0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

d8a2d985d988d8b2d8b4 d8a7d8b3d8aad981d8a7d8afd987 d8a7d8b2 d8add984d982d987 d987d8a7 d8afd8b1 d8acd8a7d988d8a7 d8a7d8b3daa9d8b1db8cd9be 65624c1adac83

مفهوم حلقه در زبان‌های برنامه‌نویسی به شما امکان می‌دهد که روی آیتم‌های مختلف موجود درون یک آرایه بچرخید و به این ترتیب هر کدام از آن‌ها را تغییر داده و بسته به کاربرد مورد نظر در خروجی نمایش دهید. همانند دیگر زبان‌های برنامه‌نویسی در زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت نیز حلقه‌ها جزئی ضروری و حیاتی به حساب می‌آیند. در این مطلب به کمک برخی مثال‌های عملی با روش استفاده از حلقه ها در جاوا اسکریپت آشنا خواهیم شد.

فهرست مطالب این نوشته
حلقه for افزایشی و کاهشی در جاوا اسکریپت

حلقه forEach در جاوا اسکریپت

شیوه استفاده از حلقه for…in در جاوا اسکریپت

حلقه for…of در جاوا اسکریپت

حلقه While در جاوا اسکریپت

حلقه do…while در جاوا اسکریپت

سخن پایانی

faradars mobile

حلقه for افزایشی و کاهشی در جاوا اسکریپت

حلقه for افزایشی مبنای هر نوع حلقه تکرار در زبان جاوا اسکریپت است. در این حلقه فرض می‌کنیم که مقدار اولیه‌ای به یک متغیر داده شده و سپس یک شرط بررسی طول متغیر را اجرا می‌کنیم. در ادامه مقدار متغیر با استفاده از عملگرهای ++ یا — به ترتیب افزایش یا کاهش می‌یابد.

آموزش جاوا اسکریپت JavaScript
فیلم آموزش جاوا اسکریپت JavaScript در تم آف

کلیک کنید

ساختار کلی این حلقه به صورت زیر است.

 • مقاله مرتبط: حلقه for در جاوا اسکریپت — از صفر تا صد + مثال و کد
for(var i = initial value; i 

اکنون با استفاده از ساختار مبنای فوق روی یک آرایه می‌چرخیم.

anArray = [1, 3, 5, 6];
for(let i = 0; i 

همچنین می‌توانیم با استفاده از حلقه for جاوا اسکریپت روی هر کدام از آیتم‌های این آرایه، کاری انجام دهیم.

anArray = [1, 3, 5, 6];
for(let i = 0; i 

این حلقه با استفاده از عملگر ++ به صورت افزایشی روی آرایه می‌چرخد و یک خروجی مرتب ایجاد می‌کند. از سوی دیگر می‌توان با استفاده از عملگر — یک حلقه کاهشی تعریف کرد که خروجی معکوسی تولید می‌کند. ساختار عملکرد هر دو حلقه مشابه هم است، اما منطق آن‌ها کمی از هم متفاوت است. طرز کار حلقه کاهشی به صورت زیر است.

anArray = [1, 3, 5, 6];
for(let i = anArray.length-1; i > = 0; i--) {
  console.log("5", "x", anArray[i], "=", anArray[i]*5)
}
Output:
5 x 6 = 30
5 x 5 = 25
5 x 3 = 15
5 x 1 = 5

منطق پشت کد فوق چندان دور از ذهن نیست. اندیس‌های آرایه از صفر آغاز می‌شوند. از این رو با فراخوانی کردن anArray[i] به طور معمول از اندیس صفر تا سه حرکت می‌کنیم، چون آرایه فوق شامل چهار آیتم است.

بدین ترتیب با کسر کردن یک واحد از طول آرایه و تعیین شرط به صورت بزرگ‌تر یا مساوی صفر بودن می‌توان یک حلقه کاهشی در جاوا اسکریپت تعریف کرد. توجه داشته باشید که اندیس یک آرایه در جاوا اسکریپت همواره یک واحد از طول آرایه کمتر است. از این رو شرط i >= 0 موجب می‌شود که چرخش حلقه روی آخرین آیتم آرایه متوقف شود.

