0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

d8a2d985d988d8b2d8b4 d8acd8a8d8b1 d8b1d8a7d8a8d8b7d987 d8a7db8c d8afd8b1 d9bed8a7db8cdaafd8a7d987 d8afd8a7d8afd987 d8a8d987 d8b2 64f782d9142d8

جبر رابطه ای در پایگاه داده یا دیتابیس که به انگلیسی آن را «Relational Algebra» خطاب می‌کنند، زبان «پُرسمان» (کوئری) بسیار پراستفاده‌ای به حساب می‌آید. در این زبان، وهله‌هایی از رابطه‌ها به عنوان ورودی جمع‌آوری و رخدادهایی از رابطه‌ها به عنوان خروجی ارائه می‌شوند. در جبر رابطه ای در پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی از عملیات مختلفی برای انجام این اعمال استفاده می‌شود. عملیات پرسمان جبر رابطه ای SQL روی یک رابطه به صورت بازگشتی اجرا می‌شوند. خروجی این رابطه‌ها، رابطه ای جدید به حساب می‌آید که ممکن است از یک یا بیش از یک رابطه ورودی شکل گرفته باشد. در ادامه این مطلب، بیشتر به آموزش جبر رابطه ای در پایگاه داده پرداخته شده است.

فهرست مطالب این نوشته
جبر رابطه ای در سیستم مدیریت پایگاه داده چیست ؟

عملیات اساسی جبر رابطه ای SQL

دستور SELECT در جبر رابطه ای پایگاه داده چیست ؟

مثال اول برای عملیات انتخاب در جبر رابطه ای

مثال دوم برای عملیات SELECT در جبر رابطه ای

مثال سوم برای عملیات سیکما σ در جبر رابطه ای

عملیات انعکاس Projection در جبر رابطه ای پایگاه داده

مثال عملیات انعکاس Projection در جبر رابطه ای

دستور تغییر نام Rename در جبر رابطه ای پایگاه داده

عملیات اجتماع Union در جبر رابطه ای پایگاه داده چگونه است؟

مثال عملیات اجتماع Union در جبر رابطه ای

عملیات اختلاف مجموعه Set Difference

مثال عملیات اختلاف در جبر رابطه ای پایگاه داده

عملیات اشتراک Intersection در جبر رابطه ای پایگاه داده

مثال عملیات اشتراک در جبر رابطه ای پایگاه داده

ضرب کارتزین Cartesian Product در جبر رابطه ای DBMS

مثال ضرب کارتزین جبر رابطه ای در دیتابیس

عملیات الحاق Join

انواع JOIN در جبر رابطه ای پایگاه داده

الحاق داخلی Inner Join در جبر رابطه ای پایگاه داده چیست؟

الحاق تتا Theta Join

عملیات الحاق EQUI در جبر رابطه ای پایگاه داده

الحاق طبیعی NATURAL JOIN در جبر خطی پایگاه داده رابطه ای

عملیات الحاق خارجی در جبر پایگاه داده رابطه ای

الحاق خارجی چپ Left Outer Join

الحاق خارجی راست Right Outer Join در جبر خطی در پایگاه داده چگونه است؟

الحاق خارجی کامل در جبر رابطه ای پایگاه داده

جمع‌بندی

faradars mobile

جبر رابطه ای در سیستم مدیریت پایگاه داده چیست ؟

جبر رابطه ای در پایگاه داده و همچنین در «سیستم مدیریت پایگاه داده» (DBMS) به زبان پرسمان رویه‌ای اشاره دارد که وهله‌های رابطه‌ای را به عنوان ورودی می‌گیرد و وهله‌های رابطه‌ای جدیدی را به عنوان خروجی باز می‌گرداند. در واقع رابطه‌ای به عنوان ورودی دریافت و رابطه دیگری به عنوان خروجی تولید می‌شود.

آموزش پایگاه داده ها و اصول طراحی آن
فیلم آموزش پایگاه داده ها و اصول طراحی آن در تم آف

کلیک کنید

جبر رابطه ای پرسمان‌هایی را با کمک عملگرها اجرا می‌کند. در این مقوله می‌توان از عملگر باینری یا «یکین» (Unary) استفاده کرد. آن‌ها رابطه‌ها را به عنوان ورودی دریافت می‌کنند و رابطه‌هایی را به عنوان خروجی تولید خواهند کرد. پایه و اساس نظری پایگاه داده‌های رابطه ای و SQL به وسیله جبر خطی فراهم شده است.

جبر رابطه ای در پایگاه داده چیست

عملیات اساسی جبر رابطه ای SQL

عملیات جبر رابطه ای در بانک اطلاعاتی یا همان پایگاه داده به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که هر یک در ادامه فهرست شده‌اند و عملیات قابل انجام در هر گروه نیز به عنوان زیرشاخه آمده است.

آموزش پایگاه داده ها – مرور و تست کنکور ارشد
فیلم آموزش پایگاه داده ها – مرور و تست کنکور ارشد

کلیک کنید

 • عملیات یکانی رابطه ای
  • SELECT: انتخاب (نماد: σ)
  • PROJECT: انعکاس (نماد: π)
  • RENAME: تغییر نام (نماد: ρ)
 • عملیات جبر رابطه ای از نظریه مجموعه‌ها
  • UNION: اتحاد (نماد: υ)
  • INTERSECTION: تقاطع (بدون نماد)
  • DIFFERENCE: اختلاف (نماد: -)
  • CARTESIAN PRODUCT: ضرب کارتزین (نماد: x)
 • عملیات رابطه ای باینری (دودویی)
  • JOIN: الحاق
  • DIVISION: تقسیم
عملیات جبر رابطه ای در پایگاه داده
برخی از عملیات جبر رابطه‌ای در پایگاه داده

حال در ادامه هر یک از عملیات اساسی فهرست شده در بالا در زیربخش‌هایی جداگانه آموزش داده شده‌اند و مثال‌هایی هم برای هر یک ارائه می‌شود.

دستور SELECT در جبر رابطه ای پایگاه داده چیست ؟

عملیات SELECT در جبر رابطه ای پایگاه داده برای انتخاب زیرمجموعه‌ای از تاپل‌ها (همان سطرها یا رکوردهای جدول) مطابق با شرایط انتخابِ مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش کار با پایگاه داده اس کیو ال سرور SQL Server
فیلم آموزش کار با پایگاه داده اس کیو ال سرور SQL Server در تم آف

کلیک کنید

برای نشان دادن عملیات انتخاب یا همان SELECT در جبر رابطه ای پایگاه داده از نماد «سیگما» (σ) استفاده می‌شود. نماد سیگما به عنوان گزاره‌ای برای انتخاب تاپل‌هایی به کار می‌رود که شرط انتخاب را برآورده می‌کنند. عملگر SELECT تاپل‌هایی را انتخاب خواهد کرد که گزاره معینی را برآورده کرده باشند.

σp(r)

در عبارت بالا:

 • σ

    همان گزاره یا مسند نامیده می‌شود.

 • r‌

    از حرف اول کلمه «Relation» (رابطه) برگرفته شده و همان نام جدول است.

 • p

    نیز منطق گزاره‌ای به حساب می‌آید.

عملیات انتخاب در جبر رابطه ای

مثال اول برای عملیات انتخاب در جبر رابطه ای

به عنوان مثال می‌توان دستوری را با جبر رابطه ای در پایگاه داده نوشت که طی آن تاپل‌های خاصی از یک جدول در دیتابیس بر اساس شرطی معین انتخاب شوند.

σ topic = "Database" (Tutorials)

در دستور بالا، تاپل‌هایی از جدول «Tutorials» انتخاب خواهند شد که در آن‌ها «topic» برابر با «Database» است.

آموزش مقدماتی کار با پایگاه های داده در پایتون Python
فیلم آموزش مقدماتی کار با پایگاه های داده در پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

مثال دوم برای عملیات SELECT در جبر رابطه ای

در مثال دوم با نماد سیکما و عملیات انتخاب، تاپل‌هایی گلچین می‌شوند که با ۲ شرط مطابقت داشته باشند.

σ topic = "Database" and author = "faradars"( Tutorials)

خروجی در مثال بالا تاپل‌هایی از جدول Tutorials خواهد بود که در آن‌ها مقدار topic برابر با Database و مقدار «author» برابر با «faradars» است.

آموزش پایگاه داده ها در جاوا Java
فیلم آموزش پایگاه داده ها در جاوا Java در تم آف

کلیک کنید

مثال سوم برای عملیات سیکما σ در جبر رابطه ای

سومین مثال برای عملیات سیکما σ در جبر رابطه ای در ادامه آمده است.

σ sales > 50000 (Customers)

در خروجی خط کد بالا، تاپل‌هایی از Customers انتخاب می‌شوند که در آن‌ها sales بزرگ‌تر از ۵۰ هزار است.

عملیات انعکاس Projection در جبر رابطه ای پایگاه داده

در طی عملیات «Projection» (انعکاس)، تمام صفت‌های رابطه ورودی به غیر از آن‌هایی حذف خواهند شد که در «فهرست انعکاس» (Projection List) ذکر شده‌اند. متُد Projection، رابطه ای را تعریف می‌کند که حاوی زیرمجموعه‌ای عمودی از رابطه است.

آموزش پایگاه داده MySQL مای اس کیو ال
فیلم آموزش پایگاه داده MySQL مای اس کیو ال در تم آف

کلیک کنید

این به استخراج مقادیر صفت‌های تعیین شده برای حذف مقادیر تکراری کمک می‌کند. برای انتخاب صفت‌ها از یک رابطه، علامت پی «π» مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عملگر کمک می‌کند ستون‌های خاصی را از یک رابطه نگه داریم و سایر ستون‌ها را دور می‌ریزد. حال در ادامه به منظور درک بهتر عملگر π، مثالی برای آن ارائه شده است.

عملیات انعکاس Projection در جبر رابطه ای

مثال عملیات انعکاس Projection در جبر رابطه ای

برای این مثال، لازم است جدول زیر را در نظر بگیریم.

Status CustomerName CustomerID
Active Google 1
Active Amazon 2
Inactive Apple 3
Active Alibaba 4

در جدول بالا، انعکاس ستون «CustomerName» و «Status» به صورت کدهای زیر انجام می‌شود.

Π CustomerName, Status (Customers)

خروجی خطِ کد بالا جدول زیر است.

Status CustomerName
Active Google
Active Amazon
Inactive Apple
Active Alibaba

دستور تغییر نام Rename در جبر رابطه ای پایگاه داده

دستور Rename عملیاتی یکین است و برای تغییر نام صفت‌های یک رابطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، گزاره ρ (a/b)R

 نام صفت b

 از رابطه R

 را به a

 تغییر می‌دهد.

آموزش پایگاه داده اس کیو ال لایت SQLite در اندروید با کاتلین
فیلم آموزش پایگاه داده اس کیو ال لایت SQLite در اندروید با کاتلین در تم آف

کلیک کنید

عملیات اجتماع Union در جبر رابطه ای پایگاه داده چگونه است؟

اجتماع به وسیله نماد υ نشان داده می‌شود. این عملیات شامل تمام تاپل‌هایی است که در جدول‌های A یا در B قرار دارند. همچنین در طی عملیات اجتماع، تاپل‌های تکراری هم حذف می‌شوند. بنابراین، اجتماع مجموعه A با مجموعه B (یا همان set A UNION set B) به صورت زیر ابراز می‌شود:

نتیجه

برای اینکه عملیات اجتماع معتبر محسوب شود، شرط‌های زیر باید برقرار باشند:

 • R و S باید تعداد صفت‌هایی یکسان باشند.
 • دامنه صفت باید سازگاری داشته باشد.
 • تاپل‌های تکراری باید به صورت خودکار حذف شوند.
عملیات اجتماع Union در جبر رابطه ای پایگاه داده

برای یادگیری بهتر در ادامه مثالی از نحوه انجام عملیات اجتماع در جبر رابطه ای پایگاه داده ارائه شده است.

مثال عملیات اجتماع Union در جبر رابطه ای

برای ارائه این مثال، لازم است جدول‌های زیر را در نظر بگیریم.

Table B Table A
column 2 column 1 column 2 column 1
1 1 1 1
3 1 2 1

حالا اجتماع A و B یعنی A ∪ B به صورت جدول زیر خواهد بود.

Table A ∪ B
column 2 column 1
1 1
2 1
3 1

عملیات اختلاف مجموعه Set Difference

علامت تفریق (-) نشان دهنده عملیات «Set Difference» (اختلاف مجموعه) در جبر رابطه ای پایگاه داده است. حاصل عمل A – B، رابطه ای است که تمام تاپل‌های موجود در A به غیر از آن‌هایی را شامل می‌شود که در B نیستند.

آموزش پایگاه داده مونگو دی بی MongoDB برای تحلیل، مدل سازی و پردازش داده ها
فیلم آموزش پایگاه داده مونگو دی بی MongoDB برای تحلیل، مدل سازی و پردازش داده ها در تم آف

کلیک کنید

برای معتبر بودن عملیات اختلاف یا تفریق، شرط‌های زیر باید برقرار باشند.

 • نام صفت A باید با نام صفت در B مطابقت داشته باشد.
 • رابطه‌های ۲ عملوندی A و B یا باید سازگار باشند یا در اجتماع سازگاری داشته باشند.
 • عملیات اختلاف باید رابطه تعریف شده‌ای باشد و این رابطه حاوی تاپل‌هایی باشد که در رابطه A وجود دارند، اما در B نیستند.
عملیات difference

در ادامه مثالی برای درک بهتر آمده است.

مثال عملیات اختلاف در جبر رابطه ای پایگاه داده

برای این مثال از همان ۲ جدول A و B در مثال قبلی استفاده شده است. به منظور انجام عملیات بدست آوردن اختلاف دو جدول A و B، به سادگی از دستور زیر استفاده می‌شود.

A-B

جدول حاصل شده از این عملیات در ادامه آمده است.

Table A – B
column 2 column 1
2 1

عملیات اشتراک Intersection در جبر رابطه ای پایگاه داده

عملیات «اشتراک» (Intersection) به وسیله علامت ∩ تعریف می‌شود.

آموزش مقدماتی PostgreSQL برای مدیریت پایگاه داده
فیلم آموزش مقدماتی PostgreSQL برای مدیریت پایگاه داده در تم آف

کلیک کنید

برای مثال، اشتراک A و B را به صورت زیر نشان می‌دهیم.

A ∩ B

عملیات اشتراک، رابطه ای را تعریف می‌کند که حاوی مجموعه‌ای از تمام تاپل‌های موجود هم در A و هم در B است. یعنی حاصل این عملیات تاپل‌هایی خواهند بود که در هر دو رابطه یا جدول مشترک هستند . البته شرط اجرای صحیح این عملیات این است که A و B باید با عملیات اجتماع سازگاری داشته و به اصطلاح «Union-Compatible» باشند.

اشتراک در جبر رابطه ای در پایگاه داده
شرح بصری اشتراک در جبر رابطه ای پایگاه داده

مثال عملیات اشتراک در جبر رابطه ای پایگاه داده

برای انجام عملیات اشتراک روی دو جدول A و B که در دو مثال قبل از این تعریف شده‌اند، به سادگی از دستور زیر استفاده می‌شود.

A ∩ B

خروجی مثال بالا به صورت زیر است.

Table A ∩ B
column 1 column 2
1 1

ضرب کارتزین Cartesian Product در جبر رابطه ای DBMS

«ضرب کارتزین» (Cartesian Product) در DBMS عملیاتی است که برای ادغام ستون‌ها از ۲ رابطه استفاده می‌شود.

آموزش مقدماتی برنامه نویسی اوراکل PL/SQL
فیلم آموزش مقدماتی برنامه نویسی اوراکل PL/SQL در تم آف

کلیک کنید

به طور کلی، ضرب کارتزین وقتی به تنهایی اجرا می‌شود، هیچ‌گاه عملیاتی با معنی محسوب نخواهد شد.

مطلب پیشنهادی:

دستگاه مختصات دکارتی — به زبان ساده

شروع مطالعه

 

اگرچه، وقتی عملیات دیگری به دنبال آن می‌آید، ضرب کارتزین معنی پیدا می‌کند. به این عملیات همچنین «ضرب داخلی» (Cross Product) و «الحاق داخلی» (Cross Join) هم می‌گویند. ضرب کارتزین را با علامت «X» نشان می‌دهند.

مطلب پیشنهادی:

مفاهیم و کاربردهای ضرب داخلی — به زبان ساده

شروع مطالعه

 

در ادامه مثالی به منظور درک بهتر ضرب کارتزین در جبر رابطه ای پایگاه داده ارائه شده است.

مثال ضرب کارتزین جبر رابطه ای در دیتابیس

دستور نمونه‌ای که برای عملیات ضرب کارتزین جبر رابطه ای در بانک اطلاعاتی می‌توان استفاده کرد، مشابه دستور زیر خواهد بود.

σ column 2 = ‘1’ (A X B)

دستور بالا تمام سطرهایی را از رابطه A و B را نشان خواهد داد که ستون دوم آن‌ها دارای مقدار یک است. جدول حاصل شده از دستور بالا به صورت زیر خواهد بود.

σ column 2 = ‘1’ (A X B)
column 2 column 1
1 1
1 1

عملیات الحاق Join

عملیات الحاق در جبر رابطه ای پایگاه داده اساساً ضرب کارتزین است که به دنبال آن، معیار انتخاب می‌آید. این عملیات یعنی الحاق با علامت «» نشان داده می‌شود.

آموزش REST API در وردپرس برای کار با داده های پایگاه داده
فیلم آموزش REST API در وردپرس برای کار با داده های پایگاه داده در تم آف

کلیک کنید

همچنین، عملیات الحاق امکان الحاق تاپل‌های به طرق گوناگون تاپل‌های مرتبط را از رابطه‌های مختلف فراهم می‌کند. در ادامه به انواع عملیات الحاق در جبر رابطه ای پایگاه داده پرداخته شده است.

انواع JOIN در جبر رابطه ای پایگاه داده

انواع گونه‌های مختلف عملیات الحاق در ادامه فهرست شده است.

 • «الحاق داخلی» (Inner Join):
  • «الحاق تتا» (Theta Join)
  • «الحاق EQUI»
  • «الحاق طبیعی» (Natural Join)
 • «الحاق خارجی» (Outer Join):
  • «الحاق چپ خارجی» (Left Outer Join)
  • «الحاق راست خارجی» (Right Outer Join)
  • «الحاق خارجی کامل» (Full Outer Join)

در ادامه هر یک از انواع الحاق در جبر رابطه ای پایگاه داده به طور جداگانه در زیربخش‌هایی آموزش داده شده‌اند.

مطلب پیشنهادی:

دستور Join و انواع آن در SQL — راهنمای جامع

شروع مطالعه

 

الحاق داخلی Inner Join در جبر رابطه ای پایگاه داده چیست؟

در یک الحاق داخلی، تنها تاپل‌هایی لحاظ خواهند شد که معیار مطابقت را برآورده کنند و بقیه موارد حذف خواهند شد. در ادامه هر یک از انواع مختلف الحاق داخلی شرح و آموزش داده شده‌اند.

آموزش پایگاه داده ها و اصول طراحی آن
فیلم آموزش پایگاه داده ها و اصول طراحی آن در تم آف

کلیک کنید

الحاق تتا Theta Join

حالت کلی عملیات JOIN را «الحاق تتا» (Theta Join) می‌نامند. این عملیات را به وسیله علامت تتا «θ» نشان می‌دهند. برای درک بهتر در ادامه مثالی آمده است.

A ⋈θ B

در الحاق تتا می‌توان از هر شرطی در معیار انتخاب استفاده کرد. برای مثال می‌توان عملیات الحاق را به صورت زیر انجام داد.

A ⋈ A.column 2 > B.column 2 (B)

خروجی دستور بالا در ادامه آمده است.

A ⋈ A.column 2 > B.column 2 (B)
column 2 column 1
2 1

عملیات الحاق EQUI در جبر رابطه ای پایگاه داده

وقتی که الحاق تتا تنها از شرط هم ارزی استفاده کند، تبدیل به الحاق EQUI خواهد شد. مثلاً در دستور زیر از این نوع شرط استفاده شده و بنابراین الحاق EQUI رخ داده است.

A ⋈ A.column 2 = B.column 2 (B)

خروجی دستور بالا به صورت جدول زیر خواهد بود.

A ⋈ A.column 2 = B.column 2 (B)
column 2 column 1
1 1

الحاق EQUI سخت‌ترین عملیات برای پیاده‌سازی به‌طور بهینه با استفاده از SQL در یک پایگاه داده رابطه ای به حساب می‌آید و یکی از دلایل مشکلات عملکردی اساسی در RDBMS به شمار می‌رود.

الحاق طبیعی NATURAL JOIN در جبر خطی پایگاه داده رابطه ای

الحاق طبیعی تنها در صورتی قابل اجرا است که صفتی مشترک یا همان ستونی مشترک بین رابطه‌ها وجود داشته باشد. نام و نوع این صفت مشترک باید یکسان باشد. به عنوان نمونه در ادامه مثالی ارائه شده است. برای مثال دو جدول زیر را در نظر می‌گیریم.

C
Square Num
4 2
9 3
D
Cube Num
8 2
27 3

الحاق طبیعی دو جدول بالا به صورت زیر انجام می‌شود.

C ⋈ D

حاصل دستور بالا، جدول زیر است.

C ⋈ D
Cube Square Num
8 4 2
27 9 3

عملیات الحاق خارجی در جبر پایگاه داده رابطه ای

در الحاق خارجی، همراه با تاپل‌هایی که معیار مطابقت را برآورده می‌کنند، همچنین برخی یا تمام تاپل‌هایی را لحاظ خواهیم کرد که با معیار مربوطه مطابقت ندارند.

