممیز شناور از ورودی دریافت و حاصل ضرب آن‌ها در خروجی چاپ می‌شود:

#include 
int main() {
  double a, b, product;
  printf("Enter two numbers: ");
  scanf("%lf %lf", &a, &b); 
 
  // Calculating product
  product = a * b;

  // %.2lf displays number up to 2 decimal point
  printf("Product = %.2lf", product);
  
  return 0;
}

خروجی کدهای بالا به صورت زیر است:

مثال برنامه نویسی C

مثال برنامه نویسی C++‎

در مثال زیر به زبان C++‎، دو عدد از ورودی دریافت، با یکدیگر جمع و در نهایت نتیجه در خروجی چاپ شده است:

#include 
using namespace std;

int main() {

 int first_number, second_number, sum;
  
 cout > first_number >> second_number;

 // sum of two numbers in stored in variable sumOfTwoNumbers
 sum = first_number + second_number;

 // prints sum 
 cout 

خروجی مثال فوق در ادامه ملاحظه می‌شود:

CPlusPlus Example Output

مثال برنامه نویسی C#‎

در مثال زیر جمع دو عدد صحیح دریافت شده از ورودی به زبان C#‎ محاسبه و نتیجه در خروجی چاپ می‌شود:

static void Main(string[] args)
    {
      int num1, num2, sum;
      Console.WriteLine(" How to Calculate the sum of two numbers:");
      Console.Write(" Input number 1: ");
      num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write(" Input number 2: ");
      num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      sum = num1 + num2;
      Console.Write(" {0} + {1} = {2}",num1,num2,sum);
 
      Console.ReadKey();
    }
 

خروجی مثال بالا در تصویر زیر ملاحظه می‌شود:

CSharp Output

معرفی منابع آموزش C++‎ ، C و C#‎

در این بخش به معرفی منابع آموزش ویدیویی و متنی C++‎ ، C و سی شارپ در سایت و همچنین مجله تم آف پرداخته شده است.

فیلم های آموزش برنامه نویسی C و C++‎

مجموعه آموزش برنامه نویسی C و C++‎
فیلم مجموعه آموزش برنامه نویسی C و C++‎ در تم آف

کلیک کنید

معرفی فیلم های آموزش برنامه نویسی C#‎

مجموعه آموزش برنامه نویسی سی شارپ
فیلم مجموعه آموزش برنامه نویسی سی شارپ در تم آف

کلیک کنید

مقاله های آموزش C++‎ ، C و C#‎

در این بخش نیز مقاله‌های منتشر شده در مجله تم آف در ارتباط با هر یک از زبان های C++‎ ، C و C#‎ فهرست شده‌اند تا علاقه‌مندان به یادگیری C++‎ ، C و C#‎ بتوانند راحت‌تر به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

 • مقاله‌های آموزش برنامه نویسی C:
  • پنج نکته کلیدی برای شروع یادگیری زبان برنامه نویسی C — راهنمای مقدماتی
  • آموزش زبان C با یک پروژه ساده — راهنمای مقدماتی
  • منابع آموزشی برنامه نویسی C
  • ۸ ویژگی‌ منحصربه‌فرد زبان برنامه‌نویسی C
 • مقاله‌های آموزش برنامه نویسی ‎C++‎:
  • آموزش ++C — راهنمای شروع یادگیری
  • دانلود رایگان کتاب آموزش برنامه نویسی سی پلاس پلاس
  • برنامه نویسی شی گرا در C++‎ — آموزش رایگان، به زبان ساده و جامع
  • کلاس ها و اشیا در ++C — راهنمای جامع
  • اشاره گرهای ++C — راهنمای جامع
  • کپسوله‌سازی در ++C و C — به زبان ساده
  • حلقه while و do…while در ++C — راهنمای کاربردی
  • گزاره break و continue در ++C — راهنمای کاربردی
 • مقاله‌های آموزش برنامه نویسی C#‎:
  • زبان برنامه نویسی #C و هفت دلیل مهم برای یادگیری آن — راهنمای کاربردی
  • منابع آموزشی برنامه‌ نویسی #C (سی‌شارپ)
  • آموزش معماری سه لایه در سی شارپ (C#‎)
  • پایتون یا سی شارپ کدام بهتر است؟ — راهنمای جامع
  • برنامه نویسی اندروید با سی شارپ زامارین — راهنمای آموزش و یادگیری
  • سوالات مصاحبه برنامه نویسی #C — راهنمای استخدام
  • رویدادها در #C — به زبان ساده

۶. PHP بهترین زبان برنامه نویسی بک اند

PHP یکی از زبان های اسکریپتی با کاربرد عمومی (همه‌منظوره) است که در سال‌های آتی همچنان زبان مهمی به شمار خواهد رفت. PHP اولین زبان سمت سروری به حساب می‌آید که می‌توان آن را برای افزودن قابلیت‌های عملکردی با HTML ادغام کرد. با توجه به روند رو به رشد فضای آنلاین، تقاضا برای استخدام توسعه دهندگان PHP بسیار زیاد شده است.

آموزش برنامه نویسی پی اچ پی PHP
فیلم آموزش برنامه نویسی پی اچ پی PHP در تم آف

کلیک کنید

فریم ورک‌های مدیریت محتوا مثل وردپرس، جوملا و فریم ورک تجارت الکترونیک Magento با استفاده از PHP ساخته شده‌اند. وب سایت‌های وردپرسی بیش از ۳۰ درصد دنیای وب را تشکیل می‌دهند. طبق تحقیقات انجام شده، ۴۱ درصد کاربران از PHP برای توسعه API و سرویس‌های وب استفاده می‌کنند و ۱۳ درصد نیز آن را برای سیستم‌های مدیریت محتوا به کار می‌برند.

زبان برنامه نویسی php

کاربرد PHP چیست ؟

از اسکریپت‌های PHP می‌توان در اکثر سیستم عامل‌های شناخته شده‌ای مثل لینوکس، یونیکس، سولاریس، ویندوز، مک OS و بسیاری از دیگر سیستم عامل‌ها استفاده کرد.

علاوه بر این، PHP بسیاری از وب سرورها شامل آپاچی و IIS را هم پشتیبانی می‌کند. کاربرد اصلی PHP، اسکریپت‌نویسی سمت سرور است. در ادامه آنچه فهرست شده است که PHP می‌تواند انجام دهد:

 • زبان برنامه نویسی PHP می‌تواند برای صفحات وب محتوای تعاملی ایجاد کند.
 • از PHP می‌توان برای دسترسی، خواندن، نوشتن، پاک کردن و بستن تمام فایل‌ها استفاده کرد.
 • زبان PHP برای استخراج داده‌ها از فُرم‌ها به کار گرفته می‌شود.
 • به وسیله PHP می‌توان با کوکی‌ها ارتباط برقرار کرد.
 • با استفاده از زبان PHP می‌توان با داده‌ها در پایگاه داده کار کرد. یعنی می‌توان داده‌ها را در پایگاه داده اضافه و حذف کرد و آن‌ها را تغییر داد.
 • زبان PHP برای نظارت بر این مسئله استفاده می‌شود که چه کسی به چه اطلاعاتی دسترسی دارد.
 • PHP می‌تواند فایل‌ها را رمزگذاری کند.
فیلی در حال کدنویسی است

ویژگی های زبان برنامه نویسی PHP

برخی از ویژگی‌های مهم PHP در ادامه فهرست شده‌اند:

آموزش برنامه نویسی پی اچ پی PHP
فیلم آموزش برنامه نویسی پی اچ پی PHP در تم آف

کلیک کنید

 • یادگیری PHP نسبتاً آسان است.
 • PHP نسبت به سایر زبان های برنامه نویسی بسیار سریع‌تر است.
 • زبان PHP به میزان بسیار زیادی ایمنی دارد و برای جلوگیری از تهدیدات و حملات می‌توان از آن استفاده کرد.
 • وب‌سایت‌های بزرگی مثل فیسبوک، یاهو و ویکی‌پدیا با استفاده از PHP ساخته شده‌اند.
 • PHP یک زبان برنامه نویسی تفسیری (Interpreted) به حساب می‌آید.
 • PHP زبانی متن‌باز محسوب می‌شود.
 • زبان برنامه نویسی PHP مستقل از پلتفرم است.
 • PHP به حروف بزرگ و کوچک حساسیت دارد.
 • زبان PHP قابلیت گزارش خطا را دارا است.
 • امکان نظارت بر دسترسی لحظه‌ای (زمان واقعی) در PHP وجود دارد.
 • PHP یک زبان برنامه نویسی با نوع دهی ضعیف به حساب می‌آید.
زبان برنامه نویسی PHP به حروف بزرگ و کوچک حساس است

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های PHP کدامند؟

اگرچه PHP زبانی چندمنظوره به حساب می‌آید، اما با توجه به اینکه این زبان به میزان بسیار زیادی در برنامه نویسی وب (بک اند) مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر خلاف پایتون اکثر فریم‌ورک‌های محبوب ساخته شده برای PHP مخصوص توسعه وب هستند.

آموزش پروژه محور پی اچ پی PHP و MySQL – ساخت وبسایت شعر
فیلم آموزش پروژه محور پی اچ پی PHP و MySQL – ساخت وبسایت شعر در تم آف

کلیک کنید

از جمله بهترین فریم‌ورک‌های PHP مناسب برای توسعه‌دهندگان وب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • لاراول (Laravel)
 • سیمفونی (Symfony)
 • کدایگنایتر (CodeIgniter)
 • فریم ورک Zend
 • CakePHP
 • Yii 2
 • FuelPHP
 • Slim
 • فالکون (Phalcon)
 • Aura
بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های زبان برنامه نویسی php

برخی از بهترین کتابخانه‌های PHP نیز در ادامه فهرست شده‌اند:

 • PChart
 • PHP CAPTCHA
 • Dispatch
 • Services_JSON
 • phpAES
 • ImageWorkshop
 • Mink
 • PHP Thumbnailer

بازار کار PHP در سال ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۲ چگونه است؟

زبان برنامه نویسی PHP در زمره محبوب‌ترین زبان های بک اند قرار می‌گیرد. اگر چه PHP با پایتون و جاوا اسکریپت سخت رقابت دارد، اما بازار کار همچنان به میزان زیادی نیازمند توسعه دهندگان و برنامه نویسان PHP است. آن دسته از افرادی باید به سراغ یادگیری برنامه نویسی PHP بروند که تمایل دارند به عنوان یک توسعه دهنده بک اند در سازمانی معتبر به صورت حرفه‌ای فعالیت کنند.

آموزش برنامه نویسی پی اچ پی PHP
فیلم آموزش برنامه نویسی پی اچ پی PHP در تم آف

کلیک کنید

مهم‌تر از همه اینکه در دهه اخیر فریم ورک‌های بسیار با کیفیت و مناسبی برای زبان PHP ارائه شده است. این فریم ورک‌ها باعث شده‌اند تا تجربه کار با PHP بسیار لذت‌بخش‌تر شود. در بسیاری از موارد، فریم ورک‌های جدید PHP، رفع مشکلات طراحی را بسیار ساده‌تر کرده‌اند که باعث شده است تا میزان استقبال زیاد از PHP خصوصاً در بازار کار ایران حفظ شود.

فردی در حال برنامه نویسی با زبان php است

مثال برنامه نویسی PHP

در این بخش مثال ساده‌ای از برنامه نویسی PHP ارائه شده است که در آن با استفاده از تابع echo متنی به صورت «The Best PHP Examples» در خروجی نمایش داده می‌شود:

Developer News

خروجی کدهای فوق در ادامه آمده است:

مثال برنامه نویسی PHP

معرفی منابع آموزش PHP

برای PHP نیز تا کنون هم دوره‌های ویدیویی و هم مقاله‌های آموزشی بسیاری در سایت و مجله تم آف منتشر شده است.

مجموعه آموزش‌ PHP | آموزش برنامه نویسی پی اچ پی
فیلم مجموعه آموزش‌ PHP | آموزش برنامه نویسی پی اچ پی در تم آف

کلیک کنید

مقاله های آموزش PHP

مقاله‌های کلیدی و مهمی که تاکنون پیرامون زبان PHP در مجله تم آف منتشر شده‌اند به شرح زیرند:

 • برنامه‌نویسی PHP و هر آنچه برای شروع باید بدانید — آموزش جامع
 • طراحی یک وب سایت ساده با PHP — از صفر تا صد
 • همه چیز در مورد فایل پیکربندی PHP — به زبان ساده
 • آموزش کامل MVC در PHP — از صفر تا صد و به زبان ساده
 • شی گرایی در PHP و توضیح مفهوم کلاس و شی — به زبان ساده
 • اتصال PHP به MySQL — به زبان ساده

۷. کاتلین بهترین زبان برنامه نویسی اندروید

کاتلین (Kotlin) یک زبان برنامه نویسی چندپلتفرمی به حساب می‌آید که بیش‌تر برای توسعه اپلیکیشن موبایل و آن هم اپلیکیشن اندروید طراحی شده و به عنوان زبان رسمی برنامه نویسی اندروید توسط شرکت گوگل انتخاب شده است. در سال ۱۴۰۱، زبان برنامه نویسی کاتلین توسط بیش از ۶۰ درصد توسعه دهندگان و برنامه نویسان اندروید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش برنامه نویسی کاتلین – توسعه اندروید با Kotlin – مقدماتی
فیلم آموزش برنامه نویسی کاتلین – توسعه اندروید با Kotlin – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

کاتلین در بسیاری از شاخص‌های معتبر، جایگاه چهارم را در میان زبان های برنامه نویسی سریعاً در حال رشد به دست آورده است. زبان برنامه نویسی کاتلین توسط شرکت JetBrains ایجاد شده است و زبانی با نوع‌دهی ایستا به حساب می‌آید. کاتلین روی ماشین مجازی جاوا اجرا می‌شود و برای این طراحی شده است که بتواند جایگزین بهتری برای جاوا باشد.

زبان برنامه نویسی کاتلین

کاربرد کاتلین چیست ؟

کاربرد اصلی کاتلین در زمینه برنامه نویسی و ساخت اپلیکیشن‌های اندروید است. با کاتلین می‌توان اپلیکیشن‌های اندرویدی بهتری را با سرعت بیش‌تر ایجاد کرد. کاتلین یک زبان برنامه نویسی مدرن با نوع‌دهی ایستا به حساب می‌آید که توسط بیش از ۶۰ درصد برنامه نویسان حرفه‌ای اندروید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته کاتلین یک زبان برنامه نویسی همه کاره به حساب می‌آید که می‌توان آن را برای مقاصد مختلفی به کار برد که این مسئله آن را به یک انتخاب محبوب برای کسب و کارهای تجاری تبدیل کرده است. کدهای مختصر و مفید و همچنین سادگی استفاده از کاتلین باعث شده که این زبان برنامه نویسی یک انتخاب جذاب برای توسعه اپلیکیشن موبایل باشد.

کاربرد زبان برنامه نویسی کاتلین در اپلیکیشن موبایل

به دلیل سازگاری کاتلین با ماشین مجازی جاوا، این زبان برنامه نویسی انتخاب مناسبی برای توسعه اپلیکیشن‌های سازمانی و تجاری محسوب می‌شود. در ادامه هر یک از کاربردهای اصلی کاتلین فهرست شده‌اند:

آموزش کاتلین – پیاده سازی معماری MVP برای توسعه اپلیکیشن های اندروید با Kotlin
فیلم آموزش کاتلین – پیاده سازی معماری MVP برای توسعه اپلیکیشن های اندروید با Kotlin

کلیک کنید

 • توسعه و برنامه نویسی اندروید
 • برنامه نویسی و توسعه وب در سمت بک اند
 • برنامه نویسی و توسعه وب فول استک
 • علم داده
 • برنامه نویسی و توسعه موبایل چندپلتفرمی

ویژگی های زبان برنامه نویسی کاتلین

برخی از برجسته‌ترین ویژگی‌های زبان برنامه نویسی کاتلین به شرح زیر هستند:

 • سینتکس دقیق و مختصر و همروندی ساختارمند
 • دارای سیستم نوع‌دهی واحد
 • وجود ایمنی در خصوص Null
 • قابلیت‌های امنیتی پیشرفته
 • ۲۰ درصد کدنویسی کم‌تر نسبت به جاوا
 • امکان تعامل و همکاری ۱۰۰ درصدی با زبان کاتلین
 • استفاده شرکت‌های معتبری مثل Pinterest، اوبر، Trello، آمازون و سایر موارد
 • توابع و امکان برنامه نویسی تابعی در کاتلین
 • کلاس‌های داده
 • افزونه‌های کاتلین
 • امکان سربارگذاری عملگرها در کاتلین
 • اشیای بلند پایه (Top-Level Objects)
 • الگوی یگانه (Singleton Pattern)
کاربرد کاتلین در اندروید

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های کاتلین کدامند؟

در این بخش برخی از شاخص‌ترین کتابخانه‌های کاتلین فهرست شده‌اند. این کتابخانه‌ها به توسعه دهندگان کمک می‌کنند تا انتخاب درستی بر اساس نیازمندی‌های خود داشته باشند:

 • Anko: یک کتابخانه برای توسعه اندروید به حساب می‌آید که برای کدنویسی طرح‌بندی‌های (Layouts) پویای اندرویدی استفاده می‌شود.
 • Kotlin Coroutines: این کتابخانه به جلوگیری از مسدود شدن نخ برای اجرای API‌های طولانی کمک می‌کند و راهکارهای بهتری را در این خصوص ارائه می‌دهد.
 • KAndroid: این کتابخانه نیز در برنامه نویسی اندروید کاربرد دارد که تمرکز آن در زمینه بهینگی است و افزونه‌های کاربردی را برای از بین بردن تکرار کدنویسی در جعبه ابزار توسعه اندروید (SDK) فراهم می‌کند.
 • Kotless: این عبارت مخفف «فریم ورک بدون سرور کاتلین» است. تمرکز Kotless بر کاهش ایجاد استقرار بدون سرور به وسیله فراهم کردن این امکان به طور مستقیم از خود کدها است.
 • Kotest: یک کتابخانه برای تست به حساب می‌آید. Kotest یک فریم‌ورک تست و یک چارچوب احراز را فراهم می‌کند.
 • Ktor: این کتابخانه برای ساخت سرورها و کلاینت‌های نامتقارن (آسنکرون) در سیستم‌های متصل با استفاده از کاتلین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
زبان برنامه نویسی کاتلین

سایر کتابخانه‌ها و فریم‌ورک‌های کاتلین در ادامه فهرست شده‌اند:

 • Exposed
 • Kotlinx Serialization
 • Koin
 • KMongo
 • Xodus
 • Dokka
 • Vaadin
 • Klaxon

بازار کار کاتلین

در صورتی که تمایل به انجام فعالیت حرفه‌ای در زمینه توسعه اپلیکیشن‌های اندروید وجود داشته باشد، یادگیری زبان برنامه نویسی کاتلین در سال 1401 یا 2022 بهترین گزینه به حساب می‌آید. اگرچه برای توسعه اندروید، آشنایی با زبان جاوا هم لازم است.

آموزش برنامه نویسی کاتلین – توسعه اندروید با Kotlin – مقدماتی
فیلم آموزش برنامه نویسی کاتلین – توسعه اندروید با Kotlin – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

با توجه به اینکه دستگاه‌های مبتنی بر سیستم عامل اندروید ارزان‌تر هستند، افراد بیش‌تری از این نوع دستگاه‌ها استفاده می‌کنند. همچنین اپلیکیشن‌های موبایل روز به روز محبوبیت بیش‌تری در میان کاربران پیدا می‌کنند و بسیاری از کسب و کارها و شرکت‌ها نیاز دارند یک اپلیکیشن داشته باشند. زبان جاوا هم دیگر زبان رسمی برنامه نویسی اندروید نیست و کاتلین جای آن را گرفته است. بنابراین می‌توان گفت که کاتلین بازار کار پر رونقی دارد و با حرفه‌ای شدن در برنامه نویسی کاتلین می‌توان به سرعت جذب بازار کار شد و درآمد مناسبی به دست آورد.

کاربرد زبان برنامه نویسی کاتلین در برنامه نویسی اندروید

مثال برنامه نویسی کاتلین

کدهای مثالی ساده برای پیدا کردن مقدار اسکی یک کاراکتر به زبان کاتلین به صورت زیر است:

fun main(args: Array) {

  val c = 'a'
  val ascii = c.toInt()

  println("The ASCII value of $c is: $ascii")
}

تصویر خروجی کدهای بالا در ادامه ملاحظه می‌شود:

مثال برنامه نویسی کاتلین

معرفی منابع آموزش کاتلین

برای زبان برنامه نویسی کاتلین نیز هم دوره‌های آموزش ویدیویی و هم مقاله‌های آموزشی در سایت و مجله فراردس در دسترس هستند.

آموزش برنامه نویسی کاتلین – توسعه اندروید با Kotlin – مقدماتی
فیلم آموزش برنامه نویسی کاتلین – توسعه اندروید با Kotlin – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

مقاله های آموزش کاتلین مجله تم آف

در این بخش نیز به مانند سایر بهترین زبان های برنامه نویسی که تا کنون معرفی شده‌اند، فهرستی از مقاله‌های آموزشی منتشر شده برای آموزش کاتلین در مجله تم آف برای دسترسی آسان‌تر گردآوری شده است:

 • زبان برنامه نویسی کاتلین (Kotlin) — راهنمای کاربردی
 • برنامه نویسی اندروید با کاتلین — راهنمای شروع به کار
 • ۷ نکته کاربردی کاتلین برای برنامه نویسان اندروید | به زبان ساده
 • آموزش کاتلین (Kotlin) — جامع و رایگان | از صفر تا صد
 • مزیت کاتلین بر جاوا در توسعه بک اند و اندروید | به زبان ساده
 • امکانات چند پلتفرمی کاتلین برای اشتراک کد بین اندروید و iOS — راهنمای کاربرد

۸. سوئیفت بهترین زبان برنامه نویسی iOS

سوئیفت (Swift) یک زبان برنامه نویسی قدرتمند به حساب می‌آید که توسط شرکت اپل ارائه شده است. زبان برنامه نویسی سوئیفت جهت ایجاد اپلیکیشن‌هایی برای سیستم عامل‌های watchOS ،macOS ،iOS و سایر موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش برنامه نویسی سوئیفت – برنامه نویسی iOS با Swift
فیلم آموزش برنامه نویسی سوئیفت – برنامه نویسی iOS با Swift در تم آف

کلیک کنید

علاوه بر سوئیفت، زبان Objective-C هم در برنامه نویسی iOS به کار گرفته می‌شود. اما در این حوزه، یعنی توسعه iOS، سوئیفت بهترین گزینه به حساب می‌آید. با توجه به محبوبیت زیاد و کیفیت بالای محصولات اپل و پرفروش بودن آن‌ها، زبان برنامه نویسی سوئیفت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌توان آن را در فهرست بهترین زبان های برنامه نویسی سال 1401 یا 2022 قرار داد.

لپگو زبان برنامه نویسی سوئیفت

کاربرد سوئیفت چیست ؟

در خصوص کاربرد اصلی سوئیفت باید گفت که این زبان برنامه نویسی جهت ساخت و ایجاد اپلیکیشن‌هایی برای دستگاه‌های مختلف شرکت اپل شامل Apple TV ،Mac ،iOS و Apple Watch مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش برنامه نویسی سوئیفت – برنامه نویسی iOS با Swift
فیلم آموزش برنامه نویسی سوئیفت – برنامه نویسی iOS با Swift در تم آف

کلیک کنید

هر یک از کاربردهای زبان برنامه نویسی سوئیفت در ادامه فهرست شده‌اند:

 • توسعه و برنامه نویسی اپلیکیشن برای iPhone و iPad
 • توسعه اپلیکیشن دسکتاپ برای سیستم عامل MacOS
 • توسعه و برنامه نویسی اپل واچ
 • برنامه نویسی برای Apple TV
لوگوی زبان سوئیفت از بهترین زبان های برنامه نویسی

البته سوئیفت هم به‌گونه‌ای طراحی شده است که بتوان از آن به عنوان یک زبان برنامه نویسی همه‌منظوره استفاده کرد. از زمان انتشار نسخه ۲.۲ زبان سوئیفت در سال ۲۰۱۶، سوئیفت روی سیستم عامل لینوکس قابل اجرا است. از سال ۲۰۲۰ و از نسخه ۵.۳ به بعد، سوئیفت باری ویندوز هم در دسترس قرار دارد. امروزه سوئیفت به یک زبان برنامه نویسی چندپلتفرمی شناخته می‌شود که روی هر سه سیستم عامل اصلی قابل استفاده است. این یعنی دارند از سوئیفت برای ایجاد سرویس‌های وب و حتی ساخت وب‌اپلیکیشن استفاده می‌کنند و چه بسا در آینده موارد استفاده و کاربردهای بیش‌تری هم برای این زبان به وجود بیاید.

ویژگی های زبان برنامه نویسی سوئیفت

زبان برنامه نویسی سوئیفت شامل ویژگی‌هایی می‌شود که خواندن و نوشتن کدها را آسان‌تر می‌کند و در عین حال امکان کنترل و مدیریت مورد نیاز یک زبان برنامه نویسی سیستمی را هم فراهم می‌سازد. ماژول‌ها هم در سوئیفت هدرها را حذف و فضاهای نام را فراهم می‌کنند.

آموزش برنامه نویسی اپل واچ Apple Watch با زبان سوئیفت SWIFT
فیلم آموزش برنامه نویسی اپل واچ Apple Watch با زبان سوئیفت SWIFT در تم آف

کلیک کنید

سوئیفت از استنباط نوع (Type Inference) یا استنباط نوع برای بهبود خوانایی کدها و همچنین برای کم‌تر قرار گرفتن در معرض اشتباه پشتیبانی می‌کند. در زبان سوئیفت حافظه به صورت خودکار مدیریت می‌شود و حتی هیچ نیازی به استفاده از نقطه ویرگول هم وجود ندارد.

