تگ h1 و h2
tagh1
یک صفحه از وب سایت مجموعه المان هایی نظیر عنوان، URL ، محتوا، توضیحات و غیره را در خود جای داده است. یکی از مواردی که اهمیت بسیار زیادی دارد و باید به آن توجه داشته باشیم تگ H1 می ...
توسط
تومان
اشتراک ویژه