مطلب پیشنهادی مجله تم آف برای مطالعه:

 • آموزش پروژه محور جاوا اسکریپت | ۱۵ پروژه عملی و کاربردی

حلقه forEach در جاوا اسکریپت

با این که نمی‌توانید با استفاده از forEach یک حلقه کاهشی در جاوا اسکریپت بنویسید، اما این مزیت را دارد که نسبت به حلقه معمولی For نیاز به کدنویسی کمتری دارد. این حلقه از طریق انتخاب یک به یک آیتم‌ها به صورت پشت سر هم از آرایه بدون نگه داشتن آیتم قبلی در حافظه عمل می‌کند.

ساختار کلی حلقه forEach در جاوا اسکریپت به صورت زیر است.

array.forEach(element => {
  action
})

برای این که با طرز کار عملی آن آشنا شوید، به مثال زیر توجه کنید.

let anArray = [1, 3, 5, 6];
anArray.forEach(x => {
  console.log(x)
});
Output:
1
3
5
6 

با استفاده از مثال فوق یک عملیات ساده ریاضی روی هر آیتم آرایه اجرا می‌کنیم که مشابه مثال قبلی است.

let anArray = [1, 3, 5, 6];
anArray.forEach(x => {
  console.log("5", "x", x, "=", x * 5)
});
Output:
5 x 1 = 5
5 x 3 = 15
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30 

شیوه استفاده از حلقه for…in در جاوا اسکریپت

استفاده از حلقه ها در جاوا اسکریپت

حلقه for…in در جاوا اسکریپت روی یک آرایه چرخیده و اندیس هر آیتم را بازگشت می‌دهد. اگر با حلقه for در پایتون آشنا باشید، کار با این نوع حلقه جاوا اسکریپت برای شما آسان خواهد بود، زیرا از نظر سادگی و منطق اجرایی مشابه هم هستند. ساختار کلی حلقه for…in به صورت زیر است.

for (let element in array){
    action   
}

حلقه for…in هر آیتم درون آرایه را به یک متغیر (عنصر) که درون پرانتز اعلان شده، انتساب می‌دهد. از این رو لاگ کردن مستقیم عنصر درون حلقه یک اندیس آرایه (و نه خود آیتم آرایه) را بازگشت می‌دهد.

let anArray = [1, 3, 5, 6];
for (let i in anArray){
  console.log(i)
}
Output:
0
1
2
3 

برای این که در خروجی خود آیتم‌ها را داشته باشیم، باید به صورت زیر عمل کنیم.

let anArray = [1, 3, 5, 6];
for (let i in anArray){
  console.log(anArray[i])
}
Output:
1
3
5
6 

همانند کاری که در مثال حلقه کاهشی انجام دادیم، معکوس کردن ترتیب اندیس‌ها در زمان استفاده از حلقه for…in آسان است.

let anArray = [1, 3, 5, 6];
// Remove one from the length of the array and assign this to a variable:
let v = anArray.length - 1; 
// Use the above variable as an index basis while iterating down the array:
for (let i in anArray){
  console.log(anArray[v])
  v -=1;
}
Output:
6
5
3
1 

کد فوق از نظر منطقی مشابه کاری است که در زمان استفاده از حلقه کاهشی انجام دادیم. با این حال این کد خواناتر و به طرز مشخصی گویاتر است.

مطلب پیشنهادی مجله تم آف برای مطالعه:

 • کلاس در جاوا اسکریپت — راهنمای کاربردی به زبان ساده

حلقه for…of در جاوا اسکریپت

حلقه for…of در جاوا اسکریپت مشابه حلقه for…in است. اما بر خلاف for…in روی اندیس‌های آرایه نمی‌چرخد؛ بلکه عمل تکرار روی خود آیتم‌های آرایه انجام می‌گیرد.

آموزش رایگان جاوا اسکریپت JavaScript – سریع و آسان در ۱۵۰ دقیقه
فیلم آموزش رایگان جاوا اسکریپت JavaScript – سریع و آسان در ۱۵۰ دقیقه در تم آف

کلیک کنید

ساختار کلی آن همانند کد زیر است.

for (let i of array) {
   action 
}

در مثال زیر از این روش تکرار برای چرخش روی یک آرایه به صورت افزایشی استفاده کرده‌ایم.

let anArray = [1, 3, 5, 6];
for (let i of anArray) {
  console.log(i)
}
Output:
1
3
5
6 

از این روش می‌توان برای چرخش کاهشی روی آرایه و معکوس کردن خروجی نیز استفاده کرد. روش کار مشابه روشی است که در خصوص حلقه for…in اجرا کردیم.

let anArray = [1, 3, 5, 6];
let v = anArray.length - 1;
for (let x of anArray) {
  console.log(anArray[v])
  v -=1;
}
Output:
6
5
3
1 

برای اجرای عملیات درون حلقه به ترتیب زیر عمل می‌کنیم.

let anArray = [1, 3, 5, 6];
let v = anArray.length - 1;
for (let x of anArray) {
  console.log("5", "x", anArray[v], "=", anArray[v] * 5)
  v -=1;
}
Output:
5 x 6 = 30
5 x 5 = 25
5 x 3 = 15
5 x 1 = 5 

حلقه While در جاوا اسکریپت

حلقه While تا زمانی که شرط تعیین شده برقرار بماند، به کار خود ادامه می‌دهد. این ساختار معمولاً به منظور ساخت یک حلقه تکرار نامتناهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای نمونه از آنجا که صفر همیشه کمتر از 10 است، کد زیر به صورت نامتناهی اجرا خواهد شد.

let i = 0;
while (i 

کد فوق عدد 4 را به صورت بی‌نهایت در خروجی لاگ می‌کند. در مثال زیر با روش تکرار روی یک حلقه با استفاده از حلقه while آشنا می‌شویم.

let i = 0;
while (i 

مطلب پیشنهادی مجله تم آف برای مطالعه:

 • آموزش نصب جاوا اسکریپت — رایگان، کامل و تصویری

حلقه do…while در جاوا اسکریپت

حلقه do…while یک مجموعه از عمل‌ها را که به طور صریح درون ساختار do بیان شده‌اند، پذیرفته و اجرا می‌کند. سپس شرط انجام این عمل‌ها درون حلقه while تعیین می‌شود. ساختار کلی آن چنین است.

do{
  actions
}
while (
  consition
)

در مثال زیر با استفاده از حلقه do…while روی یک آرایه می‌چرخیم.

do{
  console.log(anArray[i])
  i +=1
}
while (
  i 

سخن پایانی

در این مطلب با عنوان استفاده از حلقه ها در جاوا اسکریپت تلاش کردیم تا شما را با روش استفاده از حلقه ها در جاوا اسکریپت آشنا سازیم. شما با یادگیری عمیق این موضوع می‌توانید به انحای مختلف از حلقه‌ها بهره گرفته و موقعیت‌های پیچیده‌ای را مدیریت کنید. توجه داشته باشید که اغلب حلقه‌ها در جاوا اسکریپت طرز کار مشابهی دارند و تفاوت‌های ظریف آن‌ها صرفاً در طرح‌بندی کلی و ساختار نحوی‌شان است.

مجموعه آموزش جاوا اسکریپت (JavaScript)
فیلم مجموعه آموزش جاوا اسکریپت (JavaScript) در تم آف

کلیک کنید

در هر حال حلقه‌ها مبنای اغلب کدهای آرایه‌ای در سمت کلاینت هستند. شما می‌توانید با دستکاری‌های کوچک در کدهای معرفی شده در این آموزش، موقعیت‌های منطقی مختلفی را کدنویسی کنید. برای نمونه با استفاده از این حلقه‌ها روی آرایه‌های پیچیده‌تر، می‌توانید درک بهتری از حلقه‌ها در جاوا اسکریپت به دست آورید.

ارسال پاسخ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.