کاربرد کاتلین در سیستم عامل ios

علاوه بر این، سوئیفت ویژگی‌هایی را از هم دیگر زبان های برنامه نویسی قرض گرفته است. برای مثال، پارامترهای نامگذاری‌شده (Named Parameter) از زبان Objective-C با یک سینتکس مناسب در سوئیفت قابل استفاده هستند و خواندن و نگهداری API را در سوئیفت تسهیل کرده‌اند. برخی از سایر ویژگی‌های سوئیفت در ادامه فهرست شده‌اند:

 • بستارها (Closures) در اتحاد با اشاره‌گرها به تابع
 • تاپل‌ها و مقدارهای بازگشتی چندگانه
 • جنریک‌ها در سوئیفت
 • تکرار سریع و دقیق در طول یک محدوده مقادیر ممکن متغیرها یا یک گردآورد (Collection | کلاسی که برای نمایش انواع داده مشابه به عنوان یک واحد تکی به کار گرفته می‌شود)
 • ساختارهایی که از متدها، افزونه‌ها و پروتکل‌ها پشتیبانی می‌کنند.
 • الگوهای برنامه نویسی تابعی
 • مدیریت خطای توکار قدرتمند
 • کنترل جریان پیشرفته با کلمات کلیدی defer ،guard ،do و repeat
کاربردها و ویژگی های زبان برنامه نویسی سوئیفت

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های سوئیفت کدامند؟

برای زبان سوئیفت هم فریم‌ورک‌ها و هم کتابخانه‌های متعددی وجود دارد که هر یک از بهترین آن‌ها در ادامه فهرست شده‌اند:

 • بهترین فریم‌ورک‌های سوئیفت:
  • Swift Monkey: به میزان بسیار زیادی برای ایجاد داده‌های تصادفی کاربران در برخی از کاربردها و اپلیکیشن‌های خاص مفید است.
  • Chatto: این فریم‌ورک به عنوان یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین فریم‌ورک‌های سوئیفت شناخته می‌شود. Chatto ابزاری کاربردی برای ایجاد پلتفرم‌های گفتگو مثل chat bubbles است.
  • Quick: این نوع فریم‌ورک هم از سوئیفت و هم از زبان objective-c بهره می‌برد و برای بهبود فرآیندهای تست اپلیکیشن‌ها استفاده می‌شود.
  • Swifty Form: این محصول خاص، فُرم‌های توسعه‌ای است که به تنهایی به فریم‌ورک یکسانی وابسته هستند و از هیچ گونه وابستگی خارجی شخص ثالثی در آن استفاده نمی‌شود.
  • Kitura: علاوه بر اینکه یک فریم‌ورک سوئیفت محسوب می‌شود، Kitura همچنین از یک سرور HTTP نیز بهره می‌برد که آن را به یک راه سریع و قابل اطمینان برای کار با وب‌سرویس‌ها تبدیل می‌کند.
 • بهترین کتابخانه‌های متن‌باز سوئیفت:
  • SnapKit: بهترین کتابخانه طرح‌بندی رابط کاربری سوئیفت به حساب می‌آید.
  • Firebase:‌ یک جایگزین عالی برای پشتیبانی بک اند محسوب می‌شود و زمان کدنویسی برای بک اند را به میزان زیادی کاهش می‌دهد.
  • SwiftLint: کتابخانه‌ای برای عیب‌یابی (دیباگ کردن) و پاک‌سازی کدهای منبع به حساب می‌آید.
  • Alamofire: یک ابزار ساده و ماژولار برای تعامل با درخواست‌های HTTP شبکه به حساب می‌آید.
  • Kingfisher: یک کتابخانه وسوئیفت است که امکان دانلود کردن تصاویر را از آدرس‌های URL فراهم و آن‌ها را در محل ذخیره دستگاه به طور موقت ذخیره‌سازی می‌کند.
بهترین فریم ورک های زبان برنامه نویسی سوئیفت

بازار کار سوئیفت

در خصوص گوشی‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های قابل حمل جیبی، طبق آمار، اندروید به میزان۷۳ درصد و iOS به میزان ۲۷ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش برنامه نویسی سوئیفت – برنامه نویسی iOS با Swift
فیلم آموزش برنامه نویسی سوئیفت – برنامه نویسی iOS با Swift در تم آف

کلیک کنید

بنابراین، می‌توان گفت که بازار کار برنامه نویسی اندروید (کاتلین، جاوا، فلاتر، زامارین) نسبت به بازار کار برنامه نویسی iOS یا همان بازار کار سوئیفت در وضعیت بهتری قرار دارد، اما در صورتی که فردی به زبان سوئیفت و برنامه نویسی iOS علاقه‌مند باشد، این علاقه‌مندی باعث می‌شود تا مهارت و کیفیت عملکرد فرد افزایش یابد و بنابراین می‌توان گفت که هیچ گونه نگرانی بابت بازار کار نباید وجود داشته باشد.

مثال برنامه نویسی سوئیفت

در این مثال کدهای برنامه Hello World به زبان سوئیفت آمده است. برای اجرای این برنامه، ابتدا باید محیط توسعه Xcode را نصب و سپس پروژه Hello World را در آن ایجاد کرد. در مرحله بعدی رابط کاربری برنامه Hello World طراحی می‌شود. کدهای منبع برای واکنش به واقعه کلیک کردن روی دکمه Hello World در ادامه آمده است:

//
// ViewController.swift
// HelloWorldSwift
//

import UIKit

class ViewController: UIViewController {

  override func viewDidLoad() {

    super.viewDidLoad()

    // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.

  }

  @IBAction func displayMessage(sender: UIButton){

    // use let to define a constant String variable.

    // Get sender button label text.

    let buttonLabel : String = (sender.titleLabel?.text)!

    // Create alert title and message body.

    let alertTitle : String = "Hello " + buttonLabel

    let alertMessage : String = "Welcome to swift world."

    // Create a UIAlertController object.

    let alertController : UIAlertController = UIAlertController(title: alertTitle, message : alertMessage, preferredStyle : UIAlertController.Style.alert)

    // Create a UIAlertAction object.

    let alertAction : UIAlertAction = UIAlertAction(title: "OK", style: UIAlertAction.Style.default, handler: nil)

    // Add alertAction to alertController.

    alertController.addAction(alertAction);

    // Present the popup alert dialog.

    present(alertController, animated: true, completion: nil)

   }

}

معرفی منابع آموزش سوئیفت

برای زبان برنامه نویسی سوئیفت نیز دوره‌های آموزش ویدیویی و همچنین مقاله‌های آموزشی در وب سایت و مجله تم آف ارائه شده‌اند که در این بخش به معرفی آن‌ها پرداخته شده است.

آموزش برنامه نویسی سوئیفت – برنامه نویسی iOS با Swift
فیلم آموزش برنامه نویسی سوئیفت – برنامه نویسی iOS با Swift در تم آف

کلیک کنید

مقاله های آموزش سوئیفت

فهرستی از مقاله‌هایی در ادامه آمده است که تا کنون در مجله تم آف پیرامون زبان برنامه نویسی سوئیفت منتشر شده‌اند:

 • آموزش برنامه نویسی سوئیفت (Swift): متغیر، ثابت و انواع داده – بخش اول
 • شروع برنامه‌نویسی با زبان سوئیفت در اوبونتو
 • انیمیشن رابط کاربری در سوئیفت — راهنمای کاربردی
 • آموزش برنامه نویسی iOS در ویندوز | راهنمای رایگان و جامع شروع به کار
 • ساخت تایمر با Swift و SwiftUI — از صفر تا صد

۹. R از بهترین زبان های برنامه نویسی در زمینه آمار و علم داده

R یک زبان برنامه نویسی برای برنامه نویسی آماری و گرافیکی به حساب می‌آید. زبان R توسط آماردان‌ها و مهندسان داده کاوی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش برنامه نویسی R و نرم افزار RStudio – مقدماتی
فیلم آموزش برنامه نویسی R و نرم افزار RStudio – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

زبان برنامه نویسی R در زمینه تجزیه و تحلیل داده‌ها، حوزه مالی و بخش‌های مخابراتی بسیار اهمیت دارد.

زبان برنامه نویسی‌R

کاربرد R چیست ؟

تنها به این دلیل که R به طور خاص برای تجزیه و تحلیل آماری و بصری‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود، به این معنا نیست که کاربرد R محدود است. بر خلاف این مسئله، R یک زبان برنامه نویسی بسیار پر استفاده محسوب می‌شود. دانشگاهیان، دانشمندان و محققین از آن برای تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات خود استفاده می‌کنند.

علاوه بر این، کسب و کارهای تجاری بزرگ و کوچک فعال در حوزه‌های مختلف نیز زبان برنامه نویسی R را برای استخراج بینش از میزان فزاینده داده‌های روزانه خود به کار می‌گیرند. به طور کلی زبان برنامه نویسی R در زمینه‌های زیر کاربرد دارد:

 • فناوری‌های مالی (فین‌تک | Fintech)
 • تحقیقات
 • فروشگاه‌داری (Retail)
 • دولت
 • روزنامه‌نگاری داده (Data Journalism)
 • شبکه‌های اجتماعی
 • حوزه سلامت
 • تولید

ویژگی های زبان برنامه نویسی R

از جمله ویژگی‌های کلیدی زبان برنامه نویسی R می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • R دارای کتابخانه‌های کاملی برای گرافیک‌های تعاملی است.
 • R یک زبان برنامه نویسی شی گرا به حساب می‌آید.
 • زبان R از عملیات چندپلتفرمی پشتیبانی می‌کند.
 • زبان برنامه نویسی R به میزان زیادی قابل توسعه است.
 • از جمله برترین شرکت‌هایی که از R استفاده می‌کنند، می‌توان به Flipkart، آمازون، گوگل و لینکدین اشاره کرد.
زبان برنامه نویسی R

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های R کدامند؟

به همراه فراهم کردن امکانات قدرتمند برای انجام محاسبات آماری، زبان برنامه نویسی R مجموعه عظیمی از کتابخانه‌های بسیار غنی را هم ارائه کرده که نیازهای دانشمندان داده، متخصصین داده کاوی و آماردان‌ها را برآورده ساخته است.

آموزش برنامه نویسی R و نرم افزار RStudio – مقدماتی
فیلم آموزش برنامه نویسی R و نرم افزار RStudio – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

در این بخش برخی از بهترین کتابخانه‌های زبان R برای علم داده فهرست شده‌اند:

 • Rcrawler: از این کتابخانه برای Web Crawling و Data Scraping استفاده می‌شود و همچنین این کتابخانه برای تجزیه و تحلیل ساختار شبکه هر وب سایتی شامل ابر لینک‌های داخلی و خارجی آن به کار می‌رود.
 • DT: بسته DT به عنوان پوشش دهنده (Wrapper) کتابخانه DataTables در جاوا اسکریپت برای زبان برنامه نویسی R استفاده می‌شود.
 • CARET: این کتابخانه توابع متعددی را برای بهینه‌سازی فرآیند یادگیری مدل برای مسائل دشوار رگرسیون و طبقه‌بندی فراهم می‌سازد.
 • Lattice: این کتابخانه نیز یکی دیگر از ابزارهای قدرتمند و مناسب برای بصری‌سازی داده‌ها با تمرکز بر داده‌های چند متغیره به حساب می‌آید.
 • Lubridate: این بسته نه تنها داده‌های استاندارد را در R تحت کنترل خود دارد، بلکه همچنین بهبودهای افزوده‌ای مانند دوره‌های زمانی و بسیاری از توابع helper دیگر را هم فراهم می‌سازد.
کاربردها و بهترین فرم ورک های زبان برنامه نویسی R

بازار کار R

مشاغل مربوط به زبان برنامه نویسی R با حرفه علم داده و تجزیه و تحلیل کسب و کار در ارتباط هستند. مهارت برنامه نویسی R در صنعت علم داده و تجزیه و تحلیل آماری بسیار پرتقاضا است. شناخته‌شده‌ترین عناوین شغلی برای متخصصین برنامه نویسی R، مشاغل «تحلیل‌گر داده»، «آماردان» و «دانشمند داده» به حساب می‌آیند. زمینه‌های شغلی بسیاری برای برنامه نویسان تازه وارد و همچنین توسعه دهندگان با تجربه زبان R در حوزه علم داده وجود دارند.

آموزش برنامه نویسی R و نرم افزار RStudio – مقدماتی
فیلم آموزش برنامه نویسی R و نرم افزار RStudio – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

برنامه نویسان R حقوق‌های بالایی از شرکت‌هایی دریافت می‌کنند که با پروژه‌های علم داده سر و کار دارند. برنامه نویسیان R برای صنایع وابسته به تحقیقات جهت پیاده‌سازی مدل‌های آماری تحلیل داده بسیار مناسب هستند. یادگیری زبان برنامه نویسی R‌و کسب مهارت در آن برای آن دسته از افراد حرفه‌ای مناسب است که قصد ارتقای شغلی خود را دارند.

فردی در حال کدزنی و کار با داده های مختلف است

مثال برنامه نویسی R

در این بخش برای آشنایی مقدماتی سینتکس و سایر ویژگی‌های زبان برنامه نویسی R مثال ساده‌ای ارائه شده است. در این مثال عملیت جمع دو بردار انجام می‌شود. در مثال زیر، مشاهده می‌شود که طول دو بردار x و y با هم برابر است تا بتوان آن‌ها را بدون دردسر با هم جمع کرد.

> x
[1] 3 6 8
> y
[1] 2 9 0
> x + y
[1] 5 15 8
> x + 1  # 1 is recycled to (1,1,1)
[1] 4 7 9
> x + c(1,4)  # (1,4) is recycled to (1,4,1) but warning issued
[1] 4 10 9
Warning message:
In x + c(1, 4) :
longer object length is not a multiple of shorter object length

معرفی منابع آموزش R

برای زبان برنامه نویسی R هم منابع آموزشی مختلفی شامل دوره‌های آموزش ویدیویی و همچنین مقاله‌های آموزشی در سایت و مجله تم آف در دسترس علاقه‌مندان قرار دارند که در این بخش برای دسترسی آسان‌تر به صورت یکجا گردآوری شده‌اند.

مجموعه آموزشی R و نرم افزارهای RStudio
فیلم مجموعه آموزشی R و نرم افزارهای RStudio در تم آف

کلیک کنید

مقاله های آموزش برنامه نویسی R

برخی از مقاله‌های آموزشی که تا کنون در مجله تم آف برای زبان برنامه نویسی R منتشر شده‌اند به شرح زیرند:

 • زبان برنامه نویسی R — معرفی و کاربردها
 • کدام زبان برای داده کاوی بهتر است، پایتون یا R؟
 • ساخت شبکه های عصبی در نرم افزار R
 • روش‌های رگرسیون در R — کاربرد در یادگیری ماشین (قسمت اول)
 • توابع Apply در زبان برنامه نویسی R — راهنمای کاربردی
 • رگرسیون غیر خطی در R — به زبان ساده
 • پیاده سازی الگوریتم های یادگیری ماشین با پایتون و R — به زبان ساده
 • وب اسکرپینگ (Web Scraping) با استفاده از R — راهنمای کاربردی

۱۰. Go یکی دیگر از بهترین زبان های برنامه نویسی

زبان برنامه نویسی Golang یا همان Go یکی از قابل اطمینان‌ترین و بهینه‌ترین زبان های برنامه نویسی به حساب می‌آید که نسبت به سایر زبان‌ها متمایز است. زبان Go در اصل توسط شرکت گوگل برای مدیریت سریع زیرساخت سریعاً در حال رشد خود خلق شده است.

آموزش زبان برنامه نویسی گو Go – مقدماتی
فیلم آموزش زبان برنامه نویسی گو Go – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

این زبان برنامه نویسی به سرعت به محبوبیت رسیده و به یکی از بهترین زبان های برنامه نویسی تبدیل شده است. Golang آینده زبان های برنامه نویسی به حساب می‌آید و بنابراین حتماً باید یادگیری این زبان را در سال 1401 یا 2022 در نظر داشت.

زبان برنامه نویسی Go

کاربرد Golang چیست ؟

کاربرد اصلی زبان Go مربوط به حوزه برنامه نویسی و توسعه وب می‌شود و این زبان بیش‌تر برای ایجاد کاربردهای تحت شبکه به کار می‌رود. بسیاری از پروژه‌های مختلف Golang نشان می‌دهند که زبان Go به طور رایج برای کاربردهای زیر استفاده می‌شود:

 1. خدمات توزیع شده شبکه
 2. برنامه نویسی و توسعه Cloud-Native
 3. جایگزین‌های زیرساخت‌های کنونی
 4. ابزارهای سودمند و مستقل
 5. خبرگزاری‌ها
 6. پلتفرم‌های رسانه‌ای
 7. خدمات عندالمطالبه

ویژگی های زبان برنامه نویسی Golang

برخی از ویژگی‌های بارز زبان برنامه نویسی Golang به شرح زیرند:

آموزش زبان برنامه نویسی گو Go – مقدماتی
فیلم آموزش زبان برنامه نویسی گو Go – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

 • یادگیری و درک زبان Go بسیار ساده و آسان است.
 • زبان Golang از فرآیندهای خودکارسازی پشتیبانی می‌کند.
 • زبان Go فرآیندهای هوش مصنوعی و علم داده را تسهیل کرده است.
 • شرکت‌هایی که روی زبان Go کار می‌کنند شامل گوگل، BBC، مدیوم، اوبر و سایر شرکت‌ها می‌شوند.
زبان برنامه نویسی R و کاربرد آن در علم داده

بهترین فریم ورک ها و کتابخانه های Golang کدامند؟

برترین فریم ورک‌های زبان برنامه نویسی Golang در ادامه این بخش فهرست شده‌اند:

 • Gorilla: این فریم ورک یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین فریم ورک‌های زبان Golang به حساب می‌آید. Gorilla یکی از فریم ورک‌های استثنایی وب محسوب می‌شود.
 • Goji: این فریم ورک انتخاب خوبی برای پروژه‌های وب به حساب می‌آيد.
 • Gin Gonic: یکی از فریم ورک های پیشروی Golang به حساب می‌آید که برای ساخت سریع اپلیکیشن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Go craft: یکی از فریم ورک‌های محبوب Golang است که قابلیت‌های مسیریابی سریع و مقیاس‌پذیری را به ارمغان می‌آورد.
 • Buffalo: یک فریم ورک همه جانبه Golang برای تمام عملیات توسعه وب به حساب می‌آید و از آغاز کار تا اجرا و از فرانت اند تا بک اند را پوشش می‌دهد.
 • Mango: یکی از فریم ورک‌های Golang است که قابلیت‌های پیمانه‌بندی حیرت‌آوری دارد و کتابخانه‌های آن بسیار متنوع هستند.

بازار کار Golang

در سال‌های اخیر Golang به زبانی بسیار محبوب تبدیل شده است و امروزه افراد بسیاری از آن استفاده می‌کنند. در حال حاضر با جستجو در وب سایت‌های کاریابی می‌توان دریافت که بازار کار Golang روندی رو به رشد دارد.

البته بازار کار Golang نسبت به بهترین زبان های برنامه نویسی دیگری که پیش از این در این مقاله معرفی شده‌اند ممکن است محدودتر باشد، اما همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، Golang‌ زبان برنامه نویسی آینده است و بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آتی بازار کار بهتری داشته باشد.

موقعیت های شغلی زبان برنامه نویسی R

مثال برنامه نویسی Golang

در این بخش برنامه کلاسیک Hello World به زبان Go برای آشنایی ابتدایی با سینتکس آن ارائه شده است:

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("hello world")
}

معرفی منابع آموزش Golang

در این بخش نیز مطابق سایر بخش‌های مربوط به معرفی بهترین زبان های برنامه نویسی سال 1401 یا 2022 به ارائه فهرستی از آموزش‌های مرتبط با زبان برنامه نویسی Go در سایت و مجله فراردس پرداخته شده است.

آموزش توسعه وب با زبان برنامه نویسی Go (رایگان)
فیلم آموزش توسعه وب با زبان برنامه نویسی Go (رایگان) در تم آف

کلیک کنید

مقاله های آموزش Golang

فهرست مقاله‌های آموزش Golang که تاکنون در مجله تم آف منتشر شده‌اند در ادامه آمده است:

 • چرا باید زبان برنامه نویسی Go را بیاموزیم؟ — راهنمای جامع
 • زبان برنامه نویسی Go — راهنمای شروع به کار
 • ۷ قابلیت زبان Golang که باید بشناسید — راهنمای کاربردی
 • بررسی سه مسئله رایج برنامه نویسی در زبان Go | راهنمای پیشرفته
 • پکیج های زبان برنامه نویسی Go — از صفر تا صد
 • پایتون یا گو کدام یک بهتر است؟ — راهنمای جامع
 • آموزش زبان برنامه‌ نویسی Go: ساخت یک سرور چت به زبان ساده

اکنون پس از معرفی ۱۰ تا از بهترین زبان های برنامه نویسی سال 1401 یا 2022، بهتر است برخی از دوره‌های آموزشی کاربردی و جامع برای شروع یادگیری هر یک از زبان های معرفی شده در این مقاله به علاقه‌مندان معرفی شوند.

سوال های رایج پیرامون بهترین زبان های برنامه نویسی سال 1401 یا 2022

در این بخش سوال‌های رایج در خصوص بهترین زبان های برنامه نویسی سال ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۲ از جمله اینکه بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک کدامند؟، بهترین زبان برنامه نویسی برای مهاجرت چیست؟، بهترین زبان برنامه نویسی اندروید چیست؟ و سایر موارد پاسخ داده شده‌اند.

بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک کدامند؟

زبان های برنامه نویسی بسیاری برای هک کردن وجود دارند که تقریباً می‌توان گفت پایتون بهترین آن‌ها محسوب می‌شود. اگرچه، انتخاب بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک به نوع سیستم هدف و همچنین استراتژی هکر بستگی دارد.

آموزش شناخت انواع هک و روش های مقابله با آن
فیلم آموزش شناخت انواع هک و روش های مقابله با آن در تم آف

کلیک کنید

در ادامه، فهرستی از بهترین زبان های برنامه نویسی ارائه شده است که هکرها به طور گسترده در سراسر دنیا از آن‌ها استفاده می‌کنند:

 1. پایتون
 2. جاوا اسکریپت
 3. PHP
 4. SQL
 5. C
هکری در اتاق تاریک در حال کار کردن است

در ادامه برخی از دلایل انتخاب زبان های فوق به عنوان بهترین زبان های برنامه نویسی هک برای هر یک از آن‌ها شرح داده شده است.

پایتون بهترین زبان برنامه نویسی برای هک

پایتون را بنا به دلایل زیر می‌توان به عنوان بهترین زبان برنامه نویسی برای هک در نظر گرفت:

آموزش برنامه نویسی پایتون Python – مقدماتی
فیلم آموزش برنامه نویسی پایتون Python – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

 • بدافزار نویسی (اکسپلویت نویسی): از زبان پایتون به میزان گسترده‌ای برای بدافزار نویسی در زمینه هک استفاده می‌شود. پایتون نقش اساسی در نوشتن اسکریپت‌های مربوط به هک و برنامه‌های مخرب ایفا می‌کند.
 • در دسترس بودن ماژول‌های آماده: ماژول‌های بسیاری بسته به هدف در دسترس هستند. برای مثال می‌توان ماژول‌های مربوط به سیستم عامل‌ها، ماژول‌های سوکت و بسیاری از سایر موارد را نام برد.
 • جامع گسترده برنامه نویسان پایتون: این زبان دارای جامعه عظیمی است که اعضای آن همه روزه در خصوص تولید افزونه‌های شخص ثالث فعال هستند.
هکری در حال برنامه نویسی با زبان برنامه نویسی پایتون است

جاوا اسکریپت یکی دیگر از بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک

جاوا اسکریپت یکی از بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک به حساب می‌آید. در ادامه برخی از قابلیت‌های این زبان برای هک فهرست شده‌‌اند:

 • Web Hacking: درک جاوا اسکریپت به هکرها اجازه می‌دهد تا آسیب‌پذیری‌ها را کشف کنند و بهره‌برداری‌های تحت وب را انجام دهند؛ چرا که دراکثر کاربردهای وب از جاوا اسکریپت و کتابخانه‌های آن استفاده می‌شود.
 • تزریق اسکریپت از طریق وبگاه (Cross-Site Scripting): از جاوا اسکریپت می‌توان برای خواندن کوکی‌های ذخیره شده نیز استفاده کرد. جاوا اسکریپت برای تزریق اسکریپت از طریق وبگاه به کار گرفته می‌شود. علاوه بر این، جاوا اسکریپت برای پخش کردن سریع و تولید دوباره بدافزارها و ویروس‌ها نیز به کار گرفته می‌شود.
 • Node.js: با معرفی Node.js، اکنون جاوا اسکریپت از توسعه بک اند پشتیبانی می‌کند. این مسئله باعث می‌شود که آسیب‌پذیری‌های بیش‌تری به وجود بیایند. بنابراین، یک هکر می‌تواند از جاوا اسکریپت مثلاً برای جاسوسی کلمات تایپ شده، تزریق کدهای مخرب و پایش تاریخچه مرورگر استفاده کند.
هک با استفاده از جاوا اسکریپت

PHP یکی از بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک

با توجه به موارد زیر می‌توان PHP را هم به عنوان یکی از بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک در نظر گرفت:

آموزش برنامه نویسی پی اچ پی PHP
فیلم آموزش برنامه نویسی پی اچ پی PHP در تم آف

کلیک کنید

 • روش‌های Web Hacking در PHP: یادگیری و درک زبان PHP به هکرها کمک می‌کند تا تکنیک‌های وب هکینگ را بهتر بفهمند.
 • اسکریپت نویسی سمت سرور: PHP در اسکریپت نویسی سمت سرور به کار گرفته می‌شود. بنابراین، با استفاده از PHP می‌توان برنامه‌ای سفارشی نوشت که وب سروری را هدف قرار می‌گیرد و به این وسیله سرور هدف در معرض حمله قرار خواهد گرفت.
 • کاربرد PHP در دامنه‌های وب: یادگیری زبان PHP کمک می‌کند تابتوان با مهاجمان تخریبگر مقابله کرد. PHP زیربنا و زیرساخت سیستم‌های محبوب مدیریت محتوا به حساب می‌آید. بنابراین، PHP به افراد کمک می‌کند تا بتوان از وب سایت‌ها محافظت کرد یا آن‌ها را در معرض خط قرار داد.
هک با استفاده از زبان برنامه نویسی php

SQL از جمله بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک

دلایل انتخاب SQL به عنوان یکی از برهترین زبان های برنامه نویسی برای هک در ادامه فهرست شده‌اند:

آموزش پایگاه داده MySQL مای اس کیو ال
فیلم آموزش پایگاه داده MySQL مای اس کیو ال در تم آف

کلیک کنید

 • تعامل با پایگاه داده: داشتن دانش عمیق از زبان SQL این امکان را به وجود می‌آورد که درکی از ساختار پایگاه داده به دست آید؛ به این ترتیب، آشنایی داشتن با SQL کمک می‌کند تا بتوان در خصوص این مسئله تصمیم‌گیری کرد که باید از چه اسکریپت‌ها و ابزارهایی برای استقرار استفاده شود.
 • هک کردن بانک‌های اطلاعاتی: بدون شک می‌توان زبان SQL را به عنوان بهترین زبان برنامه نویسی برای هک کردن پایگاه داده‌های بزرگ در نظر گرفت.بدون داشتن درک کافی از SQL مقابله کردن با یک حمله در پایگاه داده تقریباً غیر ممکن خواهد بود.
 • تزریق SQL: با استفاده از SQL، هکرها می‌توانند حملات تزریق SQL را اجرا کنند. هکرها از SQL برای توسعه برنامه‌های هک متعددی بر اساس تزریق SQL استفاده می‌کنند. حملات تزریق SQL به هکرها کمک می‌کنند تا بتوانند اطلاعات مهم و محرمانه را ببینند و آن‌ها را در بانک‌های اطلاعاتی ویرایش کنند.
بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک

زبان C یکی از بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک

آخرین زبانی که به عنوان بهترین زبان برای هک در این بخش معرفی می‌شود، زبان برنامه نویسی C است که در ادامه دلایل این انتخاب شرح داده شده‌اند:

 • بدافزار نویسی: C که مادر تمام زبان های برنامه نویسی به حساب می‌آید به میزان وسیعی در حوزه امنیت به کار گرفته می‌شود و به میزان زیادی در اکسپلویت‌نویسی کاربرد دارد. زبان C طبیعتی سطح پایین دارد و این خصوصیت بهتر بودن آن را نسبت به سایر زبان های برنامه نویسی به اثبات می‌رساند.
 • دسترسی به سخت افزار: هکرها از زبان C برای دسترسی به منابع سیستمی و ایجاد تغییرات در اجزای سخت افزاری مثل RAM استفاده می‌کنند. علاوه بر این، C به تست کننده‌های نفوذ کمک می‌کند تا اسکریپت‌های برنامه نویسی بنویسند. علاوه بر این، یادگیری زبان C به هکرها کمک می‌:ند تا درکی از مفاهیم سیستم‌های عامل به دست آورند.
 • ایجاد Shellcode: زبان C برای ایجاد Shellcodeها، ردگم‏کن‌ها (Rootkit)، ساخت بدافزارهای غیرقابل شناسایی، کلیدنگارها (Keyloggers) و بسیاری از موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به این ترتیب در این بخش ۵ تا از بهترین زبان های برنامه نویسی برای هک معرفی شدند. توصیه می‌شود که هکرها با بیش از یک زبان برنامه نویسی آشنا شوند. برخی از سایر زبان هایی که آن‌ها هم برای هک مناسب هستند در ادامه تنها نام برده و فهرست شده‌اند:

 • روبی (Ruby)
 • پرل (Perl)
 • HTML
 • اسمبلی (Assembly)

بهترین زبان برنامه نویسی برای مهاجرت چیست؟

زبان‌های پایتون، C#‎ و جاوا از جمله بهترین زبان های برنامه نویسی برای مهاجرت به حساب می‌آیند. کارفرمایان در کشورهای مناسب برای مهاجرت برنامه نویسان معمولاً ترجیح می‌دهند فردی را استخدام کنند که علاوه بر تجربه کاری مدرکی مرتبط با برنامه نویسی داشته باشد.

آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ #C – مقدماتی
فیلم آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ #C – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

معمولاً زبان های زیر را می‌توان به عنوان بهترین زبان های برنامه نویسی برای مهاجرت در نظر گرفت:

 • زبان سی‌شارپ (C#‎)
 • زبان برنامه نویسی جاوا
 • زبان دات نت (‎.NET‎)
 • پایتون
دختری در حال برنامه نویسی است و هم زمان به آینده کاری خود فکر می کند.

همچنین مهارت‌هایی که بیش‌ترین میزان درآمد را در کشورهای مناسب برای برنامه نویسان مهاجر به خود اختصاص می‌دهند شامل لینوکس، جاوا، جاوا اسکریپت و ASP.NET می‌شوند. در خصوص مهاجرت برنامه نویس، مقاله دیگری هم در مجله تم آف منتشر شده است که مطالعه آن هم خالی از لطف نیست:

 • مقاله پیشنهادی: بهترین کشورها برای مهاجرت برنامه نویس | مهاجرت کاری برنامه نویسی

بهترین زبان برنامه نویسی در آمریکا کدام ست؟

با جستجو در گوگل و بررسی وب سایت‌های مختلف می‌توان به این نتیجه رسید که پایتون بهترین زبان برنامه نویسی در آمریکا به حساب می‌آید. علاوه بر پایتون، زبان های جاوا اسکریپت، جاوا و C#‎ نیز در این کشور بسیار محبوب هستند. تعداد آگهی‌های شغلی و همچنین درآمد این زبان‌ها در کشور ایالات متحده نسبت به سایر زبان‌ها بیش‌تر هستند.

بهترین زبان برنامه نویسی اندروید چیست؟

بهترین زبان برنامه نویسی اندروید در سال ۱۴۰۱ کاتلین است. اما به طور کلی پاسخ به این سوال که بهترین زبان برنامه نویسی اندروید چیست به سابقه برنامه نویس فرد بستگی دارد و اگر فردی قبلاً در زمینه برنامه نویسی وب تجربه داشته باشد، آنگاه شاید بتوان جاوا اسکریپت را بهترین زبان برنامه نویسی اندروید در نظر گرفت.

آموزش برنامه نویسی کاتلین – توسعه اندروید با Kotlin – مقدماتی
فیلم آموزش برنامه نویسی کاتلین – توسعه اندروید با Kotlin – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

اما اگر فردی تازه کار باشد و تا کنون هرگز برنامه نویسی نکرده باشد، بهتر است یادگیری زبان جاوا را شروع کند. اگر شخصی تجربه برنامه نویسی با جاوا را داشته باشد، اما این تجربه با پلتفرم موبایل ارتباطی نداشته باشد، آنگاه بهتر است کار با جاوا آغاز شود و اگر فرد چندان به جاوا علاقه‌ای نشان ندهد، باید به آرامی به سمت یادگیری کاتلین حرکت کرد.

زبان های برنامه نویسی جاوا و کاتلین برای اندروید مناسب هستند

باید این مسئله را در نظر گرفت که برنامه نویسی اندروید مثل برنامه نویسی iOS نیست. یعنی کاتلین مثل سوئیفت نیست که به طور کامل جایگزین Objective-C شده است، بلکه تنها راه آسان‌تری برای برنمه نویسی اندروید به حساب می‌آید و یک توسع دهنده اندروید باید حتماً آشنایی لازم را با جاوا داشته باشد. در ادامه هر یک از بهترین زبان های برنامه نویسی اندروید به ترتیب فهرست شده‌اند:

 1. جاوا: این زبان به عنوان زبان رسمی برای توسعه و برنامه نویسی اندروید به حساب می‌آید (که اکنون کاتلین جایگزین آن شده است).
 2. کاتلین: در حال حاضر کاتلین به عنوان زبان رسمی توسعه و برنامه نویسی اندروید محسوب می‌شود که در ابتدا به عنوان جایگزینی برای جاوا در سال ۲۰۱۷ معرفی شده است.
 3. C++‎: این زبان را می‌توان برای برنامه نویسی اندروید با استفاده از کیت توسعه بومی اندروید (NDK) مورد استفاده قرار داد.
 4. C#‎ (زامارین): زبان C#‎ بسیار شبیه به جاوا است و به همین سبب برای برنامه نویسی اندورید زبانی ایده‌آل محسوب می‌شود. در گذشته مشکل اصلی اینجا بود که سی‌شارپ فقط از طریق فریم ورک دات‌نت قابل استفاده بود. اما این مشکل بعداً با معرفی زامارین برطرف شد.
 5. پایتون: اگرچه اندروید از توسعه بومی پایتون پشتیبانی نمی‌کند، با این حال می‌توان از این زبان برنامه نویسی برای توسعه اندروید استفاده کرد. این کار را می‌توان با استفاده از ابزارهای متعددی انجام داد که اپلیکیشن‌های پایتون را به بسته‌های اندرویدی تبدیل می‌کنند. این اپلیکیشن‌ها می‌توانند روی دستگاه‌های اندرویدی اجرا شوند.
 6. CSS ،HTML و جاوا اسکریپت:‌ اپلیکیشن‌های اندرویدی را می‌توان به وسیله CSS ،HTML و جاوا اسکریپت و در واقع با استفاده از فریم ورک Adobe PhoneGap نیز ایجاد کرد. این فریم ورک قدرت گرفته از Apache Cordova است. PhoneGap امکان استفاده از مهارت‌های برنامه نویسی وب را برای ایجاد اپلیکیشن‌های ترکیبی (هیبریدی) فراهم می سازد که از طریق WebView قابل مشاهده هستند.
 7. دارت: این زبان به فریم ورک فلاتر (Flutter) امکان می‌دهد تا بتوان اپلیکیشن‌های چندپلتفرمی برای موبایل، وب و دسکتاپ ایجاد کرد.
 8. Corona: این محصول یک کیت توسعه نرم افزار به حساب می‌آید که می‌توان آن را برای توسعه اپلیکیشن‌های اندورید با استفاده از Lua به کار گرفت.
بهترین زبان های برنامه نویسی اندروید

بازار کار برنامه نویسی در سال 1401 یا 2022 چه وضعیتی دارد؟

در سال 1401 یا 2022، استخدام کنندگان با چالش کمبود متقاضی برای مشاغل برنامه نویسی مواجه هستند؛ بنابراین، برای مقابله با این چالش، مسئولین منابع انسانی سازمان‌ها در حال تغییر استراتژی‌های استخدام در حیطه برنامه نویسی هستند. بازار کار برنامه نویسی در سال 1401 یا 2022 دارای پتانسیل بسیار بالایی برای برنامه نویسان و توسعه دهندگان است.

