0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

d8aad8afd8a7d988d985 d8b1d8b4d8af d8afd8a7d985db8cd986d986d8b3 d8a8db8cd8aa daa9d988db8cd986 d8afd8b1 d986d8aadb8cd8acd987 d8a8d8add8b1 64ecf7df9d313 6 شهریور, 1402

تداوم رشد دامیننس بیت کوین در نتیجه بحران بانکی ایالات متحده

برخی تحلیلگران عقیده دارند که تداوم روند رشد دامیننس بیت کوین در طول بحران بانکی ایالات متحده می‌تواند به معنی تغییر نگرش سرمایه‌گذاران به این دارایی و جایگاه آن نسبت به کل بازار ارزهای...