نسخه 5.1.1 وردپرس
wordpress-5.1.1
وردپرس 5.1.1 در حال حاضر در دسترس است! این نسخه به نسخه  امنیتی و تعمیر و نگهداری معرفی  شد. از جمله تغییر بزرگ این نسخه الزامی شدن داشتن میزبانی هاست با حداقل نسخه PHP  5.2 است. این نسخه همچنین شامل ...
توسط
تومان
اشتراک ویژه