بسیاری از کارفرمایان تصمیم به استخدام برنامه نویسان بیش‌تری نسبت به سال گذشته گرفته‌اند. استخدام کنندگان در حال تغییر روش‌های خود برای مصاحبه و استخدام متقاضیان حرفه‌ای هستند. اما برای بهره بردن از این بازار کار مساعد، برنامه نویسان باید بسیار حرفه‌ای بوده و مهارت‌های لازم را برای موقعیت شغلی مربوطه داشته باشند.

شرکت هایی که برنامه نویس می تواند در انجا کار کند

پردرآمدترین زبان برنامه نویسی در سال ۱۴۰۱ کدام است؟

با وجود انواع مختلف زبان های برنامه نویسی مُدرن و پیشرفته، انتخاب پردرآمدترین زبان برنامه نویسی چندان کار ساده‌ای نیست. بنابراین در ادامه فهرستی از پردرآمدترین زبان های برنامه نویسی ارائه شده است. اما باید این مسئله هم مد نظر قرار داده شود که اگر فردی برنامه نویس و توسعه دهنده حرفه‌ای در هر یک از زبان های برنامه نویسی رایج باشد و در کار خود تبحر داشته باشد، می‌تواند درآمد بالایی کسب کند. در واقع این میزان مهارت و نه زبان برنامه نویسی است که سطح درآمد افراد را تعیین می‌کند.

 • Solidity: سالیدیتی برای نوشتن منطق پشت قراردادهای هوشمندی استفاده می‌شود که در اکثر بلاکچین‌های امروزی قابل اجرا هستند. به دلیل وجود متقاضیان اندک برای جایگاه شغلی برنامه نویس Solidity، درآمد این زبان برنامه نویسی بسیار بالا است.
 • Rust: کاربرد اخیر زبان Rust در حوزه web3 و بلاکچین باعث افزایش محبوبیت این زبان و بالا رفتن تقاضا برای برنامه نویسان Rust شده است که خود باعث بالا رفتن میزان حقوق پیشنهادی این عنوان شغلی می‌شود. برای مثال، قراردادهای Solana با زبان Solidity نوشته نمی‌شوند و برای ساخت آن‌ها از Rust استفاده می‌شود.
 • Scala: زبان اسکالا هم به واسطه قابلیت‌های ویژه و خاصی که دارد بسیار متقاضی پیدا کرده است و شرکت‌های زیادی به دنبال استخدام برنامه نویس اسکالا هستند.
 • Haskell: این زبان برنامه نویسی به میزان زیادی در حوزه آموزش مورد استفاده می‌گیرد و همچنین جای خود را در صنعت فناوری باز کرده است و بسیاری از شرکت‌های تجاری در حال استفاده از آن هستند.
 • GO: زبان برنامه نویسی Go نیز که پیش‌تر در این مقاله به عنوان یکی از بهترین زبان های برنامه نویسی سال ۱۴۰۱ معرفی شد، به واسطه قابلیت‌های ویژه‌ای که دارد بسیار محبوب شده است و به همین دلیل در فهرست پردرآمدترین زبان های برنامه نویسی سال ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد.
 • Typescript: زبان برنامه نویسی Typescript به دلیل اینکه از جاوا اسکریپت مشتق شده است و علاوه بر ویژگی‌های مثبت JS، قابلیت‌های بهتر و بیش‌تری هم نسبت به جاوا اسکریپت دارد، بسیار رایج شده است.
 • Ruby: زبان روبی هم قابلیت‌های شگفت‌انگیزی دارد و با توجه به اینکه در فریم‌ورک Ruby on Rails برای برنامه نویسی وب کاربرد گسترده‌ای دارد و همچنین برای توسعه و سخات بازی‌های کامپیوتری هم استفاده می‌شود، با وجود قدیمی بودن، می‌توان آن را در فهرست بهترین زبان های برنامه نویسی سال ۱۴۰۱ قرار داد.
 • Swift: زبان سوئیفت هم با توجه به اینکه در برنامه نویسی برای محصولات شرکت اپل مورد استفاده قرار می‌گیرد، زبان پردرآمدی به حساب می‌آید، چرا که محصولات اپل بسیار محبوب هستند و نیاز مبرمی به برنامه نویسان iOS وجود دارد.
 • جاوا اسکریپت: اگرچه در جایگاه پایین‌تری نسبت به تایپ اسکریپت قرار می‌گیرد، اما همچنان می‌توان جاوا اسکریپت را هم در انتهای فهرست پردرآمدترین زبان های برنامه نویسی جای داد؛ چرا که همچنان در سطح گسترده‌ای در برنامه نویسی فرانت اند مورد استفاده قرار میی‌گیرد و با معرفی Node.js، پای آن به توسعه بک اند هم باز شده است.
 • Python: یکی از دلایلی که می‌توان پایتون را به عنوان بهترین زبان برنامه نویسی سال ۱۴۰۱ در نظر گرفت همین مسئله است که این زبان جزء پردرآمدترین زبان های برنامه نویسی به حساب می‌آید. به واسطه کاربردهای متعدد و قابلیت‌های مثبت زیادی که پایتون دارد، نمی‌توان از قرار دادن آن در فهرست پردرآمدترین زبان های برنامه نویسی سال ۱۴۰۱ چشم‌پوشی کرد.
حقوق و درآمد برنامه نویس

بهترین زبان برنامه نویسی برای شروع چیست؟

در حال حاضر پایتون بسیار محبوب و پر استفاده است و می‌توان آن را پادشاه زبان های برنامه نویسی دانست. بنابراین، یادگیری این زبان برنامه نویسی در سال 1401 یا 2022 رشد و موفقیت را تضمین می‌کند. با توجه به اینکه پایتون زبانی سطح بالا است و سینتکس (قواعد نحوی) ساده‌ای دارد، بهترین زبان برای شروع به حساب می‌آید.

مجموعه آموزش برنامه‌نویسی
فیلم مجموعه آموزش برنامه‌نویسی در تم آف

کلیک کنید

علاوه بر این، پایتون یک زبان همه منظوره است و تقریباً در همه زمینه‌های مختلف علمی و سایر حوزه‌های مختلف می‌توان از آن استفاده کرد. بنابراین با یادگیری آن می‌توان در ادامه وارد زمینه‌های شغلی مختلفی شد و محدودیت‌ها در این خصوص نسبت به سایر زبان‌ها بسیار کم‌تر است.

جمع‌بندی

به طور کلی زمینه و حوزه فعالیت مستقیماً در انتخاب بهترین زبان های برنامه نویسی موثر است و شاید بهتر باشد بهترین زبان های برنامه نویسی را در هر زمینه و حوزه خاص جداگانه معرفی کرد. این کار به نوعی در این مقاله انجام و سعی شد تا هر یک از ۱۰ زبان برنامه نویسی برتر سال 1401 یا 2022 که در این مقاله معرفی می‌شوند، در زمینه کاربردی اصلی خود بهترین باشند.

علاوه بر این برای هر یک از بهترین زبان های برنامه نویسی سال 1401 یا 2022 مجموعه‌ها و دوره‌های آموزشی مختلفی معرفی شده‌اند تا پس از انتخاب هر یک از این زبان‌ها، علاقه‌مندان بتوانند برای شروع یادگیری زبان مورد نظر خود اقدام کنند. در انتهای این مقاله نیز به سوال‌های رایج پیرامون بهترین زبان های برنامه نویسی پاسخ داده شد. این سوال‌ها راجع به موضوع‌هایی مثل بهترین زبان‌ها برای هک، بهترین زبان های برنامه نویسی اندروید، بهترین زبان‌ها برای مهاجرت و سایر موارد هستند.

ارسال پاسخ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.