0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

comment 25 بهمن, 1397

آموزش غیر فعال کردن نظرات در وردپرس با افزونه

اگر می خواهید امکان ارسال نظرات را از سایت وردپرس خود حذف کنید یا  فقط از بعضی صفحات و برگه ها این امکان را بردارید یا اینکه کل نظرات ارسال شده را حذف کنید،با...