0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

bazdid 25 دی, 1397

نمایش تعداد بازدید مطالب در وردپرس

نمایش بازدید مطالب وردپرس در واقع یک امر شفاف سازی برای کاربران وبسایت  میباشد . از قابلیت نمایش بازدید تعداد مطالب وردپرس یک ابزار مناسب جهت نمایش قدرت مطالب شما به کاربران هم میشود...