0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

db8cd8a7d8afd8afd8a7d8b4d8aa d8a8d8add8b1d8a7d986 d988d8b1d8b4daa9d8b3d8aadaafdb8c d8a8d8a7d986daa9d987d8a7db8c d8a7db8cd8a7d984 64fb78d72ecff 17 شهریور, 1402

یادداشت: بحران ورشکستگی بانک‌های ایالات متحده به ضرر ارز‌های دیجیتال خواهد بود

اغلب افراد تصور می‌کنند ورشکستگی بانک‌ها، حاصل مجموعه پیچیده‌ای از رویدادها هستند. با این حال، سقوط بانک سیلیکون‌ولی و سیلورگیت را می‌توان در دو عامل مهم جست‌وجو کرد: تنوع محدود در سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاری...