0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

d8a7d9bed8b1d8a7d8aad988d8b1 d8b3d988d8a8d984 d8afd8b1 d9bed8a7db8cd8aad988d986 d8b1d8a7d987d986d985d8a7db8c daafd8a7d985 d8a8 6559116e41b8d

«اپراتور سوبل» (Sobel Operator) که به عنوان «فیلتر سوبل» (Sobel Filter) نیز شناخته می‌شود، محل شروع ایده شبکه‌های عصبی پیچشی (Convolutional Neural Network) است که امروزه از آن برای اهداف مختلفی مثل تشخیص چهره، تحلیل سری زمانی و… استفاده می‌شود. در این آموزش، به پیاده‌سازی اپراتور سوبل در پایتون می‌پردازیم.

فهرست مطالب این نوشته
اپراتور سوبل چیست؟

پیاده سازی اپراتور سوبل در پایتون

جمع‌بندی سوبل در پایتون

faradars mobile

اپراتور سوبل چیست؟

قبل از پرداختن به پساده‌سازی سوبل در پایتون باید با آن آشنا شویم. این اپراتور یا فیلتر تقریبی از گرادیان (Gradient) تصویر را محاسبه می‌کند.

آموزش شبکه های عصبی پیچشی CNN – مقدماتی
فیلم آموزش شبکه های عصبی پیچشی CNN – مقدماتی در تم آف

کلیک کنید

از آنجا که تصاویر دوبُعدی هستند، دو فیلتر سوبل در جهت افقی و عمودی به شکل زیر وجود دارد:

$$ large begin{aligned}
&F_{x}=left[begin{array}{ccc}
-1 & 0 & +1 \
-2 & 0 & +2 \
-1 & 0 & +1
end{array}right] \
&F_{y}=left[begin{array}{ccc}
+1 & +2 & +1 \
0 & 0 & 0 \
-1 & -2 & -1
end{array}right]
end{aligned} $$

این فیلتر روی تمامی موقعیت‌های ممکن روی ماتریس پیکسل‌های تصویر اعمال و تصویر خروجی حاصل می‌شود. به این عمل حرکت فیلتر روی ماتریس تصویر، پیچش (Convolution) گفته می‌شود.

آموزش مقدماتی پیاده سازی شبکه های عصبی مصنوعی در پایتون Python
فیلم آموزش مقدماتی پیاده سازی شبکه های عصبی مصنوعی در پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

از آنجا که این فیلتر تخمینی از گرادیان را محسابه می‌کند، به تغییر رنگ واکنش می‌دهد که از این ویژگی در بینایی ماشین (Computer Vision) برای تشخیص لبه (Edge Detection) استفاده می‌شود.

برای مثال فرض کنید تصویر اولیه زیر را داشته باشیم.

تصویر اولیه

پس از اعمال سوبل عمودی روی آن، به تصویر زیر می‌رسیم.

اعمال سوبل عمودی روی تصویر

به‌خوبی مشاهده می‌شود که فیلتر نسبت به لبه‌ها واکنش داده است. از طرفی برخی لبه‌ها که عمود بر جهت فیلتر هستند، تقریباً حذف شده‌اند.

آموزش بینایی کامپیوتر برای ماشین
فیلم آموزش بینایی کامپیوتر برای ماشین در تم آف

کلیک کنید

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون تم آف مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

پیاده سازی اپراتور سوبل در پایتون

ابتدا کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

import cv2 as cv
import numpy as np
import scipy.ndimage as ndimg
import matplotlib.pyplot as plt

این کتابخانه‌ها به‌ترتیب برای کار با تصاویر، کار با آرایه‌ها، محاسبات روی تصاویر و رسم نمودار و تصاویر استفاده خواهند شد.

آموزش مقدماتی پردازش تصویر با اپن سی وی OpenCV در پایتون Python
فیلم آموزش مقدماتی پردازش تصویر با اپن سی وی OpenCV در پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

یک تصویر انتخاب و در کنار فایل برنامه قرار می‌دهیم. سپس آن را به شکل زیر در محیط برنامه‌نویسی می‌خوانیم:

Path = 'Picture_1.jpg'
Image = cv.imread(Path, 0)

ورودی دوم برای تابع imread تعیین می‌کند تا تصویر به صورت سیاه سفید خوانده شود.

آموزش پردازش تصویر در متلب
فیلم آموزش پردازش تصویر در متلب در تم آف

کلیک کنید

حال تصویر اولیه را با استفاده از کتابخانه Matplotlib رسم می‌کنیم:

plt.imshow(Image, cmap='gray')
plt.title('Original Image')
plt.show()

و در خروجی تصویر زیر حاصل می‌شود.

فیلتر سوبل چیست

به این ترتیب، تصویر مورد نظر به درست فراخوانی و رسم شد.

آموزش کتابخانه Matplotlib برای ترسیم و بصری سازی داده ها در پایتون
فیلم آموزش کتابخانه Matplotlib برای ترسیم و بصری سازی داده ها در پایتون در تم آف

کلیک کنید

حال فیلتر سوبل را تعریف می‌کنیم:

Fx = np.array([[-1, 0, +1],
        [-2, 0, +2],
        [-1, 0, +1]])

اکنون می‌توانیم ابعاد تصویر خروجی را محاسبه کنیم:

h0, w0 = Image.shape
s1, s2 = Fx.shape
h, w = h0-s1+1, w0-s2+1

توجه داشته باشید که با اعمال یک فیلتر ۳×۳ بر روی تصویر، اندازه هر بُعد تصویر ۲ عدد کاهش می‌یابد؛ به همین دلیل عدد ۱+ به هر دو بعد اضافه شده است.

حال آرایه‌ای خالی برای تصویر نهایی ایجاد می‌کنیم:

Gx = np.zeros((h, w))

اکنون می‌توانیم دو حلقه تو در تو برای هر بعد از تصویر ایجاد کنیم:

for i in range(h):
  for j in range(w):

در این بخش، عمل Convolution انجام می‌شود:

for i in range(h):
  for j in range(w):
    Gx[i, j] = np.multiply(Image[i:i+s1, j:j+s2], Fx).sum()

به این ترتیب، ماتریس فیلتر به بخش انتخاب شده از تصویر ضرب و مجموع ماتریس نهایی به‌عنوان مقدار پیکسل در نقطه مورد نظر استفاده می‌شود.

آموزش مقدماتی پردازش تصویر با اپن سی وی OpenCV در پایتون Python
فیلم آموزش مقدماتی پردازش تصویر با اپن سی وی OpenCV در پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

تصویر حاصل را به شکل زیر رسم می‌کنیم:

plt.imshow(Gx, cmap='gray')
plt.title('Gx')
plt.show()

که نتیجه آن به‌‌صورت زیر خواهد بود.

تشخیص لبه

می‌بینیم که حاشیه‌ها به‌خوبی تشخیص داده شده است. اگر برای فیلتر $$F_y$$ فرایند را تکرار کنیم، تصویر زیر حاصل می‌شود.

سوبل در python

به این ترتیب، برخی خطوط افقی که در فیلتر قبلی تشخص داده نشده بودند، مشاهده می‌شوند.

آموزش کتابخانه های NumPy و Matplotlib در پایتون
فیلم آموزش کتابخانه های NumPy و Matplotlib در پایتون در تم آف

کلیک کنید

توجه داشته باشید که می‌توان فیلترهای گفته‌شده را می‌توان به شکل زیر نیز محاسبه کرد:

Sobel = ndimg.sobel(Image)

حال تابع Filter را برای استفاده‌های بعدی به‌شکل زیر تعریف می‌کنیم:

def Filter(Image:np.ndarray, F:np.ndarray):
  h0, w0 = Image.shape
  s1, s2 = F.shape
  h, w = h0-s1+1, w0-s2+1
  G = np.zeros((h, w))
  for i in range(h):
    for j in range(w):
      G[i, j] = np.multiply(Image[i:i+s1, j:j+s2], F).sum()
  return G

به این ترتیب، می‌توانیم هر فیلتر را روی تصاویر به راحتی اعمال کنیم. برای مثال یک فیلتر به شکل زیر طراحی می‌کنیم:

$$ large F_{1}=left[begin{array}{ccc}
0 & -1 & 0 \
-1 & +4 & -1 \
0 & -1 & 0
end{array}right] $$

حال فیلتر را وارد محیط کرده و روی تصویر اعمال می‌کنیم:

F1 = np.array([[0, -1, 0],
        [-1, +4, -1],
        [0, -1, 0]])

Output1 = Filter(Image, F1)

در نتیجه، تصویر خروجی زیر را خواهیم داشت.

sobel در پایتون

مشاهده می‌کنیم که رفتار شدیدی در خروجی این فیلتر مشاهده نمی‌شود. در مقابل، تمامی حاشیه‌ها به‌خوبی تشخیص داده شده‌اند.

آموزش کتابخانه های NumPy و Matplotlib در پایتون
فیلم آموزش کتابخانه های NumPy و Matplotlib در پایتون در تم آف

کلیک کنید

حال اگر فیلتر دیگری به شکل زیر تعریف شود:

$$ large F_{2}=left[begin{array}{ccc}
-0.5 & -1 & -0.5 \
-1 & +6 & -1 \
-0.5 & -1 & -0.5
end{array}right] $$

و فرایند را برای آن نیز تکرار کنیم، تصویر خروجی به شکل زیر خواهد بود.

تشخیص لبه در پایتون

با اینکه تصویر حاصل تقریباً مشابه فیلتر قبلی است، اما اندکی بهبود رفتار نسبت به تغییرات در آن مشاهده می‌شود.

آموزش کتابخانه Matplotlib برای ترسیم و بصری سازی داده ها در پایتون
فیلم آموزش کتابخانه Matplotlib برای ترسیم و بصری سازی داده ها در پایتون در تم آف

کلیک کنید

می‌توان فیلتر‌هایی نیز برای تشخیص حاشیه‌های مایل طراحی کرد، برا مثال اگر فیلتری به شکل زیر تعریف شود:

$$ large F_{3}=left[begin{array}{ccc}
-1 & 0 & 0 \
0 & 0 & 0 \
0 & 0 & +1
end{array}right] $$

شکل زیر نشان می‌دهد که می‌توانیم خطوط مایل نزدیک به ۴۵ و ۲۲۵ درجه را به‌خوبی تشخیص دهیم.

تشخیص لبه

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که حاشیه‌های با زاویه نزدیک به ۴۵ و ۳۱۵ بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

آموزش یادگیری ماشین و پیاده سازی در پایتون Python – بخش یکم
فیلم آموزش یادگیری ماشین و پیاده سازی در پایتون Python – بخش یکم در تم آف

کلیک کنید

علاوه بر کار تشخیص حاشیه، می‌توانیم از این فیلترها برای محو کردن تصویر نیز استفاده کنیم:

$$ large F_{4}=left[begin{array}{ccc}
frac{1}{9} & frac{1}{9} & frac{1}{9} \
frac{1}{9} & frac{1}{9} & frac{1}{9} \
frac{1}{9} & frac{1}{9} & frac{1}{9}
end{array}right] $$

با اعمال این فیلتر نیز نتیجه زیر حاصل می‌شود.

فیلتر سوبل در پایتون

به این ترتیب، اندکی محوشدگی در تصویر ایجاد می‌شود. می‌توان فیلتر محو کردن را در اندازه ۵×۵ استفاده کرد و به شکل زیر محوشدگی بیشتری ایجاد کرد.

فیلتر سوبل در پایتون

به این ترتیب، اندازه فیلتر نیز در نتایج اثرگذار است.

آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python
فیلم آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

مشاهده کردیم که فیلتر‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی از تصاویر استخراج کنند. از این رو، توجه به فیلترها جلب شد و در نهایت منجر به معماری خاصی از شبکه‌های عصبی به نام شبکه‌های عصبی پیچشی (Convolutional Neural Network) شد. در این شبکه‌ها، تعداد زیادی فیلتر بر روی تصویر ورودی اعمال می‌شود و نتایج حاصل باز هم می‌تواند وارد فیلتر‌های جدیدی شود که در نهایت منجر به استخراج ویژگی‌های (Feature Extraction) مهم برای پیش‌بینی می‌شود.

جمع‌بندی سوبل در پایتون

در این مطلب با سوبل در پایتون و فیلتر‌ها در بینایی ماشین آشنا شدیم و اهمیت و کارایی آن‌ها مورد بررسی قرار دادیم.

مجموعه آموزش شبکه‌ های عصبی مصنوعی
فیلم مجموعه آموزش شبکه‌ های عصبی مصنوعی در تم آف

کلیک کنید

برای مطالعه بیشتر، می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:

 1. تغییر وزن‌ها در فیلترهای آورده شده، منجر به چه تغییراتی در تصاویر خروجی خواهد شد؟
 2. شبکه‌های عصبی پیچشی، چگونه فیلترهای خود را انتخاب می‌کند؟
 3. در طول انجام عمل پیچش، ممکن است مقدار پیکسلی بسیار بزرگ شود، این موضوع چه مشکلاتی می‌تواند ایجاد کند؟ راه‌حل آن چیست؟
 4. آیا راهی برای افزایش سرعت تابع نوشته‌شده وجود دارد؟
 5. فیلترهای آورده‌شده را چگونه می‌توان بر روی تصاویر رنگی اعمال کرد؟

ارسال پاسخ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.