آموزش پایگاه داده ها – مرور و تست کنکور ارشد
فیلم آموزش پایگاه داده ها – مرور و تست کنکور ارشد در تم آف

کلیک کنید

در ادامه این بخش به آموزش انواه الحاق خارجی پرداخته شده است.

الحاق خارجی چپ Left Outer Join

در الحاق بیرونی چپ، عملیات نگهداری تمام تاپل‌ها را در رابطه سمت چپ مجاز می‌شمارد. اگرچه، اگر هیچ تاپل مطابقی در رابطه سمت راست پیدا نشود، آنگاه صفت‌های رابطه سمت راست در نتیجه الحاق با مقادیر پوچ یا همان Null پُر خواهند شد.

الحاق خارجی چپ

برای مثال ۲ جدول زیر را در نظر می‌گیریم.

A
Square Num
4 2
9 3
16 4
B
Cube Num
8 2
18 3
75 5

برای الحاق خارجی سمت چپ از نماد زیر استفاده می‌شود.

Left outter join symbol

برای مثال، دو جدول بالا با دستور زیر الحاق خارجی سمت چپ می‌شوند.

الحاق خارجی چپ در جبر رابطه ای

حاصل دستور بالا به صورت زیر خواهد بود.

A ⋈ B
Cube Square Num
8 4 2
18 9 3
16 4

الحاق خارجی راست Right Outer Join در جبر خطی در پایگاه داده چگونه است؟

در عملیات الحاق خارجی راست، نگهداری از تمام تاپل‌ها در رابطه سمت راست مجاز است. اگرچه، در صورتی که هیچ تاپل مطابقی در رابطه سمت چپ پیدا نشود، آنگاه صفت‌های رابطه سمت چپ در نتیجه الحاق، با مقادیر Null پُر خواهند شد.

آموزش مقدماتی کار با پایگاه های داده در پایتون Python
فیلم آموزش مقدماتی کار با پایگاه های داده در پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

علامت الحاق خارجی راست را هم با نماد زیر نشان می‌دهند.

الحاق خارجی سمت چپ

در تصویر زیر سعی شده است این نوع الحاق به صورت بصری شرح داده شود تا درک بهتری نسبت به آن حاصل شود.

عملیات الحاق خارجی از راست در جبر رابطه ای در پایگاه داده

عملیات الحاق خارجی راست برای دو رابطه A و B که در مثال قبل جدول‌های آن‌ها آمده، به صورت دستور زیر انجام می‌شود.

الحاق خارجی راست

خروجی دستور بالا به صورت جدول زیر است.

A ⋈ B
Square Cube Num
4 8 2
9 18 3
75 5

الحاق خارجی کامل در جبر رابطه ای پایگاه داده

در یک الحاق خارجی کامل، تمام تاپل‌ها صرف نظر از شرط مطابقت، از هر دو رابطه در نتیجه لحاظ می‌شوند. این نوع الحاق با علامت یا نماد زیر نشان داده می‌شود.

الحاق خارجی کامل

برای الحاق کامل دو جدول A و B که در دو مثال قبلی تعریف شده‌اند از دستور زیر استفاده می‌شود.

الحاق خارجی کامل یا full outer join در جبر رابطه ای در پایگاه داده

خروجی دستور بالا در ادامه آمده است.

A ⋈ B
Square Cube Num
8 4 2
18 9 3
16 4
75 5

به این ترتیب این مطلب در اینجا به پایان می‌رسد، در انتها به ارائه جمع‌بندی از این نوشتار پرداخته شده است.

مطلب پیشنهادی:

دستور Join و انواع آن در SQL — راهنمای جامع

شروع مطالعه

 

جمع‌بندی

بنابراین به بیان ساده می‌توان گفت که انجام عملیات مختلف روی جدول‌های دیتابیس را جبر رابطه ای در پایگاه داده می‌نامند. جدول‌ها در پایگاه داده همان رابطه‌ها هستند و به همین دلیل است که به این نوع محاسبات و عملیات جبر رابطه ای می‌گویند. در این مطلب عملیات مختلف جبر رابطه ای در دیتابیس آموزش داده شدند و برای اکثر این عملیات نیز مثال‌های مختلفی به منظور درک بهتر مفاهیم ارائه شدند.

ارسال پاسخ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.