0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

d986d8aadb8cd8acd987 d8afd8a7d8afdaafd8a7d987 d8b1db8cd9bed984 d988 daa9d985db8cd8b3db8cd988d986 d8a8d988d8b1d8b3 d8a2d985d8b1db8cdaa9 64e11aa45e488 28 مرداد, 1402

نتیجه دادگاه ریپل و کمیسیون بورس آمریکا چگونه بر کل بازار تأثیر می‌گذارد؟ یک حقوق‌دان پاسخ می‌دهد

دعوی حقوقی ریپل و کمیسیون بورس آمریکا (SEC) به پایان خود نزدیک می‌شود. نتیجه این دادگاه می‌تواند برای کل بازار ارزهای دیجیتال مهم باشد و به همین خاطر در این مطلب نظر یک حقوق‌دان...