نمایش تعداد بازدید از مطلب وردپرس
bazdid
نمایش بازدید مطالب وردپرس در واقع یک امر شفاف سازی برای کاربران وبسایت  میباشد . از قابلیت نمایش بازدید تعداد مطالب وردپرس یک ابزار مناسب جهت نمایش قدرت مطالب شما به کاربران هم میشود استفاده کرد . نمایش تعداد بازدید ...
توسط
تومان
اشتراک ویژه